nästa
föregående
poster

Nyheter

Flera europeiska badplatser än någonsin tidigare har utmärkt vattenkvalitet

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2017-05-23 Senast ändrad 2017-05-31
Mer än 85 procent av de badplatser som kontrollerades i Europa 2016 klarade den högsta normen ”utmärkt” kvalitet – dvs. var i huvudsak fria från föroreningar som är skadliga för människors hälsa och miljön – enligt den årliga badvattenrapport som offentliggörs i dag. Över 96 procent av badplatserna uppfyller EU:s minimikrav för vattenkvalitet.

Det är uppmuntrande att se att allt fler badplatser i EU klarar de högsta kvalitetsnormerna. Detta hjälper allmänheten att välja vilka badplatser de ska besöka i sommar. Det visar också att vår miljöpolitik fungerar och att god datainsamling och analys ger påtagliga fördelar för människors hälsa och vårt dagliga liv.

Hans Bruyninckx, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

Rapporten från Europeiska miljöbyrån (EEA) och Europeiska kommissionen bekräftar en positiv 40-årig trend av allt renare vatten vid badplatser runt om i Europa. Bedömningen sammanställer provtagningar från över 21 000 badplatser vid havet och i inlandet och ger en god bild av var man kan hitta de bästa badplatserna med högst vattenkvalitet i sommar. Badvattenproverna analyseras för att undersöka om de innehåller tarmbakterier från avloppsvatten eller boskap.

Liksom tidigare år har de allra flesta badplatserna i Europa god vattenkvalitet. Under 2016 uppfyllde 96,3 procent av badplatserna minimikravet ”tillfredsställande” kvalitet enligt EU:s badvattendirektiv. Detta är en liten ökning från 96,1 procent 2015. Mer än 85 procent (85,5) av badplatserna uppfyllde direktivets strängaste vattenkvalitetsnorm ”utmärkt”, vilket är en ökning från 84,4 procent 2015.

– Den utmärkta kvaliteten på Europas badvatten är ingen tillfällighet. Det är resultatet av ett hårt och hängivet arbete inom detta område. Det visar också vikten av att stödja EU-strategier som främjar gröna jobb. I år kommer den europeiska gröna veckan 29 maj–2 juni att uppmärksamma denna satsning. Yrkesverksamma inom vattenteknik, översvämningsskydd, miljökemi och avloppshantering spelar en viktig roll för att upprätthålla hög badvattenkvalitet, säger Karmenu Vella, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske.

– Det är uppmuntrande att se att allt fler badplatser i EU klarar de högsta kvalitetsnormerna. Detta hjälper allmänheten att välja vilka badplatser de ska besöka i sommar. Det visar också att vår miljöpolitik fungerar och att god datainsamling och analys ger påtagliga fördelar för människors hälsa och vårt dagliga liv, säger Hans Bruyninckx, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör.

Rapporten omfattar badplatser i EU, Albanien och Schweiz. Europas badvatten är mycket renare än för fyrtio år sedan när stora mängder orenat eller bara delvis renat kommunalt och industriellt avloppsvatten släpptes ut i sjöar och hav. EU:s miljöbyrå har också offentliggjort en uppdaterad interaktiv karta där man kan se hur bra varje badplats är. Uppdaterade landrapporter och information om direktivet finns på miljöbyråns och kommissionens webbsidor om badvatten.

Fler siffror:

  • Alla kontrollerade badplatser i Cypern, Estland, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Rumänien, Slovenien och Österrike uppnådde åtminstone ”tillfredsställande” kvalitet under 2016.
  • I fem länder bedömdes 95 procent eller fler badplatser ha ”utmärkt” vattenkvalitet: Luxemburg (alla 11 badplatser), Cypern (99 procent av alla badplatser), Malta (99 procent), Grekland (97 procent) och Österrike (95 procent).
  • År 2016 bedömdes 1,5 procent av badplatserna (1,4 procent för EU-länderna) ha ”dålig” vattenkvalitet. Mellan 2015 och 2016 års badsäsonger minskade det totala antalet badvatten som klassificeras som ”dåliga” från 383 till 318 (från 349 till 302 för EU-länderna).
  • Det högsta antalet badplatser med ”dålig” vattenkvalitet fanns i Italien (100 badplatser, 1,8 procent), Frankrike (82 badplatser, 2,4 procent) och Spanien (39 badplatser, 1,8 procent).

Bakgrund

Vatten med förorening av tarmbakterier är fortfarande en risk för människors hälsa, särskilt om det förekommer vid badplatser. Man kan bli sjuk om man badar vid stränder eller i sjöar som är förorenade. De främsta föroreningskällorna är vatten från avlopp och jordbruksmark. Problemet förvärras vid häftiga regn och översvämningar då stora mängder förorenat vatten kan spolas ut i vattendrag och hav. Alla EU:s medlemsstater samt Albanien och Schweiz kontrollerar sina badplatser enligt bestämmelserna i EU:s reviderade badvattendirektiv. Lagstiftningen anger om vattenkvaliteten kan klassificeras som ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig” beroende på hur mycket tarmbakterier som finns. Om vattnet klassificeras som ”dåligt” bör medlemsstaterna vidta vissa åtgärder, t.ex. förbjuda bad eller sätta upp anslag som avråder från bad, ge information till allmänheten och vidta lämpliga åtgärder för att förbättra kvaliteten.

 

Mer information om EU:s gröna vecka 2017 finns på www.eugreenweek.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage