επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Ποιο μήνυμα μεταδίδουν οι ετήσιες εκθέσεις για τις Τάσεις και Προβλέψεις;

HelpCenter FAQ

Η ετήσια έκθεση του ΕΟΠ για τις Τάσεις και Προβλέψεις στην Ευρώπη περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία για την πρόοδο που σημειώνουν η ΕΕ και οι ευρωπαϊκές χώρες στους τομείς του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποδοτικής αξιοποίησης των πηγών ενέργειας. Στην έκθεση συνδυάζονται και αναλύονται διάφορες πηγές δεδομένων που επικαιροποιούνται συνεχώς και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται εκτιμήσεις για την πρόοδο που σημειώθηκε το τελευταίο έτος. Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκονται επίσης οι στόχοι της ΕΕ για το 2030 και το όραμά της για την κλιματική ουδετερότητα το 2050. Η έκθεση συνοδεύεται από διαδραστικούς χάρτες που περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Ενέργεια
Ενέργειες Εγγράφων