kitas
ankstesnis
punktai
Naujienos ULAW (Sun) audio ES agentūros: reikia dėti daugiau pastangų, kad cheminės medžiagos būtų saugios ir tvarios — 2024-05-15
Kai kuriose srityse jau pereinama prie saugesnių ir tvaresnių cheminių medžiagų, tačiau kitose – tai daryti tik pradedama. Tokia išvada daroma šiandien paskelbtame pirmame bendrame Europos aplinkos agentūros(EAA) ir Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Europos mastu atliktame cheminės taršos veiksnių ir poveikio vertinime. Atlikus lyginamąją analizę nustatyta, kad vis dar būtina dėti daugiau pastangų siekiant sumažinti kenksmingų medžiagų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai.
Naujienos Atėjo laikas spartinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos Europoje — 2024-04-25
Nors pastaruosius penkerius metus teisės aktai buvo tobulinami, pastangos pertvarkyti iš esmės linijinę, atliekų srautus generuojančią Europos ekonomiką į žiedinę pareikalaus daugiau ryžtingų veiksmų ir griežto esamų priemonių įgyvendinimo. Kaip nurodoma šiandien paskelbtame išsamiame Europos aplinkos agentūros (EAA) žiedinės ekonomikos būklės vertinime, siekiant iš esmės sumažinti atliekų kiekį, teikti prioritetą išteklių naudojimo mažinimui, didinti perdirbimo lygį ir skatinti pagal žiedinės ekonomikos principus gaminamų produktų diegimą būtina veikti ryžtingai.
Naujienos Europa nepasirengusi sparčiai didėjantiems su klimatu susijusiems pavojams — 2024-03-12
Europa yra sparčiausiai šiltėjantis žemynas pasaulyje, o su klimatu susiję pavojai kelia grėsmę jos energetiniam ir apsirūpinimo maisto saugumui, taip pat ekosistemoms, infrastruktūrai, vandens ištekliams, finansiniam stabilumui ir žmonių sveikatai. Remiantis šiandien paskelbtu Europos aplinkos agentūros (EAA) atliktu vertinimu, daugelis šių pavojų jau pasiekė kritinį lygį ir gali turėti katastrofiškų padarinių, jei skubiai nebus imtasi ryžtingų veiksmų.
Naujienos Visoje Europoje vis dar per aukštas oro taršos lygis ir toliau kelia didžiausią su aplinka susijusį pavojų sveikatai — 2024-03-12
Oro tarša Europoje vis dar gerokai viršija Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduojamą lygį ir kelia didelę grėsmę mūsų sveikatai. Šiandien paskelbto naujausio Europos aplinkos agentūros (EAA) oro kokybės sveikatos vertinimo duomenimis, jei smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracija atitiktų PSO rekomendacijas, ES būtų buvę galima išvengti 253 000 mirčių. Remiantis naujais oro taršos poveikio sveikatai vertinimais, oro tarša sukelia tam tikras ligas, pavyzdžiui, plaučių vėžį, širdies ligas, astmą ir diabetą, arba apsunkina jų eigą.
Naujienos Sumažinus taršą Europoje gerokai sumažėtų infarktų ir insultų atvejų skaičius — 2024-02-15
Moksliniais duomenimis įrodyta, kad aplinkos keliami pavojai lemia didžiąją dalį širdies ir kraujagyslių ligų, nuo kurių dažniausiai mirštama Europoje. Šiandien paskelbtoje Europos aplinkos agentūros analizėje apžvelgiama, kaip susijusi aplinka ir širdies bei kraujagyslių ligos, pabrėžiant, kad šalinti taršos, ekstremalių temperatūrų ir kitus aplinkos pavojus yra ekonomiškai efektyvu, siekiant sumažinti ligų, įskaitant infarktus ir insultus, naštą.
Naujienos Plačiai naudojamo bisfenolio A poveikis žmonėms viršija priimtiną sveikatai saugų lygį — 2024-02-01
Nauji tyrimų duomenys rodo, kad sintetinės cheminės medžiagos bisfenolio A (BPA), kuris Europoje naudojamas visų rūšių gaminiuose – pradedant plastikine ir metaline maisto tara ir baigiant daugkartinio naudojimo vandens buteliais ir geriamojo vandens tiekimo vamzdžiais – poveikis žmonėms gerokai viršija priimtiną sveikatai saugų lygį. Šiandien paskelbtame Europos aplinkos agentūros (EAA) informaciniame pranešime teigiama, kad tai gali kelti pavojų milijonų žmonių sveikatai.
Naujienos Octet Stream Reikia skubiai apsvarstyti, kaip geriausia naudoti biomasę Europoje — 2024-01-30
ES biomasės naudojimo poreikiai auga ir konkuruoja tarpusavyje: biomasė naudojama biožaliaviniams produktams gaminti statybos, energetikos, transporto, baldų ir tekstilės pramonės sektoriuose, tačiau taip pat gamtos apsaugai ir anglies dioksido sekvestracijai. Lapkričio 8 d. paskelbtoje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje pabrėžiama, kad atsižvelgiant į Europos žaliajame kurse numatytas skirtingas biomasės funkcijas ir galimą biomasės tiekimo trūkumą ateityje reikia skubiai nustatyti biomasės naudojimo prioritetus.
Naujienos object code Praėjusiais metais ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėjo, tačiau norint pasiekti ambicingus 2030 m. tikslus vis dar reikia dėti daugiau pastangų — 2023-12-22
Šiandien paskelbtoje naujausioje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje „Tendencijos ir prognozės“ pateikti skaičiavimai rodo, kad lyginant su 2021 m., praėjusiais metais visoje Europos Sąjungoje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėjo dviem procentais. Tačiau, nepaisant pasiekimų mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse, ataskaitoje įspėjama, kad norint pasiekti ambicingus ES klimato ir energetikos tikslus, reikia skubiai imtis aktyvesnių veiksmų.
Naujienos Siekiant sumažinti cheminių pesticidų poveikį, ES reikia imtis daugiau veiksmų — 2023-09-14
Šiandien paskelbtame Europos aplinkos agentūros (EAA) pranešime teigiama, kad nepaisant kai kuriose ES valstybėse narėse padarytos pažangos mažinant pesticidų naudojimą, jų tarša vis dar kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Norint to išvengti, reikia imtis daugiau veiksmų, kad būtų pasiekti ES nulinės taršos tikslai – iki 2030 m. 50 proc. sumažinti cheminių ir pavojingesnių pesticidų naudojimą ir riziką.
Naujienos Oro taršos lygis visoje Europoje vis dar nėra saugus, ypač vaikams — 2023-09-14
Remiantis šiandien paskelbtais Europos aplinkos agentūros (EAA) oro kokybės vertinimais, reikia dėti daugiau pastangų, kad vaikų ir paauglių sveikata būtų apsaugota nuo neigiamo oro taršos poveikio. Dėl oro taršos Europoje per metus pirma laiko miršta daugiau kaip 1 200 jaunesnių nei 18 metų žmonių ir gerokai padidėja rizika sirgti įvairiomis ligomis vėlesniame amžiuje. Nors pastaraisiais metais padėtis pagerėjo, pagrindinių oro teršalų lygis daugelyje Europos šalių, ypač Vidurio ir Rytų Europoje bei Italijoje, vis dar gerokai viršija Pasaulio sveikatos organizacijos nustatytas su sveikata susijusias gaires.
Naujienos Pasiruoškite fotoaparatus! EAA skelbia 2023 m. nuotraukų konkursą „ZeroWaste PIX“ — 2023-09-12
Šiais metais kviečiame fotografijos entuziastus iš visos Europos įamžinti gerus (tvarius) ir ne tokius gerus (netvarius) gamybos ir vartojimo modelius, įpročius ir elgseną mūsų kasdieniame gyvenime. Šiandien paskelbtu šių metų Europos aplinkos agentūros (EAA) nuotraukų konkursu „ZeroWaste PIX“ visi esame raginami susimąstyti apie šiuolaikinį gyvenimo būdą.
Naujienos Keičiantis klimatui kylančios karščio bangos ir plintančios infekcinės ligos kelia vis didesnę grėsmę europiečių sveikatai — 2023-06-21
Lig šiol nematyto masto karščio bangos (kokias patyrėme šiais metais) yra didžiausia tiesiogiai su klimatu susijusi grėsmė Europos gyventojų sveikatai. Karščio bangos jau yra daugelio žmonių mirčių ir ligų priežastis. Jei nesistengsime labiau prisitaikyti prie klimato kaitos ir nesiimsime jos švelninimo priemonių, ši našta tik didės. Šiandien paskelbtoje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje teigiama, kad karščio ir sveikatos veiksmų planai, miestų žalinimas, geresnis pastatų projektavimas ir darbo laiko pritaikymas gali padėti geriau apsaugoti pažeidžiamiausias visuomenės grupes.
Naujienos application/x-troff-ms Miestuose atsinaujinančiųjų išteklių energiją gaminantiems vartotojams gali būti sukurtos naujos galimybės — 2023-05-30
Remiantis šiandien paskelbtu Europos aplinkos agentūros (EAA) pranešimu, Europos miestų centruose piliečiams, kaip gaminantiems vartotojams, sudaromos galimybės gaminti atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Miestai gali atlikti pagrindinį vaidmenį kuriant Europoje ateitį, kurioje taikomos mažai anglies dvideginio išmetančios technologijos. Šis procesas gali paspartėti, jei bus palengvintos sąlygos miestuose energiją gaminantiems vartotojams.
Naujienos Ankstyvų mirčių dėl oro taršos skaičius ES toliau mažėja, tačiau kuriant aplinką be toksinių medžiagų reikia įdėti daugiau pastangų — 2023-03-27
Europos oro kokybė toliau gerėja, o ankstyvų mirčių ar žmonių, sergančių oro taršos sukeltomis ligomis, skaičius mažėja. Tačiau, remiantis šiandien paskelbta Europos aplinkos agentūros (EAA) analize, oro tarša išlieka didžiausiu su aplinka susijusiu rizikos veiksniu žmonių sveikatai Europoje, o siekiant įgyvendinti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) sveikatos rekomendacijas, reikia imtis platesnio masto priemonių.
Naujienos PostScript document Nulinė tarša. 2030 m. tikslai pasiekiami, tačiau reikia imtis aktyvesnių veiksmų — 2023-03-23
Šiandien Europos Komisija paskelbė pirmąją Nulinės taršos stebėsenos ir perspektyvų ataskaitą, kurioje nurodoma kaip siekti švaresnio oro, vandens ir dirvožemio. Iš Komisijos ataskaitos ir Europos aplinkos agentūros stebėsenos vertinimo matyti, kad ES politika padėjo sumažinti oro taršą ir taršą pesticidais. Tačiau kitose, pavyzdžiui, kenksmingo triukšmo, taršos maistinėmis medžiagomis ar komunalinių atliekų susidarymo srityse, vis dar kyla problemų. Rezultatai rodo, kad ES norint pasiekti 2030 m. nulinės taršos tikslus, iš esmės reikia imtis daug aktyvesnių veiksmų priimant naujus kovos su tarša teisės aktus ir geriau įgyvendinant galiojančius teisės aktus.
Naujienos Mažai tikėtina, kad iki 2030 m. ES pasieks triukšmo mažinimo tikslą — 2023-03-23
Europos Sąjungoje (ES) nuo transporto triukšmo ilgą laiką kenčia apie 18 mln. žmonių. Europos Komisijos Nulinės taršos veiksmų planu siekiama iki 2030 m. 30 proc. sumažinti žmonių, nuolat kenčiančių nuo transporto triukšmo, dalį, palyginti su 2017 m. lygiu. Remiantis šiandien paskelbtu Europos aplinkos agentūros (toliau – EAA) vertinimu, mažai tikėtina, kad šis tikslas bus pasiektas be tolesnių reguliavimo ar teisės aktų pakeitimų, daugiausia dėl to, kad sumažinti didelį skaičių žmonių, patiriančių kelių eismo triukšmo poveikį, sunku.
Naujienos Tendencijos ir prognozės: ES išmetamas ŠESD kiekis atsigavus po pandemijos ir energetikos krizės laikotarpiu vėl šiek tiek padidėjo — 2022-12-01
Remiantis naujausia šiandien Europos aplinkos agentūros (EAA) paskelbta ataskaita „Tendencijos ir prognozės“, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir energijos suvartojimas 2021 m. išaugo daugiausia dėl to, kad Europa atsigavo po pandemijos. Dauguma ES valstybių narių sėkmingai pasiekė ES 2020 m. klimato ir energetikos tikslus. Dabar jos sutelkė dėmesį į poveikio klimatui neutralumą, tuo pačiu kovodamos su dabartine energijos tiekimo krize. Kad būtų pasiekti platesnio užmojo 2030 m. klimato ir energetikos tikslai, kasmet reikės padaryti daugiau nei dukart didesnę pažangą diegiant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, mažinant energijos vartojimą ir išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
Naujienos 2022 m. EAA nuotraukų konkursas „Darnoje su gamta“ — 2022-06-30
Puikiai fotografuojate? Patinka leisti laiką gamtoje? Jei į abu klausimus atsakėte ,,taip”, jūsų nuotraukos gali būti vertos vieno iš piniginių prizų, kurį Europos aplinkos agentūra (EAA) numatė skirti naujajame nuotraukų konkurse „Darnoje su gamta“. Geriausias savo nuotraukas siųskite iki 2022 m. spalio 1 d.
Naujienos Taršos poveikis sukelia 10 % visų Europoje nustatomų vėžio atvejų — 2022-06-28
Remiantis šiandien paskelbta Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaita, daugiau kaip 10 % visų Europoje nustatomų vėžio atvejų sukelia oro taršos, pasyvaus rūkymo, radono ir ultravioletinės spinduliuotės, asbesto, tam tikrų cheminių medžiagų ir kitų teršalų poveikis. Gera žinia yra tai, kad dėl šių rizikos veiksnių galima imtis prevencinių priemonių.
Naujienos Nulinė tarša: daug Europos maudyklų atitinka aukščiausius kokybės standartus — 2022-06-03
Šiandien paskelbtos metinės maudyklų vandens kokybės ataskaitos duomenimis, 2021 m. beveik 85 proc. Europos maudyklų atitiko griežčiausius Europos Sąjungos reikalavimus, kuriais užtikrinama puiki vandens kokybė. Iš vertinimo aiškiai matyti, kuriose Europos maudyklose šią vasarą geriausia maudytis. Vertinimas, kurį atliko Europos aplinkos agentūra (EAA), bendradarbiaudama su Europos Komisija, grindžiamas 21 859 Europos maudyklų stebėsena. Vertinta ES valstybių narių, taip pat Albanijos ir Šveicarijos maudyklų būklė 2021 m.
Naujienos Klimato pavojai visoje Europoje vis dažnesni ir sunkesni; paskelbta nauja regioninė apžvalga — 2022-02-28
Kadangi ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai ir kiti klimato pavojai visoje Europoje vis dažnesni ir sunkesni, patikima informacija yra reikalinga tam, kad būtų galima įvertinti klimato riziką ir planuoti, kaip prisitaikyti. Europos aplinkos agentūros (EAA) naujoje, interaktyvioje ataskaitoje pateikiama atnaujinta apžvalga apie klimato pavojų pokyčius įvairiuose Europos regionuose.
Naujienos Jei oras būtų buvęs švaresnis, 2019 m. visoje ES būtų išgelbėta mažiausiai 178 000 gyvybių — 2022-02-28
2019 m. oro tarša ir toliau buvo dideė ankstyvų mirčių ir ligų skaičiaus priežastis. Iš Europos aplinkos agentūros (EAA) analizės matyti, kad oro kokybę pagerinus iki neseniai Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduoto lygio, būtų galima išvengti daugiau nei pusės ankstyvų mirčių, kurias sukelia ore esančių smulkių kietųjų dalelių poveikis.
Naujienos Europos gamtai gresia pavojus. Kylantys iššūkiai ir jų sprendimo būdai — 2022-02-25
Europos aplinkos agentūros (EAA) vykdoma veikla ir kiti atlikti vertinimai rodo, kad Europos ekosistemoms kyla didelė grėsmė. Šimtmečius trunkanti eksploatacija smarkiai paveikė Europos gamtą, o daugumos saugomų buveinių ir rūšių išsaugojimo būklė nėra gera. 2021 m. EAA signalų ataskaitoje apžvelgiamos Europos gamtos problemos ir atkreipiamas dėmesys į strategijas, kuriomis būtų galima pakeisti esamą padėtį.
Naujienos Aiškios galimybės atsieti Europos atliekų susidarymą nuo ekonomikos augimo — 2022-02-09
Daugumoje Europos šalių ir visoje ES atliekų susidarymas auga, tačiau lėčiau nei ekonomika. Tačiau, kaip teigiama neseniai paskelbtoje Europos aplinkos agentūros ataskaitoje, nėra jokių požymių, kad būtų esama arti bendro tikslo sumažinti bendrą susidarančių atliekų kiekį. Ataskaitos išvadose pabrėžiamos veiksmingesnės galimybės atliekų prevencijai, daugiausia dėmesio skiriant tekstilei.
Naujienos object code ES jūrų transportas. Pirmojoje poveikio aplinkai ataskaitoje pripažįstama, kad siekiant tvarumo padaryta didelė pažanga, ir patvirtinama, kad norint pasirengti didėjančiai paklausai reikia dėti daugiau pastangų — 2021-09-01
Jūrų transportas yra ir toliau bus labai svarbus pasaulio ir Europos prekybai ir ekonomikai. Pastaraisiais metais jūrų transporto sektorius ėmėsi svarbių priemonių, kad sumažintų savo poveikį aplinkai. Prieš prognozuojamą pasaulinės laivybos apimties didėjimą naujojoje ataskaitoje pirmą kartą aptariamas visas ES jūrų transporto sektoriaus poveikis aplinkai ir nurodomi sunkumai, kylantys siekiant tvarumo.
Naujienos object code Su naująja Europos miestų oro kokybės peržiūros priemone galite patikrinti savo gyvenamos vietos ilgalaikę oro taršos koncentraciją — 2021-06-22
Oro tarša – rimta daugelio Europos miestų problema, kelianti realų pavojų sveikatai. Šiandien pradėjo veikti Europos aplinkos agentūros (EAA) Europos miestų oro kokybės peržiūros priemonė. Galite patikrinti miesto, kuriame gyvenate, pastarųjų dvejų metų oro kokybę ir palyginti ją su kitų Europos miestų.
Naujienos object code Nuotraukų konkursas klimato kaitos poveikio ir sprendimo priemonių tema — 2021-06-04
Klimato kaita įvairiai veikia mūsų visuomenę ir aplinką. Norint spręsti su klimato kaita susijusius klausimus reikia sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kad būtų sušvelnintas didžiausias jos poveikis, ir prisitaikyti prie padarinių, kurių negalime išvengti. Šiandien prasidedantis Europos aplinkos agentūros (EAA) nuotraukų konkursas „Climate Change PIX“ kviečia dalyvius atskleisti, kaip klimato kaita atrodo Europoje ir kaip mes į ją reaguojame.
