επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Προσφέρει ο ΕΟΠ θέσεις πρακτικής άσκησης;

HelpCenter FAQ

Ο ΕΟΠ προσφέρει ορισμένες θέσεις πρακτικής άσκησης. Ωστόσο, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω του προγράμματος περιόδων πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Bluebook Traineeship), το οποίο τελεί υπό την ευθύνη και διαχείριση του Γραφείου πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο Bluebook Traineeship.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων