επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς παρακολουθεί ο ΕΟΠ τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα των μεταφορών;

HelpCenter FAQ

Ο ΕΟΠ εκπονεί ετησίως έκθεση για τις μεταφορές και το περιβάλλονκαι ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πρόοδο του τομέα των μεταφορών για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών του στόχων. Κάθε χρόνο στην έκθεση αναλύεται διεξοδικά διαφορετικό θέμα για τις μεταφορές και το περιβάλλον. Το ενημερωτικό σημείωμα βασίζεται σε διάφορους σημαντικούς δείκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών επιδόσεων του τομέα των μεταφορών στα κράτη μέλη του ΕΟΠ. 

Η τελευταία έκθεση TERM σχετικά με την ψηφιοποίηση του συστήματος μεταφορών είναι διαθέσιμη εδώ. Η τελευταία αξιολόγηση βάσει δεικτών της προόδου που σημειώνεται προς την επίτευξη των βασικών στόχων και στόχων πολιτικής που σχετίζονται με τις μεταφορές είναι διαθέσιμη εδώ.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Μεταφορές
Ενέργειες Εγγράφων