следващ
предишен
елементи

Новини

Броят на местата в Европа, където водата за къпане е с отлично качество, е по-висок от всякога

Смяна на език
Новини Публикуван 23-05-2017 Последна промяна 31-05-2017
Повече от 85 % от местата за къпане в Европа, които са проверени през 2016 г., са отговаряли на най-строгите стандарти за „отлично“ качество, което означава, че там почти не е имало вредни за човешкото здраве и околната среда замърсители. Това показва публикуваният днес годишен доклад за качеството на водите за къпане. Над 96% от местата за къпане са отговаряли на минималните стандарти за качество, определени в правилата на Европейския съюз.

Окуражаващо е, че все повече места за къпане в Европа отговарят на най-високите стандарти за качество. Това помага на европейците да направят по-добър информиран избор за местата, които планират да посетят това лято. То също така показва ефективността на нашите политики в областта на околната среда и практическите ползи, които качественото събиране и анализиране на данни има за опазването на човешкото здраве и за нашето ежедневие.

Ханс Брюнинкс, Изпълнителният директор на ЕАОС

Докладът, изготвен от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия, потвърждава положителната 40-годишна тенденция към все по-чисти води по плажовете и местата за къпане. Той се основава на анализ на проби вода от повече от 21 000 крайбрежни и вътрешноконтинентални места за къпане и ясно показва къде може да се очаква най-добро качество на водата през това лято. Пробите от водата за къпане се изследват за фекално замърсяване от отпадни води или от добитък.

Подобно на последните няколко години, огромното мнозинство от местата за къпане в Европа могат да се похвалят с добро качество на водата. През 2016 г. 96,3 % от местата за къпане са отговаряли на минималните изисквания за „задоволително“ качество, определени в Директивата на ЕС относно водите за къпане. Това е леко повишение спрямо 96,1 % през 2015 г. Повече от 85 % (85,5 %) от местата за къпане са отговаряли на най-строгите стандарти за „отлично“ качество на водата в директивата — повишение спрямо 84,4 % през 2015 г.

Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, заяви: „Отличното качество на водата в местата за къпане в Европа не е въпрос на шанс. То е резултат от сериозната работа на отговорни професионалисти. Това показва колко е важно да продължим политиката на ЕС, която насърчава екологичните работни места. В рамките на европейската Зелена седмица (29 май — 2 юни) тази година ще бъдат отбелязани тези инвестиции. Техниците в областта на водите, специалистите по борба с наводненията, химиците, работещи в областта на околната среда, специалистите по управление на отпадните води — всички те играят важна роля, за да се поддържа високо качеството на водите за къпане“.

Изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Брюнинкс заяви: „Окуражаващо е, че все повече места за къпане в Европа отговарят на най-високите стандарти за качество. Това помага на европейците да направят по-добър информиран избор за местата, които планират да посетят това лято. То също така показва ефективността на нашите политики в областта на околната среда и практическите ползи, които качественото събиране и анализиране на данни има за опазването на човешкото здраве и за нашето ежедневие.“

В доклада са обхванати местата за къпане в ЕС, Албания и Швейцария. Водите за къпане в Европа са много по-чисти, отколкото преди 40 години, когато в тях се изхвърляха големи количества непречистени или частично пречистени битови и промишлени отпадни води. Наред с доклада ЕАОС публикува и актуализирана интерактивна карта с данни за отделните места за къпане. Актуализираните доклади за отделните страни и информация за директивата са достъпни на уебстраниците на ЕАОС и Европейската комисия, посветени на водите за къпане.

Други важни констатации:

  • Всички включени в доклада места за къпане в Австрия, Хърватия, Кипър, Естония, Гърция, Литва, Люксембург, Латвия, Малта, Румъния и Словения са постигнали поне „задоволително“ качество на водата през 2016 г.
  • В пет държави най-малко 95 % от водите за къпане са получили „отлична“ оценка за качество: Люксембург (всички 11 места за къпане, включени в доклада), Кипър (99 % от всички места за къпане), Малта (99 %), Гърция (97 %) и Австрия (95 %).
  • През 2016 г. в 1,5 % (1,4 % за страните от ЕС) от местата за къпане качеството на водата е било „лошо“. Между ваканционните сезони през 2015 г. и 2016 г. абсолютният брой на местата, където качеството на водите за къпане е било „лошо“, е спаднал от 383 на 318 (от 349 на 302 за страните от ЕС).
  • Най-голям брой места за къпане с „лошо“ качество на водата са констатирани в Италия (100 места или 1,8 %), Франция (82 места или 2,4 %) и Испания (39 места или 1,8 %).

Контекст

Фекалното замърсяване на водата продължава да представлява риск за човешкото здраве, особено на места за къпане. Плуването в замърсени води може да доведе до заболявания. Основните източници на замърсяване са отпадните води и водите, оттичащи се от стопанства и земеделски земи. Това замърсяване се увеличава по време на проливни дъждове и наводнения поради препълване на канализационната мрежа и отмиване на замърсени отпадни води в реките и моретата. Всички държави от ЕС, както и Албания и Швейцария, осъществяват контрол на местата си за къпане в съответствие с разпоредбите на преразгледаната Директива на ЕС относно водите за къпане. В законодателството се уточнява дали качеството на водите за къпане може да се класифицира като „отлично“, „добро“, „задоволително“ или „лошо“ в зависимост от констатираното количество фекални бактерии. Когато качеството на водата се класифицира като „лошо“, страните членки трябва да вземат определени мерки, като забрана за къпане или поставяне на съобщения, в които се препоръчва на хората да не се къпят, предоставяне на информация на обществеността и подходящи корективни мерки.

 

За повече информация за европейската Зелена седмица през 2017 г., моля, вижте www.eugreenweek.eu

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage