επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς έχουν επηρεάσει το περιβάλλον τα προληπτικά μέτρα για τον κορωνοϊό;

HelpCenter FAQ

Η απαγόρευση των μετακινήσεων και τα σχετικά μέτρα που εφαρμόζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες για να ανακόψουν τη διάδοση της λοίμωξης COVID-19 είχαν ως αποτέλεσμα την απότομη μείωση των οικονομικών δραστηριοτήτων και, μεταξύ άλλων, τη μείωση των οδικών μεταφορών σε πολλές πόλεις. Για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο αυτής της μείωσης στη συγκέντρωση ατμοσφαιρικών ρύπων, ο ΕΟΠ δημιούργησε παρατηρητήριο που παρακολουθεί τις εβδομαδιαίες και μηνιαίες μέσες συγκεντρώσεις του διοξειδίου του αζώτου (NO2) και των αιωρούμενων σωματιδίων (PM10 και PM2,5). 

Για να διασφαλίσει ότι παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των στόχων για την κλιματική ουδετερότητα και τη βιωσιμότητα της ηπείρου και του πλανήτη, ο ΕΟΠ κοινοποιεί γνώσεις και υποστηρίζει τον εμπεριστατωμένο διάλογο που αναπτύσσεται στον δικτυακό του κόμβο με θέμα τον πλανήτη την μετα-κορωνοϊό εποχή.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων