επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πόσο αποτελεσματική είναι η επεξεργασία αστικών λυμάτων για τον περιορισμό της ρύπανσης των υδάτων;

HelpCenter FAQ

Το νερό μπορεί εύκολα να θεωρηθεί δεδομένο. Χρησιμοποιούμε το καθαρό νερό που ρέει από τη βρύση αλλά το χρησιμοποιημένο, «βρώμικο» αυτό νερό στη συνέχεια χάνεται και αχρηστεύεται. Η συλλογή και η επεξεργασία αστικών λυμάτων έχει καίρια σημασία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος επειδή το νερό που εκρέει από τα σπίτια, τα σχολεία και τους χώρους εργασίας είναι μολυσμένο με οργανική ύλη και θρεπτικά συστατικά. Οι εν λόγω ρυπογόνες ουσίες, αν καταλήξουν σε πλωτές οδούς, μπορούν να καταστήσουν τα ποτάμια μη κατοικήσιμα για τα ψάρια και τα ασπόνδυλα ή να οδηγήσουν στον ευτροφισμό των φυτών και των φυκιών. 

Η διάδοση των συστημάτων αποτελεσματικής επεξεργασίας λυμάτων κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα βελτίωσε σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Για τους περισσότερους ευρωπαίους πολίτες, τα λύματα συλλέγονται, μεταφέρονται και στη συνέχεια υφίστανται επεξεργασία σε μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων, στις οποίες τα επιβλαβή για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία συστατικά απομακρύνονται πριν επιστρέψει το νερό στη φύση. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνικές της επεξεργασίας αστικών λυμάτων περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό μας σημείωμα με τίτλο Η επεξεργασία αστικών λυμάτων ενόψει των προκλήσεων του 21ου αιώνα. Επιπλέον, διατίθενται χάρτες που περιγράφουν λεπτομερώς τους σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων, σελίδες προβολής δεδομένων (data viewers) και μια βάση δεδομένων. Στην έκθεση με τίτλο Βιομηχανική επεξεργασία λυμάτων — οι πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον της Ευρώπης αναλύονται τα τελευταία δεδομένα για τους ρύπους της βιομηχανίας που καταλήγουν στις υδάτινες μάζες, σε συστήματα αποχέτευσης και σε μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Βιομηχανία
Ενέργειες Εγγράφων