επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Ποιες είναι οι κύριες πηγές της ρύπανσης των υδάτων;

HelpCenter FAQ

Πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες  μπορούν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα των ποταμών μας, των λιμνών, των θαλασσών και του υδροφόρου ορίζοντα. Η ποιότητα των υδάτων επηρεάζεται άμεσα από απορρίψεις, όπως από εργοστάσια ή σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, τις ονομαζόμενες  «σημειακές πηγές ρύπανσης». Μπορεί επίσης να επηρεαστεί από ρύπανση που προέρχεται από διάχυτες πηγές, όπως θρεπτικά συστατικά και φυτοφάρμακα από  γεωργικές δραστηριότητες και ρύπους που αποδεσμεύονται από τη βιομηχανία στην ατμόσφαιρα και οι οποίοι στη συνέχεια πέφτουν στη γη και στη θάλασσα, την ονομαζόμενη   «διάχυτη ρύπανση». Η κύρια σημειακή πηγή της ρύπανσης των υδάτων προέρχεται από απόβλητα και από την επεξεργασία λυμάτων, ενώ για τη διάχυτη ρύπανση, οι κύριες πηγές είναι η γεωργική δραστηριότητα και οι μονάδες παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα (μέσω της ατμόσφαιρας). Επισημαίνεται ότι ενώ οι σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων προσδιορίζονται ως «σημειακή πηγή», δεν αποτελούν την πραγματική πηγή, καθώς η επεξεργασία τους αφορά τα οικιακά λύματα 

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες στο περιεχόμενο που έχουμε αναρτήσει για το υδάτινο και θαλάσσιο περιβάλλον.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων