επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Μπορεί ο ΕΟΠ να υποστηρίξει την εταιρεία μου, την έρευνά μου ή το έργο μου;

HelpCenter FAQ

Ο ΕΟΠ δεν αναλαμβάνει δραστηριότητες εμπορικής προώθησης και διάδοσης για ερευνητές, ούτε συνάπτει εταιρικές σχέσεις με ιδιώτες, ερευνητικά κέντρα ή ιδιωτικές εταιρείες. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τεχνική ή οικονομική στήριξη σε υποψηφίους ανάληψης έργων ή σε εταίρους που επιθυμούν να αναπτύξουν, να δοκιμάσουν και/ή να εφαρμόσουν τεχνικά συστήματα ή προϊόντα της αγοράς που μπορούν να βελτιώσουν το περιβάλλον. 

Ωστόσο, δεσμευόμαστε ότι θα κοινοποιούμε όλες τις πληροφορίες και θα απαντούμε σε όλα τα ερωτήματα για την κατάσταση του περιβάλλοντός μας, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τα μέσα που διαθέτουμε.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων