επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Τι είναι τα φθοριούχα αέρια και γιατί είναι επιβλαβή;

HelpCenter FAQ

Στην έκθεσή του με τίτλο Διαφορετική έκθεση και διαφορετικές επιπτώσεις: κοινωνική ευπάθεια στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στον θόρυβο και στις ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη, ο ΕΟΠ αποδεικνύει ότι οι επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών δεν είναι ίδιες για όλους μας. Οι διαφορετικές επιπτώσεις στην υγεία που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές-‑δημογραφικές διαφορές στην κοινωνία μας. 

  • Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν συνήθως περισσότερο τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τα άτομα με προβλήματα υγείας σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.
  • Τα επικίνδυνα κλιματικά φαινόμενα πλήττουν συνήθως περισσότερο τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα (άνεργοι, ασθενείς εισοδηματικά κοινωνικές ομάδες και κοινωνικές ομάδες χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου) λόγω π.χ. της μεγαλύτερης έκθεσης αυτών των ομάδων στις υψηλές θερμοκρασίες των πόλεων. 

Έντονες είναι επίσης οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την κοινωνική ευπάθεια και έκθεση στους περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων