επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς επηρεάζει η ατμοσφαιρική ρύπανση την υγεία μου;

HelpCenter FAQ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί σημαντική αιτία πρόωρων θανάτων και νόσων και αποτελεί από μόνη της τον σοβαρότερο περιβαλλοντικό κίνδυνο για την υγεία στην Ευρώπη. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις και τα εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν τις πιο συνηθισμένες αιτίες των πρόωρων θανάτων που αποδίδονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση· ακολουθούν οι πνευμονικές παθήσεις και ο καρκίνος του πνεύμονα. 

Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία εξαρτώνται τόσο από την έκθεση όσο και από την ευπάθεια των ατόμων. Η ευπάθεια στις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι συνήθως μεγαλύτερη στους ηλικιωμένους, στα άτομα που έχουν ήδη προβλήματα υγείας ή που υιοθετούν συγκεκριμένες συμπεριφορές. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την έκθεσή μας με τίτλο Διαφορετική έκθεση και διαφορετικές επιπτώσεις: κοινωνική ευπάθεια στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στον θόρυβο και στις ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ενέργειες Εγγράφων