Naujienos Nulinė tarša: didžioji dauguma Europos maudyklų atitinka aukščiausius kokybės standartus — 2021-06-01
Šiandien paskelbtos metinės maudyklų vandens kokybės ataskaitos duomenimis, 2020 m. beveik 83 proc. Europos maudyklų vandens telkinių atitiko griežčiausius Europos Sąjungos puikios vandens kokybės standartus. Naujausias vertinimas, kurį atliko Europos aplinkos agentūra (EAA), bendradarbiaudama su Europos Komisija, grindžiamas 22 276 maudyklų Europoje stebėsena 2020 m. Vertinta ES valstybių narių, taip pat Albanijos ir Šveicarijos maudyklų būklė 2020 m.
Naujienos Kuri motorinė transporto priemonė – traukinys, lėktuvas, automobilis ar laivas – yra žaliausia? — 2021-04-07
Remiantis šiandien Europos aplinkos agentūros (EAA) paskelbtais dviem transporto ir aplinkos tyrimais, pagal išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį kelionės traukiniu ir toliau yra labiausiai aplinką tausojanti motorinio keleivinio transporto rūšis Europoje, palyginti su kelionėmis automobiliu ar lėktuvu.
Naujienos application/x-troff-me Plastikas kelia vis didesnę grėsmę aplinkai ir klimatui. Kaip Europa galėtų tai pakeisti? — 2021-01-27
Nuolat didėjantis plastiko kiekis, jo poveikis biologinei įvairovei ir klimato kaitai, jo tvarkymas remiantis žiedine ekonomika – tai temos, kurios jau daugelį metų nagrinėjamos Europos Sąjungos politikos darbotvarkėje. O COVID-19 pandemija tik dar labiau išryškino plastiko atliekų problemą, kurią puikiai iliustruoja jūroje plaukiojančių veido kaukių vaizdai ir krūvos vienkartinių apsaugos priemonių. Šiandien paskelbtoje žiedinės plastikų ekonomikos ataskaitoje Europos aplinkos agentūra (EAA) analizuoja perėjimo prie žiedinio ir tvaraus plastikų naudojimo poreikį ir galimybes.
Naujienos object code Per pastarąjį dešimtmetį Europoje pagerėjo oro kokybė, nustatytas mažesnis su tarša susijęs mirtingumas — 2020-11-23
Pagerėjus oro kokybei per pastarąjį dešimtmetį Europoje gerokai sumažėjo pirmalaikių mirčių skaičius. Tačiau naujausi Europos aplinkos agentūros (EAA) oficialūs duomenys rodo, kad oro tarša vis dar kenkia beveik visiems europiečiams ir dėl jos žemyne pirma laiko miršta apie 400 000 žmonių.
Naujienos Nulinės taršos Europoje link — 2020-10-29
Kas yra tarša ir kokį poveikį ji daro mums ir aplinkai? Europa imasi veiksmų taršai mažinti ir, įgyvendindama Europos žaliąjį kursą, Europos Komisija siūlo Europai siekti nulinės taršos. Šiandien paskelbtoje naujoje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje įvairiais aspektais nagrinėjama taršos problema Europoje, taip pat galimybės taršą pašalinti ir užkirsti jai kelią.
Naujienos Naujausias vertinimas rodo, kad Europos gamta smarkiai ir nuolat nyksta — 2020-10-19
Didžiausią spaudimą gamtai daro netvarus ūkininkavimas ir miškininkystė, miestų plėtra ir tarša – dėl jų Europoje drastiškai nyksta biologinė įvairovė, kyla grėsmė tūkstančių gyvūnų rūšių ir buveinių išlikimui. Be to, valstybėse narėse vis dar nepakankamai įgyvendinamos Europos Sąjungos (ES) gamtos direktyvos ir kiti aplinkos teisės aktai. Remiantis šiandien paskelbta Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaita „ES gamtos būklė“, daugumos saugomų buveinių ir rūšių išsaugojimo būklė nėra gera ir reikia dar daug nuveikti, kad ši padėtis pasikeistų.
Naujienos object code Kova su tarša ir klimato kaita Europoje užtikrins geresnę sveikatą ir gerovę, ypač pažeidžiamiausiems asmenims — 2020-09-08
Oro ir triukšmo tarša, klimato kaitos padariniai, kaip antai karščio bangos, ir pavojingų cheminių medžiagų poveikis sukelia sveikatos sutrikimus Europoje. Europos aplinkos agentūros (EAA) šiandien paskelbto plataus sveikatos ir aplinkos vertinimo duomenimis, nekokybiška aplinka prisideda prie 13 proc. mirčių.
Naujienos ATRASKITE gamtą dalyvaudami šių metų EAA fotografijos konkurse — 2020-06-09
Kur bebūtume, dabar labiau nei kada nors anksčiau galime džiaugtis gamtos stebuklais. Kviečiame fotografuoti tai, kas jus sieja su gamta ir jus supančia aplinka, ir dalyvauti šiandien pradedamame šių metų Europos aplinkos agentūros (EAA) rengiamame fotografijos konkurse „REDISCOVER Nature“.
Naujienos Naujausio metinio vertinimo duomenimis, Europos maudyklų vandens kokybė išlieka aukšta — 2020-06-08
Remiantis šiandien paskelbtu Europos maudyklų vandens kokybės vertinimu, Europos maudyklų vandens kokybė ir toliau išlieka aukšta. Beveik 85 proc. 2019 metais stebėtų maudyklų visoje Europoje atitiko aukščiausius ir griežčiausius Europos Sąjungos puikios kokybės reikalavimus.
Naujienos Tikėtina, kad Europos gyventojų, susiduriančių su žalinga akustine tarša, skaičius didės — 2020-03-09
Šiandien paskelbtoje Europos aplinkos agentūros (EAA) aplinkos akustinės taršos ataskaitoje teigiama, kad šiuo metu bent vienas iš penkių europiečių kenčia nuo triukšmo lygio, kuris laikomas žalingu jų sveikatai. Numatoma, kad ateinančiais metais šis skaičius didės.
Naujienos Europos aplinkos būklė 2020 m. Būtina skubiai keisti kryptį, kad būtų galima spręsti klimato kaitos keliamus sunkumus, pasiekti, kad aplinkos būklė, užuot toliau blogėjusi, imtų gerėti, ir užtikrinti gerovę ateityje — 2019-12-04
Europa nepasieks savo 2030 m. tikslų, jei per ateinančius 10 metų nesiims skubių veiksmų, kad išspręstų nerimą keliančio masto biologinės įvairovės nykimo, didėjančio klimato kaitos poveikio ir gamtos išteklių pereikvojimo problemas. Šiandien paskelbtoje naujausioje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje „Aplinkos būklė“ teigiama, kad Europa susiduria su beprecedenčiais aplinkos iššūkiais, kuriuos būtina neatidėliotinai spręsti. Tačiau ataskaitoje sakoma, kad pagrindo optimizmui yra – visuomenė vis sąmoningiau suvokia būtinybę pradėti kurti tvarią ateitį, diegiamos technologinės inovacijos, gausėja bendruomenės iniciatyvų, taip pat stiprinami ES veiksmai, pavyzdžiui, Europos žaliasis kursas.
Naujienos Daugiau kaip 85 proc. Europos maudyklų vandens kokybė įvertinta puikiai — 2019-06-06
Naujausios metinės Europos maudyklų kokybės ataskaitos duomenimis, daugiau kaip 85 proc. visos Europos pernai stebėtų maudyklų atitiko aukščiausius ir griežčiausius vandens švarumo standartus. Šiandien paskelbti rezultatai rodo, kurių maudyklų vanduo šią vasarą greičiausiai bus aukščiausios kokybės.
Naujienos Fotografijos konkursas tvaraus maisto, energijos ir judumo tema — 2019-03-13
Maisto, energijos gamyba bei vartojimas ir žmonių ir prekių judėjimas veikia mūsų aplinką, klimatą ir sveikatą. Skelbdama naują fotografijos konkursą „Tvariai Jūsų“, Europos aplinkos agentūra kviečia Europos šalių gyventojus siųsti nuotraukas, įamžinančias tvaresnių maisto ir energijos vartojimo ir judumo sprendimų iššūkius ir galimybes.
Naujienos Kad pasiektų bendrą tikslą atsinaujinančiosios energijos srityje, ES valstybės narės turi imtis platesnio užmojo veiksmų — 2019-02-28
Europos Sąjungos (ES) iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gaunamos suvartojamos energijos dalis nuo 2005 m. padidėjo du kartus, tačiau pastaraisiais metais šis augimas lėtėja – ypač dėl didėjančio energijos vartojimo ir dėl to, kad nedaroma pažanga transporto sektoriuje. Iš Europos aplinkos agentūros (EAA) naujos ataskaitos matyti, kad ES valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, kad pasiektų 2020 m. tikslą atsinaujinančiosios energijos srityje.
Naujienos Troff document Reikia imtis daugiau veiksmų, siekiant apsaugoti labiausiai pažeidžiamus Europos piliečius nuo oro taršos, triukšmo ir didelių temperatūros svyravimų — 2019-02-04
Norint geriau apsaugoti skurstančiuosius, pagyvenusius asmenis ir vaikus (ypač gyvenančius rytiniuose ir pietiniuose Europos regionuose) nuo pavojingų aplinkos veiksnių, kaip antai, oro taršos ir triukšmo ir didelių temperatūros svyravimų, būtina imtis tikslingų veiksmų. Europos aplinkos agentūra (EAA) šiandien paskelbtoje ataskaitoje perspėja, kad nors Europos aplinkos kokybė apskritai pagerėjo, šie pavojingi veiksniai vis dar pernelyg stipriai veikia labiausiai pažeidžiamų Europos piliečių sveikatą.
Naujienos Oro tarša vis dar per didelė visoje Europoje — 2018-10-29
Remiantis naujausiais Europos aplinkos agentūros (EAA) paskelbtais duomenimis bei informacija, nepaisant lėtos pažangos, oro tarša vis dar viršija Europos Sąjungos ir Pasaulio sveikatos organizacijos nustatytas ribas ir gaires. Oro tarša vis dar kenkia žmogaus sveikatai ir aplinkai.
Naujienos Gera žinia atostogautojams – daugumos Europos maudyklų vandens kokybė yra puiki — 2018-05-29
Kaip nurodoma šiandien paskelbtoje naujausioje metinėje maudyklų vandens kokybės ataskaitoje, nors vandens kokybės rezultatai šiek tiek suprastėjo, 85 proc. visoje Europoje 2017 metais stebėtų maudyklų beveik nėra teršalų ir jos atitinka aukščiausius ir griežčiausius Europos Sąjungos puikios kokybės standartus. Iš rezultatų aiškiai matyti, kur šią vasarą atostogautojai gali rasti geriausios kokybės maudyklų vandenį.
Naujienos object code Fotografijos konkursas: atsiųskite mums savo geriausias vandens nuotraukas — 2018-04-16
Kokios mintys pirmiausia jums ateina į galvą pagalvojus apie vandenį? Ar galite tai nufotografuoti? Europos aplinkos agentūra (EAA) kviečia siųsti kūrybiškiausias savo nuotraukas vandens fotografijos konkursui „WaterPIX“. Geriausios nuotraukos bus apdovanotos pinigine premija.
Naujienos Pascal source code Vaizdo klipų konkursas. Papasakokite, kaip tausojate aplinką — 2017-12-01
Kaip šiandien atvykote į darbą ar į mokyklą? Automobiliu, dviračiu, o gal viešuoju transportu? Mūsų kasdien priimami sprendimai gali turėti poveikį aplinkai. Kai kurie iš šių sprendimų yra mūsų sąmoningų pastangų gyventi švaresnėje ir sveikesnėje aplinkoje atspindys. Europos aplinkos agentūra (EAA) ir jos partnerių tinklas organizuoja vaizdo klipų konkursą „I LIVE GREEN“ („AŠ TAUSOJU APLINKĄ“) ir kviečia visus europiečius parodyti savo kūrybingumą ir pasidalinti aplinką tausojančiais veiksmais. Geriausi vaizdo klipai bus apdovanoti piniginiu prizu.
Naujienos Octet Stream Europos oro kokybės indeksas. Naujausia jums lengvai prieinama informacija apie oro kokybę — 2017-11-16
Šiandien Europos aplinkos agentūra (EAA) ir Europos Komisija paskelbė naują Europos oro kokybės indeksą, kuris leidžia naudotojams sužinotipateikia naujausius duomenis apie oro kokybę Europos miestuose ir regionuose. Prie indekso pridedamosIndeksas papildytas naujomis šalių informacijos suvestinėmis, kuriose pateikiama atnaujinta informacija apie EAA šalių narių oro kokybę.
Naujienos Oro kokybės gerinimas Europos miestuose turės didelės naudos sveikatai — 2017-10-06
Dauguma Europos miestuose gyvenančių žmonių yra priversti kvėpuoti prastos kokybės oru. Iš šiandien paskelbtų naujausių Europos aplinkos agentūros (EAA) skaičiavimų matyti, kad dėl smulkių kietųjų dalelių daromos žalos ir toliau kasmet per anksti miršta daugiau nei 400 000 europiečių. Kelių transportas, žemės ūkis, elektrinės, pramonė ir namų ūkiai yra didžiausi oro teršėjai Europoje.
Naujienos Puikios maudyklų vandens kokybės standartus atitinka dar daugiau Europos maudyklų nei anksčiau — 2017-05-23
Remiantis šiandien paskelbta metine maudyklų vandens kokybės ataskaita, per 85 proc. visoje Europoje 2016 metais stebėtų maudyklų atitiko griežčiausius puikios kokybės standartus. Tai reiškia, kad jose beveik nėra žmonių sveikatai ir aplinkai kenksmingų teršalų. Daugiau nei 96 % maudyklų atitiko Europos Sąjungos taisyklėse nustatytus minimalius kokybės reikalavimus.
Naujienos Ką gamta reiškia jums? Paskelbtas NATURE@work fotografijų konkursas — 2017-03-15
Gamta visaip stengiasi mus apsaugoti ir užtikrinti kasdienio gyvenimo poreikius, tačiau to dažnai nesugebame įvertinti. O juk gamta mums – gyvybiškai svarbi: iš jos gauname gryną orą, švarų geriamąjį vandenį, drabužius, maistą ir žaliavas, iš kurių galime susiręsti pastogę. Kur kas mažiau žinome apie kitokią gamtos naudą, pavyzdžiui, kad ji padeda sušvelninti klimato kaitos padarinius. Siekdama parodyti gamtos vaidmens svarbą mūsų gyvenime, Europos aplinkos agentūra (EAA) kviečia dalyvauti ‘NATURE@work’ fotografijų konkurse ir siųsti savo nuotraukas, kuriose pavaizduota, kaip gamta padeda jums.
Naujienos Klimato kaita kelia vis didesnę riziką Europos ekosistemoms, žmonių sveikatai ir ekonomikai — 2017-01-25
Šiandien paskelbtoje Europos aplinkos agentūros ataskaitoje teigiama, kad Europos regionams dėl klimato kaitos kyla didėjančio jūros lygio ir vis ekstremalesnių oro sąlygų, pvz., dažnesnių ir intensyvesnių karščio bangų, potvynių, sausrų ir audrų, grėsmė. Ataskaitoje vertinamos naujausios tendencijos ir pateikiamos įžvalgos dėl klimato kaitos ir jos padarinių visai Europai, taip pat daroma išvada, kad, siekiant sušvelninti šiuos padarinius, labai svarbu parengti geresnes ir lankstesnes prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas, politiką ir priemones.
Press Release Keturiasdešimt metų investicijų pagerino Europos maudyklų vandenį — 2016-05-20
Europos Sąjungos pastangos užtikrinti švarų ir sveikatai tinkamą maudyklų vandenį prasidėjo prieš keturiasdešimt metų – tuomet buvo išleista pirmoji Maudyklų vandens direktyva. Šio teisės akto ir investicijų į nuotekų infrastruktūrą ir kitas taršos mažinimo priemones naudingumą patvirtina ir šiandien paskelbta metinė maudyklų vandens kokybės ataskaita. Iš ataskaitos matyti, kad maudyklų vandens kokybė nuolat gerėjo ir to rezultatas – 2015 m. 96 % stebimų ES maudyklų atitiko būtiniausius vandens kokybės reikalavimus.
Press Release ULAW (Sun) audio Europiečių maudyklų vanduo ir toliau yra aukštos kokybės — 2015-05-13
2014 m. būtiniausius vandens kokybės standartus atitiko 95 proc. stebimų Europos Sąjungos maudyklų. Vandens kokybė buvo puiki 83 proc. maudyklų – padėtis, palyginti su 2013 m., pagerėjo beveik 1 procentiniu punktu.
Press Release Europos aplinka 2015 m.: ateities gerovė priklauso nuo drąsesnių žingsnių politikos, žinių, investicijų ir inovacijų srityse — 2015-02-23
Europos aplinkos ir klimato politika davė didelės naudos: aplinka ir gyvenimo kokybė pagerėjo, kartu buvo skatinamos inovacijos, darbo vietų kūrimas ir augimas. Nepaisant šių laimėjimų, Europoje vis dar susiduriama su įvairiais tebesančiais ir didėjančiais aplinkosaugos srities iššūkiais. Siekiant įveikti šiuos iššūkius, prireiks iš esmės pakeisti gamybos ir vartojimo sistemas, kurios yra pagrindinė aplinkosaugos problemų priežastis.
Press Release Daugumos Europos maudyklų vandens kokybė – puiki — 2014-05-23
2013 m. daugumos Europos pajūrio paplūdimių, upių ir ežerų vanduo buvo aukštos kokybės – daugiau kaip 95 % šių maudyklų atitiko būtiniausius reikalavimus. Pajūrio maudyklų duomenys šiek tiek geresni negu vidaus vandenų maudyklų.
Press Release Octet Stream Europos maudyklų vandens kokybė vis gerėja — 2013-05-21
Anot metinės Europos aplinkos agentūros maudyklų vandens kokybės ataskaitos, devyniasdešimt keturi procentai Europos Sąjungos maudyklų atitinka minimalius vandens kokybės standartus. 78 proc. maudyklų vandens kokybė yra puiki, o palyginti su pernai metų ataskaita minimalius reikalavimus atitinka 2 proc. daugiau maudyklų.
Press Release application/x-troff-me Transporto priemonių tarša kelia grėsmę žmonių sveikatai daugelyje Europos šalių — 2012-11-26
Europos transporto priemonių išmetami oro teršalai sudaro ketvirtadalį ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Naujausioje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje teigiama, kad daugumą aplinkos problemų galima išspręsti įgyvendinus naujus ES tikslus.
Press Release Octet Stream Akivaizdi klimato kaita Europoje: būtina imtis skubių prisitaikymo veiksmų — 2012-11-20
Visuose Europos regionuose jaučiamas klimato kaitos poveikis, dėl kurio atsiranda įvairių padarinių visuomenei ir aplinkai. Ateityje tikimasi sulaukti dar daugiau tokių padarinių, kurie, kaip nurodoma šiandien paskelbtame naujausiame Europos aplinkos agentūros vertinime, gali sukelti didelių nuostolių.
Press Release Daugeliui europiečių toliau tenka kvėpuoti žalingais oro teršalais — 2012-09-24
Beveik trečdaliui Europos miestiečių tenka kvėpuoti oru, kuriame didelė kietųjų dalelių koncentracija. Kietosios dalelės žmonių sveikatai daro itin didelę žalą, nes gali prasiskverbti į jautrias kvėpavimo sistemos dalis. Pastaraisiais dešimtmečiais ES padarė pažangą mažindama rūgštėjimą sukeliančių oro teršalų išmetimą. Tačiau šiandien Europos aplinkos agentūros paskelbtoje naujoje ataskaitoje nurodoma, kad daugelyje vietų Europoje nemąžta kietųjų dalelių koncentracijos ore ir pažemio ozono keliamų problemų.
Press Release Aplinka. Švarus vanduo daugumoje ES atostogų vietų — 2012-05-23
Jei šią vasarą atostogas planuojate praleisti kuriame nors iš Europos paplūdimių, galime jums pranešti gerą naujieną. Dabar 92,1 % Europos Sąjungos maudyklų atitinka Maudyklų vandens direktyvoje nustatytus mažiausius privalomus vandens kokybės reikalavimus. Vanduo yra švarus ir Londono Serpentino ežere, kuriame vyks keletas olimpiados renginių, įskaitant atvirų vandenų plaukimo maratoną ir triatlono varžybų plaukimo rungtį.
Press Release object code Norint pasiekti tikslus, Europos transporto sektoriuje būtina imtis ryžtingų veiksmų — 2011-11-09
2009 m. transporto sektoriuje daugelio rūšių teršalų buvo išmetama mažiau. Tačiau, remiantis naujausia Europos aplinkos agentūros (EAA) metine transporto išmetamų teršalų ataskaita, šis sumažėjimas gali būti tik laikinas ekonomikos nuosmukio padarinys. Pasitelkiant Pranešimų apie transportą ir aplinką mechanizmą (TERM) tiriamas transporto poveikis aplinkai. Pirmą kartą ataskaitoje nagrinėjami išsamūs kiekybiniai rodikliai, kuriuos 2011 m. transporto veiksmų plane pasiūlė Europos Komisija.
Press Release Octet Stream Europos regiono įvertinimu klausiama: „Ką žinome apie vandenį ir tausią ekonomiką?“ — 2011-09-12
Šiandien Astanoje, Kazachstane, 2011 m. rugsėjo 21-23 d. vyksiančioje septintojoje ministrų konferencijoje „Aplinka Europai“ ministrai susitiks aptarti su vandeniu ir tausia ekonomika susijusius klausimus. Siekdama paremti konferenciją, Europos aplinkos agentūra (EAA) parengė naujovišką ataskaitą „Įvertinimų įvertinimas“, kurioje siūlomi būdai, kaip galima dar labiau suderinti informaciją apie aplinką ir politikos formavimą.
Press Release Aplinka. Maudyklų vandens kokybė visoje ES ir toliau iš esmės gera — 2011-06-15
Europos maudyklų vandens kokybė 2009–2010 m. šiek tiek suprastėjo, tačiau apskritai išliko gera. Dabar daugiau kaip devynios maudyklos iš dešimties atitinka minimaliuosius reikalavimus.
Press Release Aplinka. Naujuosiuose žemėlapiuose europiečiai gali iš arti pamatyti paskliduosius oro taršos šaltinius — 2011-05-25
Europos registras sukurtas tam, kad europiečiai galėtų aktyviai dalyvauti priimant su aplinka susijusius sprendimus. Šiandien Europos Komisija ir Europos aplinkos agentūra paskelbė naujus internetinius žemėlapius, parengtus glaudžiai bendradarbiaujant su Jungtiniu tyrimų centru, kuris yra Komisijos vidaus tarnyba, atsakinga už mokslinius tyrimus. Šiuose žemėlapiuose piliečiai pirmą kartą galės tiksliai pamatyti, kur yra pagrindiniai pasklidieji oro taršos šaltiniai, tokie kaip transporto ir aviacijos sektoriai. Naujajame 32 žemėlapių rinkinyje parodyta, kur išleidžiami tam tikri teršalai, pavyzdžiui, azoto oksidai ir kietosios dalelės. Šiuo rinkiniu papildomi Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro turimi duomenys apie išmetamųjų teršalų kiekį iš atskirų pramonės įmonių.
Press Release Octet Stream Drugeliai ar ekonomikos augimas: Europa gali turėti abu! — 2010-11-18
Šiandien Europos aplinkos agentūra (EAA) paskelbė ketvirtąją Europos aplinkos būklės ir perspektyvų ataskaitą SOER 2010. Ši ataskaita – tai išsamus Europos aplinkos vertinimas, parodantis kaip ir kodėl Europos aplinka keičiasi ir kaip mes prie to prisidedame. SOER 2010 ataskaitoje daroma išvada, kad visuotinis integruotų metodų taikymas transformuojant Europą į išteklius tausojančią ekologišką ekonomiką ne tik padės sukurti sveiką aplinką, bet ir paskatins gerovę bei socialinę sanglaudą.
Press Release audio/x-realaudio ES maudyklų kokybė tebėra gera — 2010-06-09
Švarus maudyklų vanduo gyvybiškai svarbus tiek pagrindiniams ekonomikos sektoriams, pavyzdžiui, turizmui, tiek augalijai ir gyvūnijai. Europos Komisijos ir Europos aplinkos agentūros pateiktoje metinėje maudyklų vandens kokybės ataskaitoje skelbiama, kad 2009 m. būtiniausius standartus atitiko 96 proc. pajūrio maudyklų ir 90 proc. upių bei ežerų maudyklų. Ataskaitoje taip pat nurodyta, kur teikiama išsami naujausia informacija apie maudyklas.
Press Release C source code Ar transportas Europoje tampa „žalesnis“? Tik Iš dalies — 2010-04-19
Nors technologijos pažanga leidžia gaminti švaresnes transporto priemones, tačiau vis daugiau keleivių ir prekių keliauja didesnius atstumus, todėl mažėja pasiektas pažangių technologijų efektyvumas. Ilgalaikių tendencijų analize paremtoje naujojoje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje raginama apibrėžti Europos transporto sistemos 2050 m. viziją ir nuoseklią jos įgyvendinimo politiką.
Press Release Biologinė įvairovė, klimato kaita ir jūs — 2010-03-18
EAA Signalai 2010 – istorijos apie žmones ir jų aplinką
Press Release Octet Stream Europos Sąjungos maudyklų vandens kokybė gerėja — 2009-05-27
Šiandien Europos Komisijos ir Europos aplinkos agentūros pateiktoje metinėje maudyklų vandens kokybės ataskaitoje skelbiama, kad 2008 m. ES higienos standartus atitiko didžioji dauguma Europos Sąjungos maudyklų. 2008 metų maudymosi sezonu būtiniausius standartus atitiko apie 96 % jūrų pakrančių maudyklų ir 92 % upių bei ežerų maudyklų. Ataskaitoje teikiama informacijos apie vandens kokybę, naudingos milijonams į Europos paplūdimius kiekvieną vasarą vykstančių žmonių.
Press Release application/x-troff-me Europos transporto politika turi būti vykdoma teisinga linkme — 2009-03-27
Dėl transporto sektoriaus Europoje ir toliau neproporcingai sparčiai didėja į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, oro tarša ir triukšmas. Be to, žmonėms ir prekėms transportuoti vis dar naudojamos pačios neefektyviausios transporto rūšys.
Press Release Sausros ir per intensyvus vandens naudojimas Europoje — 2009-03-04
Visos prekės ir paslaugos, kuriomis mes naudojamės, ar tai būtų golfo kursai, knygos, alyvų aliejus ar skiepai, taip pat mūsų kasdienė veikla reikalauja gyvybiškai svarbaus elemento – vandens. Naujoje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje dar kartą patvirtinama, kad daugelyje Europos dalių vandens sunaudojama per daug, ir rekomenduojama laikytis naujo požiūrio į vandens išteklių valdymą.
Naujienos Tapk slaptu agentu ir saugok aplinką dalyvaudamas nuotaikinguose siužetuose — 2008-04-30
Vaikai gali sužinoti, kaip galima saugoti aplinką, kovodami su gamtos chuliganais naujojoje Europos aplinkos agentūros tinklavietėje „Gamtos agentai“, kurioje informacija pateikiama 24 kalbomis.
Press Release PostScript document ES nepavyksta apriboti transporto dujų emisijų: reikalingi pastebimi pokyčiai ir aiškiai apibrėžti tikslai — 2008-02-26
Kaip teigiama naujoje Europos aplinkos agentūros ataskaitoje, ES transporto sektorius privalo imtis griežtų priemonių, kad Europa galėtų įgyvendinti į atmosferą išmetamų šiltnamio dujų kiekių mažinimo tikslus.
Press Release Tam, kad būtų pasiekta sveika aplinka visam Europos regionui, ministrai privalo suvienyti jėgas — 2007-09-28
Naujoje ataskaitoje, kurią šiandien paskelbė Europos aplinkos agentūra (EAA), teigiama, kad informacijos trūkumas ir įgyvendinimo spragos trukdo siekti viso Europos regiono aplinkos politikos tikslų.
Press Release 2005 metais Europos Sąjungoje sumažėjo išmestas į atmosferą šiltnamio dujų kiekis — 2007-08-10
Europos Bendrijų kasmetinės šiltnamio dujų išmetimų (GHG) apžvalginės ataskaitos, parengtos Europos aplinkos agentūros (EAA) Kopenhagoje, duomenimis, 2004 m.–2005 m. sumažėjo į atmosferą išmetamų, klimato pokyčius sukeliančių, šiltnamio dujų kiekis.
Press Release Octet Stream Transportas — vėl prasčiausias pagal Kioto sutarties tikslų įgyvendinimą — 2007-02-22
Pagal naują šiandien Kopenhagoje paskelbtą Europos aplinkos agentūros (EEA) ataskaitą, transporto priemonių išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir toliau lieka pagrindine, nors ir įveikiama, kliūtimi, trukdančia Europos Sąjungai siekti Kioto sutartyje numatytų tikslų dėl klimato pokyčių.
Press Release Octet Stream Expansão urbana - o desafio ambiental ignorado pela Europa — 2006-11-22
É necessária uma política europeia de orientação do planeamento urbano eficaz
Press Release Troff document Naujoji internetinė oro taršos stebėjimo sistema — 2006-07-18
„Ozone Web“ – naujoji internetinė priemonė, kurią Kopenhagoje šiandien paskelbė Europos aplinkos agentūra (EAA), pirmą kartą suteikia vartotojams galimybę visoje Europoje stebėti ir sekti neigiamus pažemio ozono lygio pokyčius.
Press Release Troff document Greitu laiku kritinę ribą pasieksianti Europos pakrančių aplinkos būklė — 2006-07-03
Remiantis naująja šiandien Kopenhagoje paskelbta Europos aplinkos apsaugos agentūros (EEA) ataskaita, unikaliai Europos pakrančių aplinkai dėl savo populiarumo gresia vis didesnis pavojus.
Press Release Troff document Europoje karšta - klimato kaita tampa svarbiausia aplinkosaugos problema — 2005-11-29
Politikos formuotojai, įmonės ir asmenys privalo jau dabar spręsti įvairiausius aplinkosaugos klausimus, arba vėliau teks mokėti labai didelę kainą
Press Release Troff document Nemokamas 26 kalbomis parengtas kompiuterinis žaidimas aplinkos apsaugos tema — 2005-08-25
Dabar žaidėjai visoje Europoje gali žaisti kompiuterinį žaidimą ir tuo pačiu daugiau sužinoti apie aplinkos apsaugą. Kopenhagoje įsikūrusi Europos aplinkos agentūra sukūrė "Honoloko" kompiuterinį žaidimą 26 kalbomis. žaidimą galima žaisti internete nemokamai.
Press Release Troff document EEA pristato pirmąjį skaitmeninį besikeičiančio — 2004-11-17
Šiandien buvo parodytas pirmasis daugybinių Europos kraštovaizdžio pokyčių, įvykusių nuo 1990 m., skaitmeninis žemėlapis, kuriame politikai gali matyti, kokį poveikį jų sprendimai tokiose srityse kaip žemės ūkis ir transportas daro regiono baigtiniams žemės ištekliams ir aplinkai bendrai.</

Permalinks

Dokumento veiksmai