Naujienos Troff document Reikia imtis daugiau veiksmų, siekiant apsaugoti labiausiai pažeidžiamus Europos piliečius nuo oro taršos, triukšmo ir didelių temperatūros svyravimų — 2019-02-04
Norint geriau apsaugoti skurstančiuosius, pagyvenusius asmenis ir vaikus (ypač gyvenančius rytiniuose ir pietiniuose Europos regionuose) nuo pavojingų aplinkos veiksnių, kaip antai, oro taršos ir triukšmo ir didelių temperatūros svyravimų, būtina imtis tikslingų veiksmų. Europos aplinkos agentūra (EAA) šiandien paskelbtoje ataskaitoje perspėja, kad nors Europos aplinkos kokybė apskritai pagerėjo, šie pavojingi veiksniai vis dar pernelyg stipriai veikia labiausiai pažeidžiamų Europos piliečių sveikatą.
Naujienos Oro tarša vis dar per didelė visoje Europoje — 2018-10-29
Remiantis naujausiais Europos aplinkos agentūros (EAA) paskelbtais duomenimis bei informacija, nepaisant lėtos pažangos, oro tarša vis dar viršija Europos Sąjungos ir Pasaulio sveikatos organizacijos nustatytas ribas ir gaires. Oro tarša vis dar kenkia žmogaus sveikatai ir aplinkai.
Naujienos Gera žinia atostogautojams – daugumos Europos maudyklų vandens kokybė yra puiki — 2018-05-29
Kaip nurodoma šiandien paskelbtoje naujausioje metinėje maudyklų vandens kokybės ataskaitoje, nors vandens kokybės rezultatai šiek tiek suprastėjo, 85 proc. visoje Europoje 2017 metais stebėtų maudyklų beveik nėra teršalų ir jos atitinka aukščiausius ir griežčiausius Europos Sąjungos puikios kokybės standartus. Iš rezultatų aiškiai matyti, kur šią vasarą atostogautojai gali rasti geriausios kokybės maudyklų vandenį.
Naujienos object code Fotografijos konkursas: atsiųskite mums savo geriausias vandens nuotraukas — 2018-04-16
Kokios mintys pirmiausia jums ateina į galvą pagalvojus apie vandenį? Ar galite tai nufotografuoti? Europos aplinkos agentūra (EAA) kviečia siųsti kūrybiškiausias savo nuotraukas vandens fotografijos konkursui „WaterPIX“. Geriausios nuotraukos bus apdovanotos pinigine premija.
Naujienos Pascal source code Vaizdo klipų konkursas. Papasakokite, kaip tausojate aplinką — 2017-12-01
Kaip šiandien atvykote į darbą ar į mokyklą? Automobiliu, dviračiu, o gal viešuoju transportu? Mūsų kasdien priimami sprendimai gali turėti poveikį aplinkai. Kai kurie iš šių sprendimų yra mūsų sąmoningų pastangų gyventi švaresnėje ir sveikesnėje aplinkoje atspindys. Europos aplinkos agentūra (EAA) ir jos partnerių tinklas organizuoja vaizdo klipų konkursą „I LIVE GREEN“ („AŠ TAUSOJU APLINKĄ“) ir kviečia visus europiečius parodyti savo kūrybingumą ir pasidalinti aplinką tausojančiais veiksmais. Geriausi vaizdo klipai bus apdovanoti piniginiu prizu.
Naujienos Octet Stream Europos oro kokybės indeksas. Naujausia jums lengvai prieinama informacija apie oro kokybę — 2017-11-16
Šiandien Europos aplinkos agentūra (EAA) ir Europos Komisija paskelbė naują Europos oro kokybės indeksą, kuris leidžia naudotojams sužinotipateikia naujausius duomenis apie oro kokybę Europos miestuose ir regionuose. Prie indekso pridedamosIndeksas papildytas naujomis šalių informacijos suvestinėmis, kuriose pateikiama atnaujinta informacija apie EAA šalių narių oro kokybę.
Naujienos Oro kokybės gerinimas Europos miestuose turės didelės naudos sveikatai — 2017-10-06
Dauguma Europos miestuose gyvenančių žmonių yra priversti kvėpuoti prastos kokybės oru. Iš šiandien paskelbtų naujausių Europos aplinkos agentūros (EAA) skaičiavimų matyti, kad dėl smulkių kietųjų dalelių daromos žalos ir toliau kasmet per anksti miršta daugiau nei 400 000 europiečių. Kelių transportas, žemės ūkis, elektrinės, pramonė ir namų ūkiai yra didžiausi oro teršėjai Europoje.
Naujienos Puikios maudyklų vandens kokybės standartus atitinka dar daugiau Europos maudyklų nei anksčiau — 2017-05-23
Remiantis šiandien paskelbta metine maudyklų vandens kokybės ataskaita, per 85 proc. visoje Europoje 2016 metais stebėtų maudyklų atitiko griežčiausius puikios kokybės standartus. Tai reiškia, kad jose beveik nėra žmonių sveikatai ir aplinkai kenksmingų teršalų. Daugiau nei 96 % maudyklų atitiko Europos Sąjungos taisyklėse nustatytus minimalius kokybės reikalavimus.
Naujienos Ką gamta reiškia jums? Paskelbtas NATURE@work fotografijų konkursas — 2017-03-15
Gamta visaip stengiasi mus apsaugoti ir užtikrinti kasdienio gyvenimo poreikius, tačiau to dažnai nesugebame įvertinti. O juk gamta mums – gyvybiškai svarbi: iš jos gauname gryną orą, švarų geriamąjį vandenį, drabužius, maistą ir žaliavas, iš kurių galime susiręsti pastogę. Kur kas mažiau žinome apie kitokią gamtos naudą, pavyzdžiui, kad ji padeda sušvelninti klimato kaitos padarinius. Siekdama parodyti gamtos vaidmens svarbą mūsų gyvenime, Europos aplinkos agentūra (EAA) kviečia dalyvauti ‘NATURE@work’ fotografijų konkurse ir siųsti savo nuotraukas, kuriose pavaizduota, kaip gamta padeda jums.
Naujienos Klimato kaita kelia vis didesnę riziką Europos ekosistemoms, žmonių sveikatai ir ekonomikai — 2017-01-25
Šiandien paskelbtoje Europos aplinkos agentūros ataskaitoje teigiama, kad Europos regionams dėl klimato kaitos kyla didėjančio jūros lygio ir vis ekstremalesnių oro sąlygų, pvz., dažnesnių ir intensyvesnių karščio bangų, potvynių, sausrų ir audrų, grėsmė. Ataskaitoje vertinamos naujausios tendencijos ir pateikiamos įžvalgos dėl klimato kaitos ir jos padarinių visai Europai, taip pat daroma išvada, kad, siekiant sušvelninti šiuos padarinius, labai svarbu parengti geresnes ir lankstesnes prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas, politiką ir priemones.
Press Release Keturiasdešimt metų investicijų pagerino Europos maudyklų vandenį — 2016-05-20
Europos Sąjungos pastangos užtikrinti švarų ir sveikatai tinkamą maudyklų vandenį prasidėjo prieš keturiasdešimt metų – tuomet buvo išleista pirmoji Maudyklų vandens direktyva. Šio teisės akto ir investicijų į nuotekų infrastruktūrą ir kitas taršos mažinimo priemones naudingumą patvirtina ir šiandien paskelbta metinė maudyklų vandens kokybės ataskaita. Iš ataskaitos matyti, kad maudyklų vandens kokybė nuolat gerėjo ir to rezultatas – 2015 m. 96 % stebimų ES maudyklų atitiko būtiniausius vandens kokybės reikalavimus.
Press Release ULAW (Sun) audio Europiečių maudyklų vanduo ir toliau yra aukštos kokybės — 2015-05-13
2014 m. būtiniausius vandens kokybės standartus atitiko 95 proc. stebimų Europos Sąjungos maudyklų. Vandens kokybė buvo puiki 83 proc. maudyklų – padėtis, palyginti su 2013 m., pagerėjo beveik 1 procentiniu punktu.
Press Release Europos aplinka 2015 m.: ateities gerovė priklauso nuo drąsesnių žingsnių politikos, žinių, investicijų ir inovacijų srityse — 2015-02-23
Europos aplinkos ir klimato politika davė didelės naudos: aplinka ir gyvenimo kokybė pagerėjo, kartu buvo skatinamos inovacijos, darbo vietų kūrimas ir augimas. Nepaisant šių laimėjimų, Europoje vis dar susiduriama su įvairiais tebesančiais ir didėjančiais aplinkosaugos srities iššūkiais. Siekiant įveikti šiuos iššūkius, prireiks iš esmės pakeisti gamybos ir vartojimo sistemas, kurios yra pagrindinė aplinkosaugos problemų priežastis.
Press Release Daugumos Europos maudyklų vandens kokybė – puiki — 2014-05-23
2013 m. daugumos Europos pajūrio paplūdimių, upių ir ežerų vanduo buvo aukštos kokybės – daugiau kaip 95 % šių maudyklų atitiko būtiniausius reikalavimus. Pajūrio maudyklų duomenys šiek tiek geresni negu vidaus vandenų maudyklų.
Press Release Octet Stream Europos maudyklų vandens kokybė vis gerėja — 2013-05-21
Anot metinės Europos aplinkos agentūros maudyklų vandens kokybės ataskaitos, devyniasdešimt keturi procentai Europos Sąjungos maudyklų atitinka minimalius vandens kokybės standartus. 78 proc. maudyklų vandens kokybė yra puiki, o palyginti su pernai metų ataskaita minimalius reikalavimus atitinka 2 proc. daugiau maudyklų.
Press Release application/x-troff-me Transporto priemonių tarša kelia grėsmę žmonių sveikatai daugelyje Europos šalių — 2012-11-26
Europos transporto priemonių išmetami oro teršalai sudaro ketvirtadalį ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Naujausioje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje teigiama, kad daugumą aplinkos problemų galima išspręsti įgyvendinus naujus ES tikslus.
Press Release Octet Stream Akivaizdi klimato kaita Europoje: būtina imtis skubių prisitaikymo veiksmų — 2012-11-20
Visuose Europos regionuose jaučiamas klimato kaitos poveikis, dėl kurio atsiranda įvairių padarinių visuomenei ir aplinkai. Ateityje tikimasi sulaukti dar daugiau tokių padarinių, kurie, kaip nurodoma šiandien paskelbtame naujausiame Europos aplinkos agentūros vertinime, gali sukelti didelių nuostolių.
Press Release Daugeliui europiečių toliau tenka kvėpuoti žalingais oro teršalais — 2012-09-24
Beveik trečdaliui Europos miestiečių tenka kvėpuoti oru, kuriame didelė kietųjų dalelių koncentracija. Kietosios dalelės žmonių sveikatai daro itin didelę žalą, nes gali prasiskverbti į jautrias kvėpavimo sistemos dalis. Pastaraisiais dešimtmečiais ES padarė pažangą mažindama rūgštėjimą sukeliančių oro teršalų išmetimą. Tačiau šiandien Europos aplinkos agentūros paskelbtoje naujoje ataskaitoje nurodoma, kad daugelyje vietų Europoje nemąžta kietųjų dalelių koncentracijos ore ir pažemio ozono keliamų problemų.
Press Release Aplinka. Švarus vanduo daugumoje ES atostogų vietų — 2012-05-23
Jei šią vasarą atostogas planuojate praleisti kuriame nors iš Europos paplūdimių, galime jums pranešti gerą naujieną. Dabar 92,1 % Europos Sąjungos maudyklų atitinka Maudyklų vandens direktyvoje nustatytus mažiausius privalomus vandens kokybės reikalavimus. Vanduo yra švarus ir Londono Serpentino ežere, kuriame vyks keletas olimpiados renginių, įskaitant atvirų vandenų plaukimo maratoną ir triatlono varžybų plaukimo rungtį.
Press Release object code Norint pasiekti tikslus, Europos transporto sektoriuje būtina imtis ryžtingų veiksmų — 2011-11-09
2009 m. transporto sektoriuje daugelio rūšių teršalų buvo išmetama mažiau. Tačiau, remiantis naujausia Europos aplinkos agentūros (EAA) metine transporto išmetamų teršalų ataskaita, šis sumažėjimas gali būti tik laikinas ekonomikos nuosmukio padarinys. Pasitelkiant Pranešimų apie transportą ir aplinką mechanizmą (TERM) tiriamas transporto poveikis aplinkai. Pirmą kartą ataskaitoje nagrinėjami išsamūs kiekybiniai rodikliai, kuriuos 2011 m. transporto veiksmų plane pasiūlė Europos Komisija.
Press Release Octet Stream Europos regiono įvertinimu klausiama: „Ką žinome apie vandenį ir tausią ekonomiką?“ — 2011-09-12
Šiandien Astanoje, Kazachstane, 2011 m. rugsėjo 21-23 d. vyksiančioje septintojoje ministrų konferencijoje „Aplinka Europai“ ministrai susitiks aptarti su vandeniu ir tausia ekonomika susijusius klausimus. Siekdama paremti konferenciją, Europos aplinkos agentūra (EAA) parengė naujovišką ataskaitą „Įvertinimų įvertinimas“, kurioje siūlomi būdai, kaip galima dar labiau suderinti informaciją apie aplinką ir politikos formavimą.
Press Release Aplinka. Maudyklų vandens kokybė visoje ES ir toliau iš esmės gera — 2011-06-15
Europos maudyklų vandens kokybė 2009–2010 m. šiek tiek suprastėjo, tačiau apskritai išliko gera. Dabar daugiau kaip devynios maudyklos iš dešimties atitinka minimaliuosius reikalavimus.
Press Release Aplinka. Naujuosiuose žemėlapiuose europiečiai gali iš arti pamatyti paskliduosius oro taršos šaltinius — 2011-05-25
Europos registras sukurtas tam, kad europiečiai galėtų aktyviai dalyvauti priimant su aplinka susijusius sprendimus. Šiandien Europos Komisija ir Europos aplinkos agentūra paskelbė naujus internetinius žemėlapius, parengtus glaudžiai bendradarbiaujant su Jungtiniu tyrimų centru, kuris yra Komisijos vidaus tarnyba, atsakinga už mokslinius tyrimus. Šiuose žemėlapiuose piliečiai pirmą kartą galės tiksliai pamatyti, kur yra pagrindiniai pasklidieji oro taršos šaltiniai, tokie kaip transporto ir aviacijos sektoriai. Naujajame 32 žemėlapių rinkinyje parodyta, kur išleidžiami tam tikri teršalai, pavyzdžiui, azoto oksidai ir kietosios dalelės. Šiuo rinkiniu papildomi Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro turimi duomenys apie išmetamųjų teršalų kiekį iš atskirų pramonės įmonių.
Press Release Octet Stream Drugeliai ar ekonomikos augimas: Europa gali turėti abu! — 2010-11-18
Šiandien Europos aplinkos agentūra (EAA) paskelbė ketvirtąją Europos aplinkos būklės ir perspektyvų ataskaitą SOER 2010. Ši ataskaita – tai išsamus Europos aplinkos vertinimas, parodantis kaip ir kodėl Europos aplinka keičiasi ir kaip mes prie to prisidedame. SOER 2010 ataskaitoje daroma išvada, kad visuotinis integruotų metodų taikymas transformuojant Europą į išteklius tausojančią ekologišką ekonomiką ne tik padės sukurti sveiką aplinką, bet ir paskatins gerovę bei socialinę sanglaudą.
Press Release audio/x-realaudio ES maudyklų kokybė tebėra gera — 2010-06-09
Švarus maudyklų vanduo gyvybiškai svarbus tiek pagrindiniams ekonomikos sektoriams, pavyzdžiui, turizmui, tiek augalijai ir gyvūnijai. Europos Komisijos ir Europos aplinkos agentūros pateiktoje metinėje maudyklų vandens kokybės ataskaitoje skelbiama, kad 2009 m. būtiniausius standartus atitiko 96 proc. pajūrio maudyklų ir 90 proc. upių bei ežerų maudyklų. Ataskaitoje taip pat nurodyta, kur teikiama išsami naujausia informacija apie maudyklas.
Press Release C source code Ar transportas Europoje tampa „žalesnis“? Tik Iš dalies — 2010-04-19
Nors technologijos pažanga leidžia gaminti švaresnes transporto priemones, tačiau vis daugiau keleivių ir prekių keliauja didesnius atstumus, todėl mažėja pasiektas pažangių technologijų efektyvumas. Ilgalaikių tendencijų analize paremtoje naujojoje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje raginama apibrėžti Europos transporto sistemos 2050 m. viziją ir nuoseklią jos įgyvendinimo politiką.
Press Release Biologinė įvairovė, klimato kaita ir jūs — 2010-03-18
EAA Signalai 2010 – istorijos apie žmones ir jų aplinką
Press Release Octet Stream Europos Sąjungos maudyklų vandens kokybė gerėja — 2009-05-27
Šiandien Europos Komisijos ir Europos aplinkos agentūros pateiktoje metinėje maudyklų vandens kokybės ataskaitoje skelbiama, kad 2008 m. ES higienos standartus atitiko didžioji dauguma Europos Sąjungos maudyklų. 2008 metų maudymosi sezonu būtiniausius standartus atitiko apie 96 % jūrų pakrančių maudyklų ir 92 % upių bei ežerų maudyklų. Ataskaitoje teikiama informacijos apie vandens kokybę, naudingos milijonams į Europos paplūdimius kiekvieną vasarą vykstančių žmonių.
Press Release application/x-troff-me Europos transporto politika turi būti vykdoma teisinga linkme — 2009-03-27
Dėl transporto sektoriaus Europoje ir toliau neproporcingai sparčiai didėja į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, oro tarša ir triukšmas. Be to, žmonėms ir prekėms transportuoti vis dar naudojamos pačios neefektyviausios transporto rūšys.
Press Release Sausros ir per intensyvus vandens naudojimas Europoje — 2009-03-04
Visos prekės ir paslaugos, kuriomis mes naudojamės, ar tai būtų golfo kursai, knygos, alyvų aliejus ar skiepai, taip pat mūsų kasdienė veikla reikalauja gyvybiškai svarbaus elemento – vandens. Naujoje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje dar kartą patvirtinama, kad daugelyje Europos dalių vandens sunaudojama per daug, ir rekomenduojama laikytis naujo požiūrio į vandens išteklių valdymą.
Naujienos Tapk slaptu agentu ir saugok aplinką dalyvaudamas nuotaikinguose siužetuose — 2008-04-30
Vaikai gali sužinoti, kaip galima saugoti aplinką, kovodami su gamtos chuliganais naujojoje Europos aplinkos agentūros tinklavietėje „Gamtos agentai“, kurioje informacija pateikiama 24 kalbomis.
Press Release PostScript document ES nepavyksta apriboti transporto dujų emisijų: reikalingi pastebimi pokyčiai ir aiškiai apibrėžti tikslai — 2008-02-26
Kaip teigiama naujoje Europos aplinkos agentūros ataskaitoje, ES transporto sektorius privalo imtis griežtų priemonių, kad Europa galėtų įgyvendinti į atmosferą išmetamų šiltnamio dujų kiekių mažinimo tikslus.
