επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς προσαρμόζονται οι άνθρωποι και οι πόλεις στην κλιματική αλλαγή;

HelpCenter FAQ

Η κλιματική αλλαγή είναι σε εξέλιξη και θα ενταθεί στο μέλλον, ακόμα και αν οι παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου αποδειχθούν αποτελεσματικές. Τα ακραία καιρικά και επικίνδυνα κλιματικά φαινόμενα όπως ο καύσωνας, οι πλημμύρες και η ξηρασία θα εκδηλώνονται περισσότερο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση σε πολλές περιοχές. Η εξέλιξη αυτή θα έχει πολλές δυσμενείς επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, στην οικονομία, στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Ως εκ τούτου, τα μέτρα προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν καίρια σημασία και πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα προσαρμογής: 

Για τα άτομα και τα νοικοκυριά:

  • συλλογή όμβριων υδάτων (μπορούν να χρησιμοποιούνται π.χ. για το πότισμα των κήπων ή το πλύσιμο των αυτοκινήτων) ώστε να μειωθεί η σπατάλη πόσιμου νερού και να περιοριστεί η πίεση που ασκείται στα συστήματα αποχέτευσης κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων·
  • δενδροφύτευση για να δημιουργείται σκιά στις περιόδους καύσωνα·
  • μόνωση κατοικιών ώστε να μειώνεται η ανάγκη για ψύξη το καλοκαίρι (και για θέρμανση τον χειμώνα). 

Για τις πόλεις και τις τοπικές αρχές:

  • αύξηση των χώρων πρασίνου (π.χ. για να περιορίζουν το φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας» ή να χρησιμοποιούνται ως κήποι βροχής σε έντονες βροχοπτώσεις)·
  • προσαρμογή προδιαγραφών των κτιρίων στις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες και σε ακραία καιρικά φαινόμενα·
  • κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων οχύρωσης και αύξηση των επιπέδων αντιπλημμυρικής προστασίας, μεταξύ άλλων με μέτρα που βασίζονται στο φυσικό περιβάλλον και με μεθόδους που βασίζονται στο οικοσύστημα, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Για ενδιαφερόμενους παράγοντες του τομέα:

  • ενθάρρυνση της αποδοτικότερης χρήσης των ανεπαρκών υδάτινων πόρων, μεταξύ άλλων μέσω της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων·
  • ανάπτυξη καλλιεργειών που είναι ανθεκτικές στα άνυδρα περιβάλλοντα·
  • επιλογή δένδρων και δασοκομικών πρακτικών που εμφανίζουν μικρότερη ευπάθεια σε καταιγίδες και πυρκαγιές·
  • δημιουργία χερσαίων διαδρόμων που βοηθούν τα είδη να μεταναστεύουν. 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τη δικτυακή πύλη Climate-ADAPT.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων