volgende
vorige
items

Nieuws

Meer Europese badzones dan ooit tevoren voldoen aan de normen voor uitstekende zwemwaterkwaliteit

Taal wijzigen:
Nieuws Gepubliceerd 23-05-2017 Laatst gewijzigd 31-05-2017
Volgens het jaarlijkse verslag over de zwemwaterkwaliteit, dat vandaag is gepubliceerd, voldeed meer dan 85 procent van de in 2016 gecontroleerde zwemlocaties in heel Europa aan de strengste kwaliteitsnormen om als "uitstekend" te worden beschouwd. Dit betekent dat zij grotendeels vrij zijn van verontreinigende stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Meer dan 96 procent van de badzones voldeed aan de minimumeisen van de EU-regelgeving.

Het is bemoedigend om te zien dat steeds meer zwemlocaties in Europa aan de hoge kwaliteitsnormen voldoen. Dit helpt de Europeanen om beter geïnformeerde keuzes te maken over welke badplaatsen zij deze zomer zullen bezoeken. Hieruit blijkt ook de doeltreffendheid van ons milieubeleid en de praktische voordelen ervan voor de menselijke gezondheid en ons dagelijks leven, wanneer uitstekende gegevensverzameling en analyse worden verricht.

Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EMA

Het verslag van het Europees Milieuagentschap (EMA) en de Europese Commissie bevestigt een 40-jaar lange positieve trend waarbij het water aan stranden en zwemlocaties in heel Europa steeds schoner wordt. Het verslag omvat de waterstaalanalysen van meer dan 21 000 badzones aan zee en in het binnenland en geeft goed aan welke deze zomer wellicht de beste locaties met de hoogste waterkwaliteit zullen zijn. Het zwemwater werd bemonsterd en gecontroleerd op verontreiniging met fecale vervuiling uit afvalwater of de veestapel.

Net als in de voorbije jaren kan de overgrote meerderheid van de Europese zwemlocaties uitpakken met water van goede kwaliteit. In 2016 voldeed 96,3 % van de badplaatsen aan de minimumeisen om als "aanvaardbaar" te worden beschouwd, zoals bepaald in de zwemwaterrichtlijn van de EU. Dit is een lichte toename ten opzichte van 96,1 % in 2015. Meer dan 85 % (85,5) van de badzones voldeed aan de strengste normen voor waterkwaliteit van de richtlijn om als "uitstekend" te worden beschouwd, tegen 84,4 % in 2015.

Karmenu Vella, Europees commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij: "De uitstekende kwaliteit van het zwemwater in Europa is geen toeval. Het is het gevolg van het harde werk van toegewijde deskundigen. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om het EU-beleid ter bevordering van groene banen aan te moedigen. Tijdens de Europese Groene Week van 29 mei tot en met 2 juni dit jaar zal aandacht worden besteed aan deze investering. Waterdeskundigen, deskundigen inzake overstromingen, milieuchemici en afvalwaterbeheerders spelen allemaal een belangrijke rol bij de instandhouding van de zwemwaterkwaliteit".

Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EMA: "Het is bemoedigend om te zien dat steeds meer zwemlocaties in Europa aan de hoge kwaliteitsnormen voldoen. Dit helpt de Europeanen om beter geïnformeerde keuzes te maken over welke badplaatsen zij deze zomer zullen bezoeken. Hieruit blijkt ook de doeltreffendheid van ons milieubeleid en de praktische voordelen ervan voor de menselijke gezondheid en ons dagelijks leven, wanneer uitstekende gegevensverzameling en analyse worden verricht."

In het verslag worden badplaatsen in de EU, Albanië en Zwitserland beoordeeld. Het Europese zwemwater is veel schoner dan veertig jaar geleden, toen grote hoeveelheden onbehandeld of gedeeltelijk behandeld stedelijk en industrieel afvalwater in het water werden geloosd. Het EMA heeft samen met dit verslag een interactieve kaart gepubliceerd die weergeeft hoe elke badzone het heeft gedaan. Geactualiseerde landenverslagen en informatie over de richtlijn zijn beschikbaar op de webpagina's van het EMA en de websites van de Europese Commissie over zwemwater.

Andere belangrijke bevindingen:

  • Alle gecontroleerde badzones in Oostenrijk, Kroatië, Cyprus, Estland, Griekenland, Litouwen, Luxemburg, Letland, Malta, Roemenië en Slovenië  werden in 2016 ten minste als "aanvaardbaar" ingedeeld.
  • In vijf landen werd 95 % of meer van de badplaatsen beoordeeld als van "uitstekende" kwaliteit: Luxemburg (alle elf gecontroleerde badzones), Cyprus (99 % van de badzones), Malta (99 % van de badzones), Griekenland (97 % van de badzones) en Oostenrijk (95 % van de badzones).
  • In 2016 werd 1,5 % (1,4 % voor de landen van de EU) van de badzones beoordeeld als "slecht" op het gebied van waterkwaliteit. In vergelijking met het badseizoen 2015 is het absolute aantal zwemwaterlocaties dat als "slecht" is ingedeeld in 2016 gedaald van 383 naar 318 (van 349 naar 302 voor de EU-landen).
  • Het grootste aantal badzones met een slechte waterkwaliteit was terug te vinden in Italië (100 locaties; 1,8 %), Frankrijk (82 locaties; 2,4 %) en Spanje (39 locaties; 1,8 %).

Achtergrond

Fecale verontreiniging van water blijft een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid, vooral als het in badzones wordt aangetroffen. Zwemmen in besmet water aan zee of in een meer kan mensen ziek maken. De belangrijkste bronnen van vervuiling zijn rioolwater en water dat van boerderijen en landbouwgrond wordt afgevoerd. Dergelijke vervuiling neemt toe bij hevige regenval en overstromingen omdat de rioleringen het vervuilde afvalwater dan niet meer aankunnen, waardoor het in rivieren en zeeën terechtkomt. Volgens de bepalingen van de herziene EU-zwemwaterrichtlijn houden alle EU-lidstaten, plus Albanië en Zwitserland, toezicht op hun badzones. De zwemwaterrichtlijn bepaalt of de kwaliteit van zwemwater als "uitstekend", "goed", "aanvaardbaar" of "slecht" moet worden ingedeeld op basis van het gemeten gehalte fecale bacteriën. Wanneer water als "slecht" is ingedeeld, moeten de lidstaten bepaalde maatregelen nemen, zoals het baden verbieden of afraden, hierover informatie verstrekken aan het publiek en passende corrigerende maatregelen nemen.

 

Meer informatie over de Europese Groene Week 2017 vindt u op www.eugreenweek.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage