επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πόσο καθαρός είναι ο αέρας που εισπνέω;

HelpCenter FAQ

Για να έχετε πρόσβαση σε επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ευρωπαϊκό δείκτη ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα. Ο δείκτης αυτός επιτρέπει στους χρήστες να ενημερώνονται για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα κοντά σε σταθμούς παρακολούθησης συγκεκριμένων χωρών, περιφερειών και πόλεων. Ο δείκτης βασίζεται στις τιμές συγκέντρωσης έως και πέντε ρύπων (PM10, PM2,5, O3, NO2, SO2) και υπολογίζεται ανά ώρα για τους 2 000 και πλέον σταθμούς παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα εντός της Ευρώπης, με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα που διαβιβάζονται από κράτη μέλη του ΕΟΠ, από συνεργαζόμενες χώρες και από άλλες χώρες που διαβιβάζουν οικειοθελώς δεδομένα. 

Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμβουλεύονται αυτά τα επικαιροποιημένα δεδομένα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα μέσω του παρατηρητηρίου δεδομένων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, το οποίο παρουσιάζει δεδομένα ανά ώρα και ανά ημέρα.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ενέργειες Εγγράφων