επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν καλή εναλλακτική επιλογή έναντι των οχημάτων συμβατικής καύσης;

HelpCenter FAQ

Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, τα ηλεκτρικά οχήματα είναι προτιμότερα έναντι των ντιζελοκίνητων και βενζινοκίνητων αυτοκινήτων, ακόμα και με το τρέχον μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο εξακολουθεί να περιλαμβάνει μερίδιο άνθρακα. Αν μελετηθούν οι επιπτώσεις που προκαλούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, διαπιστώνεται ότι τα κοινά ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη εκπέμπουν λιγότερα αέρια θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα αντίστοιχα οχήματα που λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Τα λιγότερα αέρια που εκπέμπονται κατά τη χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων υπεραντισταθμίζουν τον υψηλό αντίκτυπο που προκαλείται στο περιβάλλον από την εξόρυξη των πρώτων υλών και τις διαδικασίες παραγωγής των ηλεκτρικών οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την έκθεσή μας με τίτλο Ηλεκτρικά οχήματα από την οπτική του κύκλου ζωής και της κυκλικής οικονομίας ή τη συνέντευξη με τον εμπειρογνώμονά μας που παρουσιάζει συνοπτικά τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Μεταφορές
Ενέργειες Εγγράφων