seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Uimaveden laatu erinomainen ennätysmäärässä Euroopan uimarantoja

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 23.05.2017 Viimeksi muokattu 31.05.2017
Eri puolilla Eurooppaa vuonna 2016 seuratuista uimarannoista yli 85 prosenttia täytti tiukimmat ”erinomaisen” laatuluokan vaatimukset. Uimavedessä ei siis juurikaan ollut ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisia epäpuhtauksia. Näin kertoo tänään julkaistu vuotuinen raportti uimaveden laadusta. Yli 96 prosenttia uimarannoista täytti Euroopan unionin sääntöjen mukaiset uimaveden laadun vähimmäisvaatimukset.

Näin ihmiset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, missä he tänä kesänä uivat”, sanoo Bruyninckx. ”Lisäksi se on osoitus harjoitetun ympäristöpolitiikan tehosta ja siitä, miten erinomaisesti toteutettu tiedonkeruu ja analysointi käytännössä suojelee ihmisten terveyttä ja miten siitä on hyötyä arkielämässä.

Hans Bruyninckx , Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja

Euroopan uimarantojen vedestä on tullut entistä puhtaampaa, ja tämä suuntaus on jatkunut jo 40 vuotta. Tämän vahvistaa Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) ja Euroopan komission asiasta laatima raportti. Arviointia varten analysoitiin vesinäytteitä, joita oli otettu yli 21 000:lta rannikon ja sisämaan uimarannoilta. Arviointi antaa hyvän käsityksen siitä, mistä parhaat uimavedet tulevana kesänä löytyvät. Uimavedestä otetaan näytteitä, joiden perusteella selvitetään, onko vedessä jätevesien tai karjan aiheuttamaa ulosteperäistä pilaantumista.

Samaan tapaan kuin viime vuosina, selvä enemmistö Euroopan uimarannoista voi kehua uimavetensä olevan hyvälaatuista. Vuonna 2016 uimarannoista 96,3 prosenttia täytti vähintään EU:n uimavesidirektiivissä asetetut laatuluokan ”riittävä” vaatimukset. Tilanne oli parantunut hiukan vuodesta 2015, jolloin osuus oli 96,1 prosenttia. Reilut 85 prosenttia (85,5 %) uimarannoista täytti direktiivin tiukimmat laatuvaatimukset eli pääsi luokkaan ”erinomainen”. Vuonna 2015 osuus oli 84,4 prosenttia.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaari Karmenu Vellan mukaan Euroopan uimavesien erinomainen laatu ei ole sattumaa vaan asialle omistautuneiden ammattilaisten kovan työn tulosta. "Se osoittaa, kuinka tärkeää on edistää EU:n toimia vihreiden työpaikkojen hyväksi", tähdentää Vella. Nämä investoinnit ovat kunniapaikalla tämänvuotisella Euroopan vihreällä viikolla 29. toukokuuta – 2. kesäkuuta. ”Vesialan teknikot, tulvientorjujat, ympäristökemistit, jätevesihuollon ammattilaiset – he kaikki pitävät uimaveden laadun korkeana.”

Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja Hans Bruyninckx puolestaan pitää rohkaisevana, että yhä useammat Euroopan uimarannat täyttävät kaikkein tiukimmat laatuvaatimukset. ”Näin ihmiset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, missä he tänä kesänä uivat”, sanoo Bruyninckx. ”Lisäksi se on osoitus harjoitetun ympäristöpolitiikan tehosta ja siitä, miten erinomaisesti toteutettu tiedonkeruu ja analysointi käytännössä suojelee ihmisten terveyttä ja miten siitä on hyötyä arkielämässä”, hän jatkaa.

Raportissa tarkastellaan uimavettä eri puolilla EU:ta, Albaniassa ja Sveitsissä. Euroopan uimavedet ovat paljon puhtaampia kuin 40 vuotta sitten. Silloin veteen päästettiin suuria määriä käsittelemätöntä tai osittain käsiteltyä yhdyskuntien ja teollisuuden jätevettä. Raportin lisäksi ympäristökeskus on julkaissut interaktiivisen kartan, josta käy ilmi kunkin uimarannan tilanne. ja Euroopan komissiona uimavesiä käsittelevillä verkkosivuilla on lisäksi ajantasaisia maakohtaisia raportteja ja tietoja uimavesidirektiivistä.

Muita keskeisiä havaintoja:

  • Uimaveden laatu oli vuonna 2016 vähintään ”riittävä” kaikilla raporttiin sisältyvillä uimarannoilla Itävallassa, Kreikassa, Kroatiassa, Kyproksella, Latviassa, Liettuassa, Luxemburgissa, Maltalla, Romaniassa, Sloveniassa ja Virossa.
  • Viidessä maassa ainakin 95 prosenttia uimavesistä oli ”erinomaista”. Nämä maat olivat Luxembourg (kaikki 11 tietoja antanutta uimarantaa), Kypros (99 % kaikista uimarannoista), Malta (99 % kaikista uimarannoista), Kreikka (97 % kaikista uimarannoista) ja Itävalta (95 % kaikista uimarannoista).
  • Vuonna 2016 uimaveden laatu luokiteltiin ”huonoksi” 1,5 prosentissa uimarannoista (koko EU:ssa 1,4 %). Uimakausien 2015 ja 2016 välillä ”huonoksi” luokiteltujen uimavesien absoluuttinen määrä putosi 383:sta 318:aan (EU-maissa luvut olivat 349 ja 302).
  • Eniten uimarantoja, joiden vedenlaatu on huono, oli Italiassa (100 uimarantaa, 1,8 % kokonaismäärästä), Ranskassa (82 uimarantaa, 2,4 % kokonaismäärästä) ja Espanjassa (39 uimarantaa, 1,8 % kokonaismäärästä).

Tausta

Ulosteperäinen veden pilaantuminen vaarantaa edelleen ihmisten terveyden etenkin uimarannoilla. Pilaantuneissa vesissä uivat voivat sairastua. Suurimmat epäpuhtauksien lähteet ovat maatiloilta ja maatalousmailta valuvat jäte- ja hulevedet. Tällainen pilaantuminen lisääntyy rankkasateiden ja tulvien aikana viemärien tulvimisen takia, jolloin pilaantunutta hulevettä valuu jokiin ja meriin. Kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä Albania ja Sveitsi seuraavat uimavesiensä laatua EU:n tarkistetun uimavesidirektiivin mukaisesti. Uimavedet luokitellaan havaittujen ulosteperäisten bakteerien määrän mukaisesti direktiiviin perustuviin laatuluokkiin ”huono”, ”riittävä”, ”hyvä” tai ”erinomainen”. Jos uimavesi luokitellaan ”huonoksi”, jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin: niiden olisi esimerkiksi kiellettävä uiminen tai annettava ohje, jonka mukaan uiminen ei ole suositeltavaa, tiedotettava asiasta yleisölle ja toteutettava toimia tilanteen korjaamiseksi.

 

Lisätietoja EU:n vihreästä viikosta 2017 löytyy osoitteesta www.eugreenweek.eu.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage