επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πού μπορώ να συμβουλευτώ δεδομένα για τα αέρια του θερμοκηπίου ανά πηγή και ανά χώρα;

HelpCenter FAQ

Τα δεδομένα για τις εκπομπές και απορροφήσεις των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη του ΕΟΠ στον ΟΗΕ, βάσει της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), και στην ΕΕ/τον ΕΟΠ, βάσει του μηχανισμού παρακολούθησης των αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ (κράτη μέλη ΕΕ), διατίθενται στο παρατηρητήριο δεδομένων του ΕΟΠ για τα αέρια θερμοκηπίου. Στο εν λόγω παρατηρητήριο παρουσιάζονται οι τελευταίες εκπομπές που καταγράφηκαν στις ετήσιες απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύονται τα δεδομένα ανά χώρα, ανά τομέα, ανά έτος και ανά αέριο . Το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που απογράφηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση υποβλήθηκαν στον ΟΗΕ βάσει της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC)—οι εκπομπές αυτές παρουσιάζονται και στο προαναφερθέν παρατηρητήριο— και είναι διαθέσιμες στη σελίδα του ΕΟΠ για τις απογραφές των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων