kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Oro taršos lygis visoje Europoje vis dar nėra saugus, ypač vaikams

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2023-09-14 Paskutinį kartą keista 2023-09-14
3 min read
Remiantis šiandien paskelbtais Europos aplinkos agentūros (EAA) oro kokybės vertinimais, reikia dėti daugiau pastangų, kad vaikų ir paauglių sveikata būtų apsaugota nuo neigiamo oro taršos poveikio. Dėl oro taršos Europoje per metus pirma laiko miršta daugiau kaip 1 200 jaunesnių nei 18 metų žmonių ir gerokai padidėja rizika sirgti įvairiomis ligomis vėlesniame amžiuje. Nors pastaraisiais metais padėtis pagerėjo, pagrindinių oro teršalų lygis daugelyje Europos šalių, ypač Vidurio ir Rytų Europoje bei Italijoje, vis dar gerokai viršija Pasaulio sveikatos organizacijos nustatytas su sveikata susijusias gaires.

Oro taršos lygis visoje Europoje vis dar yra nesaugus, todėl Europos oro kokybės politika turėtų būti siekiama apsaugoti visus piliečius, ir ypač mūsų vaikus, kurie jautriausiai reaguoja į oro taršos keliamą poveikį sveikatai. Labai svarbu toliau stiprinti ES, nacionalinio ir vietos lygmens priemones, kad apsaugotume savo vaikus, kurie negali apsisaugoti patys. Patikimiausias būdas užtikrinti jų saugumą – užtikrinti, kad oras, kuriuo kvėpuojame, būtų švaresnis.

Hans Bruyninckx, EAA vykdomasis direktorius

Nors išmetamas pagrindinių oro teršalų kiekis pastaraisiais dešimtmečiais sumažėjo, oro taršos lygis Europoje vis dar nėra saugus. Vaikai ir paaugliai ypač jautriai reaguoja į oro taršą, nes jų organizmas, organai ir imuninė sistema dar tik vystosi. Kaip teigiama EAA informaciniame pranešime „Oro tarša ir vaikų sveikata“ oro tarša kenkia sveikatai vaikystėje ir didina ligų riziką vėlesniame amžiuje.

Apskaičiuota, kad dėl oro taršos 32 EAA valstybėse narėse kasmet pirma laiko miršta daugiau kaip 1 200 jaunesnių nei 18 metų žmonių. Nors pirmalaikių mirčių skaičius šioje amžiaus grupėje yra nedidelis palyginti su bendru kasmet EAA apskaičiuojamu Europos gyventojų pirmalaikių mirčių skaičiumi, dėl ankstyvų mirčių prarandamas būsimas potencialas ir kyla didelė lėtinių ligų našta vaikystėje ir vėlesniame amžiuje.

Oro tarša, ypač ozonas ir azoto dioksidas (NO2) daro poveikį vaikų plaučių funkcijai ir plaučių vystymuisi trumpuoju laikotarpiu, o kietosios dalelės (KD2,5) – ilguoju laikotarpiu. Oro taršos poveikis motinoms nėštumo metu yra susijęs su mažo svorio vaikų gimstamumu ir priešlaikinio gimdymo rizika. Po gimimo aplinkos oro tarša didina tam tikrų sveikatos sutrikimų, įskaitant astmą, pablogėjusią plaučių funkciją, kvėpavimo takų infekcijas ir alergijas, riziką. Be to, dėl taršos gali pablogėti lėtinės ligos, pavyzdžiui, astma, kuria Europoje serga 9 % vaikų ir paauglių, taip pat padidėti tam tikrų lėtinių ligų rizika vyresniame amžiuje.

Kol oro tarša bendrai nebus sumažinta iki saugaus lygio, oro kokybės gerinimas tokiose vietose kaip mokyklų ir vaikų darželių aplinka ir tokios veiklos, kaip kelionė į mokyklą ir sporto užsiėmimus, metu gali padėti sumažinti poveikį vaikams.


2022 m. atnaujinti EAA stebėsenos duomenys. Oro taršos lygis išlieka aukštas

2021 m. daugiau nei 90 proc. ES miestų gyventojų patyrė kenksmingą poveikį dėl didelio azoto dioksido, ozono ir smulkių kietųjų dalelių (KD2,5) kiekio.

KD2,5 yra vienas žalingiausių teršalų žmonių sveikatai, o KD poveikis2,5 yra pagrindinė insulto, vėžio ir kvėpavimo takų ligų priežastis. 2021 m. 97 proc. miesto gyventojų patyrė KD2,5, kurių koncentracija viršijo 2021 m. PSO rekomenduojamus 5 µg (mikrogramus) /m3 per metus, poveikį.

Remiantis preliminariais 2022 m. duomenimis, Vidurio ir Rytų Europoje ir Italijoje užfiksuota didžiausia abiejų KD2,5 koncentracija. Tai visų pirma susiję su kietojo kuro, pavyzdžiui, anglių, deginimu namų ūkių šildymui ir jų naudojimu pramonėje.

EAA informaciniame pranešime „2023 m. Europos oro kokybės būklė“pristatoma 2021 m. ir 2022 m. reguliuojamų oro teršalų koncentracijos būklė atsižvelgiant į ES oro kokybės standartus ir 2021 m. PSO rekomenduojamą lygį.


Ar švarus jūsų miestas? Portugalijos ir Švedijos miestų oras švariausias

Remiantis atnaujinta EAA miestų oro kokybės duomenų peržiūra Faras Portugalijoje ir Švedijos miestai Umeo ir Upsala buvo pripažinti švariausiais Europos miestais, kuriuose per pastaruosius dvejus kalendorinius metus vidutinis smulkiųjų kietųjų dalelių (KD2,5) kiekis buvo mažiausias. Atsižvelgiant į ilgalaikį vidutinį smulkiųjų kietųjų dalelių kiekį miestai išvardijami nuo švariausio iki labiausiai užteršto.


 

Pagrindinė informacija

Pagal Europos žaliojo kurso Nulinės taršos veiksmų planą Europos Komisija nustatė 2030 m. tikslą sumažinti KD2,5 (vieno iš pagrindinių oro teršalų) sukeliamų pirmalaikių mirčių skaičių bent 55 proc., palyginti su 2005 m. lygiu. Šiuo tikslu 2022 m. Europos Komisija paskelbė pasiūlymą peržiūrėti aplinkos oro kokybės direktyvas, siekiant, be kita ko, geriau suderinti oro kokybės standartus su PSO rekomendacijomis.

EAA oro kokybės vertinimuose nurodomi teršalai, kurie laikomi labiausiai kenksmingais žmonių sveikatai arba kurie dažniausiai yra didesni už nurodomus ES oro kokybės standartuose ir PSO rekomenduojamą lygį. Koncentracijos duomenys gaunami iš daugiau kaip 4 500 stebėsenos stočių visoje Europoje atliekamų matavimų, kuriuos EAA oficialiai praneša jos narės ir kitos bendradarbiaujančios šalys.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Dokumento veiksmai