Press Release Tam, kad būtų pasiekta sveika aplinka visam Europos regionui, ministrai privalo suvienyti jėgas — 2007-09-28
Naujoje ataskaitoje, kurią šiandien paskelbė Europos aplinkos agentūra (EAA), teigiama, kad informacijos trūkumas ir įgyvendinimo spragos trukdo siekti viso Europos regiono aplinkos politikos tikslų.
Press Release 2005 metais Europos Sąjungoje sumažėjo išmestas į atmosferą šiltnamio dujų kiekis — 2007-08-10
Europos Bendrijų kasmetinės šiltnamio dujų išmetimų (GHG) apžvalginės ataskaitos, parengtos Europos aplinkos agentūros (EAA) Kopenhagoje, duomenimis, 2004 m.–2005 m. sumažėjo į atmosferą išmetamų, klimato pokyčius sukeliančių, šiltnamio dujų kiekis.
Press Release Octet Stream Transportas — vėl prasčiausias pagal Kioto sutarties tikslų įgyvendinimą — 2007-02-22
Pagal naują šiandien Kopenhagoje paskelbtą Europos aplinkos agentūros (EEA) ataskaitą, transporto priemonių išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir toliau lieka pagrindine, nors ir įveikiama, kliūtimi, trukdančia Europos Sąjungai siekti Kioto sutartyje numatytų tikslų dėl klimato pokyčių.
Press Release Octet Stream Expansão urbana - o desafio ambiental ignorado pela Europa — 2006-11-22
É necessária uma política europeia de orientação do planeamento urbano eficaz
Press Release Troff document Naujoji internetinė oro taršos stebėjimo sistema — 2006-07-18
„Ozone Web“ – naujoji internetinė priemonė, kurią Kopenhagoje šiandien paskelbė Europos aplinkos agentūra (EAA), pirmą kartą suteikia vartotojams galimybę visoje Europoje stebėti ir sekti neigiamus pažemio ozono lygio pokyčius.
Press Release Troff document Greitu laiku kritinę ribą pasieksianti Europos pakrančių aplinkos būklė — 2006-07-03
Remiantis naująja šiandien Kopenhagoje paskelbta Europos aplinkos apsaugos agentūros (EEA) ataskaita, unikaliai Europos pakrančių aplinkai dėl savo populiarumo gresia vis didesnis pavojus.
Press Release Troff document Europoje karšta - klimato kaita tampa svarbiausia aplinkosaugos problema — 2005-11-29
Politikos formuotojai, įmonės ir asmenys privalo jau dabar spręsti įvairiausius aplinkosaugos klausimus, arba vėliau teks mokėti labai didelę kainą
Press Release Troff document Nemokamas 26 kalbomis parengtas kompiuterinis žaidimas aplinkos apsaugos tema — 2005-08-25
Dabar žaidėjai visoje Europoje gali žaisti kompiuterinį žaidimą ir tuo pačiu daugiau sužinoti apie aplinkos apsaugą. Kopenhagoje įsikūrusi Europos aplinkos agentūra sukūrė "Honoloko" kompiuterinį žaidimą 26 kalbomis. žaidimą galima žaisti internete nemokamai.
Press Release Troff document EEA pristato pirmąjį skaitmeninį besikeičiančio — 2004-11-17
Šiandien buvo parodytas pirmasis daugybinių Europos kraštovaizdžio pokyčių, įvykusių nuo 1990 m., skaitmeninis žemėlapis, kuriame politikai gali matyti, kokį poveikį jų sprendimai tokiose srityse kaip žemės ūkis ir transportas daro regiono baigtiniams žemės ištekliams ir aplinkai bendrai.</
Dokumento veiksmai
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100