kitas
ankstesnis
punktai

Press Release

Daugumos Europos maudyklų vandens kokybė – puiki

Pakeisti kalbą
Press Release Paskelbta 2014-05-23 Paskutinį kartą keista 2016-06-03
Photo: © Ivo Pervan, Hrvatska turistička zajednica (Croatian National Tourist Board)
2013 m. daugumos Europos pajūrio paplūdimių, upių ir ežerų vanduo buvo aukštos kokybės – daugiau kaip 95 % šių maudyklų atitiko būtiniausius reikalavimus. Pajūrio maudyklų duomenys šiek tiek geresni negu vidaus vandenų maudyklų.

Jau nebepilame tiesiai į vandens telkinius tiek daug nuotekų. Šiandienos sunkumai kyla dėl trumpalaikio taršos padidėjimo per liūtis ir potvynius.

Hans Bruyninckx, Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius

Puikiai įvertintos visos Kipro ir Liuksemburgo maudyklos. Nuo šių šalių nedaug atsilieka Malta (puikiai įvertinta 99 % maudyklų), Kroatija (95 %) ir Graikija (93 %). Europos Sąjungos valstybės narės, kuriose yra daugiausia prastai įvertintų maudyklų, yra Estija (6 %), Nyderlandai (5 %), Belgija (4 %), Prancūzija (3 %), Ispanija (3 %) ir Airija (3 %).

Metinėje maudyklų vandens kokybės ataskaitoje Europos aplinkos agentūra (EAA) apžvelgė 22 000 Europos Sąjungos, Šveicarijos ir (pirmą kartą) Albanijos maudyklų vandens kokybę. Kartu su ataskaita Europos aplinkos agentūra parengė sąveikųjį žemėlapį, kuriame galima pamatyti kiekvienos maudyklos 2013 m. rezultatus.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas: „Gerai, kad Europos maudyklų vandens kokybė ir toliau išlieka aukšta. Tačiau negalime užmigti ant laurų, kai kalbame apie tokį vertingą išteklių, kaip vanduo. Turime ir toliau užtikrinti visapusišką savo maudyklų, geriamojo vandens ir vandens ekosistemų apsaugą.“

Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckxas: „Europos maudyklų vandens kokybė per pastaruosius du dešimtmečius pagerėjo – jau nebepilame tiesiai į vandens telkinius tiek daug nuotekų. Šiandienos sunkumai kyla dėl trumpalaikio taršos padidėjimo per liūtis ir potvynius. Dėl jų gali būti perpildytos kanalizacijos sistemos, o fekalinės bakterijos iš dirbamos žemės nuplautos į upes ir jūras.“

Vietos valdžios institucijos stebi vietos paplūdimių vandenį – ima mėginius pavasarį ir per visą maudymosi sezoną. Maudyklų vanduo gali būti pripažintas „puikiu“, „geru“, „patenkinamu“ arba „prastu“. Vertinimas grindžiamas dviejų tipų bakterijų kiekiu vandenyje, pagal kurį nustatoma tarša iš kanalizacijos arba gyvulinės kilmės tarša. Šios bakterijos prarytos gali sukelti ligą (vėmimą ir viduriavimą).

Vertinant maudyklų vandens kokybę neatsižvelgiama į šiukšlinimą, teršimą ir kitus žalos gamtai aspektus. Nors dauguma maudyklų pakankamai švarios, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai, daugelio Europos vandens telkinių ekosistemų būklė kelia nerimą. Akivaizdu, kad Europos jūrų ekosistemų būklė prasta – neseniai atlikto vertinimo 

duomenimis, Europos jūrų ekosistemoms pavojų kelia klimato kaita, tarša, žuvų išteklių pereikvojimas ir rūgštėjimas. Daugelio šių veiksnių įtaka tik didės.

Svarbiausi maudyklų vandens duomenys

  • Daugiau kaip 95 % maudyklų atitinka būtiniausius reikalavimus, o 83 % atitinka griežtesnius reikalavimus, kad galėtų būti vertinamos puikiai. Tik 2 % maudyklų įvertintos prastai.
  • Būtiniausius reikalavimus atitinkančių maudyklų dalis 2013 m. buvo beveik tokia pat kaip ir 2012 m. Tačiau puikiai įvertintų maudyklų padaugėjo – 2012 m. jų buvo 79 %, o 2013 m. – 83 %.
  • Pajūrio paplūdimių vandens kokybė buvo šiek tiek geresnė – puikiomis pripažinta 85 % pajūrio maudyklų. Puikiai įvertinti visi Slovėnijos ir Kipro pajūrio paplūdimiai.
  • Vidaus vandenų maudyklų vandens kokybė šiek tiek prastesnė negu vidutinė. Liuksemburgas yra vienintelė šalis, kurios visos vidaus vandenų maudyklos įvertintos puikiai. Nuo jos nedaug teatsilieka Danija, kurioje puikiomis pripažinta 94 % vidaus vandenų maudyklų. Vokietijoje iš beveik 2000 vidaus vandenų maudyklų puikios kokybės yra 92 %.

Daugiau informacijos                                                        

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumento veiksmai