kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Puikios maudyklų vandens kokybės standartus atitinka dar daugiau Europos maudyklų nei anksčiau

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2017-05-23 Paskutinį kartą keista 2017-05-31
Remiantis šiandien paskelbta metine maudyklų vandens kokybės ataskaita, per 85 proc. visoje Europoje 2016 metais stebėtų maudyklų atitiko griežčiausius puikios kokybės standartus. Tai reiškia, kad jose beveik nėra žmonių sveikatai ir aplinkai kenksmingų teršalų. Daugiau nei 96 % maudyklų atitiko Europos Sąjungos taisyklėse nustatytus minimalius kokybės reikalavimus.

Tai, kad vis daugiau Europos maudyklų atitinka aukščiausios kokybės standartus, teikia pasitikėjimo, Tai padeda Europos gyventojams priimti geriau apgalvotus sprendimus dėl to, kuriose maudyklose lankytis šią vasarą. Be to, puikiai vykdoma duomenų rinkimo ir tyrimų veikla rodo, kad mūsų aplinkos politikos priemonės yra veiksmingos bei teikia praktinės naudos žmonių sveikatai ir mūsų kasdieniam gyvenimui.

Hans Bruyninckx, EAA vykdomasis direktorius

Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaita ir Europos Komisijos duomenys patvirtina jau 40 metų tebesitęsiančią teigiamą tendenciją – visoje Europoje paplūdimių ir maudyklų vanduo vis švarėja. Atliekant vertinimą apibendrinti daugiau kaip 21 000 pakrančių ir vidaus vandenų maudyklų vandens mėginių tyrimų duomenys. Vertinimas aiškiai rodo, kurių maudyklų vanduo šią vasarą greičiausiai bus aukščiausios kokybės. Imant maudyklų vandens mėginius stebima, ar jis užterštas kanalizacijos arba gyvulių fekalijomis.

Kaip ir pastaraisiais metais, galime pasidžiaugti tuo, kad didžiosios daugumos Europos maudyklų vanduo yra geros kokybės. 2016 metais 96,3 % maudyklų atitiko minimalius patenkinamos kokybės reikalavimus, nustatytus Europos Sąjungos maudyklų vandens direktyvoje. Palyginti su 2015 metais (96,1 %), šis rodiklis šiek tiek išaugo. Griežčiausius direktyvoje nustatytus puikios kokybės standartus atitiko 85,5 % maudyklų – 2015 metais tokių buvo mažiau (84,4 %).

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella pareiškė: „Europos maudyklų vandens kokybė yra puiki neatsitiktinai. Tai sunkaus atsidavusių specialistų darbo rezultatas. Iš to matyti, kad svarbu puoselėti ES politiką, kuria skatinamas žaliųjų darbo vietų kūrimas. Šįmet gegužės 29 d. – birželio 2 d. vyksianti Europos žalioji savaitė bus proga pasidžiaugti šios investicijos sėkme. Hidrotechnikos specialistų, apsaugos nuo potvynių darbuotojų, aplinkos srities chemikų, nuotekų tvarkymo darbuotojų – visų darbas užtikrinant, kad maudyklų vanduo nuolat būtų aukštos kokybės, yra ypač svarbus.“

„Tai, kad vis daugiau Europos maudyklų atitinka aukščiausios kokybės standartus, teikia pasitikėjimo, – džiaugėsi EAA vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckxas. – Tai padeda Europos gyventojams priimti geriau apgalvotus sprendimus dėl to, kuriose maudyklose lankytis šią vasarą. Be to, puikiai vykdoma duomenų rinkimo ir tyrimų veikla rodo, kad mūsų aplinkos politikos priemonės yra veiksmingos bei teikia praktinės naudos žmonių sveikatai ir mūsų kasdieniam gyvenimui.“

Ataskaitoje aptariamos ES, Albanijos ir Šveicarijos maudyklos. Europos maudyklų vanduo yra gerokai švaresnis nei prieš 40 metų, kada į vandens telkinius būdavo išleidžiamas didelis kiekis nevalytų ar apvalytų komunalinių ir pramoninių nuotekų. Kartu su ataskaita EAA paskelbė atnaujintą sąveikųjį žemėlapį, kuriame galima pamatyti kiekvienos maudyklos tyrimo rezultatus. Atnaujintas šalių ataskaitas ir informacijos apie direktyvą galite rasti maudyklų vandeniui skirtose EAA ir Europos Komisijos svetainėse.

Kiti svarbūs rezultatai:

  • 2016 metais Austrijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Rumunijoje ir Slovėnijoje visų nurodytų maudyklų vandens kokybė buvo bent pakankama.
  • Penkių šalių 95 % ar daugiau maudyklų vandens kokybė įvertinta puikiai: Liuksemburgo (visos 11 nurodytų maudyklų), Kipro (99 % visų maudyklų), Maltos (99 % visų maudyklų), Graikijos (97 % visų maudyklų) ir Austrijos (95 % visų maudyklų).
  • 2016 metais 1,5 % (ES šalių – 1,4 %) maudyklų vandens kokybė įvertinta prastai. 2015–2016 m. maudymosi sezonu maudyklų, kurių vandens kokybė įvertinta prastai, sumažėjo nuo 383 iki 318 (ES šalyse – nuo 349 iki 302).
  • Daugiausia maudyklų, kurių vanduo yra prastos kokybės, nustatyta Italijoje (100 maudyklų, t. y. 1,8 %), Prancūzijoje (82 maudyklos, t. y. 2,4 %) ir Ispanijoje (39 maudyklos, t. y. 1,8 %).

Pagrindiniai faktai

Vandens tarša fekalijomis kelia nuolatinį pavojų žmonių sveikatai, ypač maudyklose. Maudantis užterštame paplūdimių vandenyje arba ežeruose galima susirgti. Didžiausias taršos šaltinis yra kanalizacijos ir ūkių bei žemės naudmenų paviršinės nuotekos. Tokia tarša suintensyvėja liūčių ir potvynių laikotarpiu, nes nuotekų ir užteršto nutekamojo vandens perviršis patenka į upes ir jūras. Maudyklų vandens stebėseną pagal peržiūrėtos ES maudyklų vandens direktyvos nuostatas atlieka visos ES valstybės narės, taip pat Albanija ir Šveicarija. Teisės akte nurodoma, kada maudyklų vandens kokybė gali būti klasifikuojama kaip puiki, gera, patenkinama arba prasta, atsižvelgiant į nustatytą fekalinių bakterijų kiekį. Jei vandens kokybė įvertinta prastai, valstybės narės turėtų imtis tam tikrų priemonių, pavyzdžiui, uždrausti maudytis, pakabinti pranešimą, jog maudytis nerekomenduojama, ar informuoti visuomenę, ir taikyti tinkamas taisomąsias priemones.

 

Daugiau informacijos apie 2017 m. ES žaliąją savaitę žr. adresu www.eugreenweek.eu.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage