kitas
ankstesnis
punktai

Press Release

Europos regiono įvertinimu klausiama: „Ką žinome apie vandenį ir tausią ekonomiką?“

Pakeisti kalbą
Press Release Paskelbta 2011-09-12 Paskutinį kartą keista 2016-06-03
Šiandien Astanoje, Kazachstane, 2011 m. rugsėjo 21-23 d. vyksiančioje septintojoje ministrų konferencijoje „Aplinka Europai“ ministrai susitiks aptarti su vandeniu ir tausia ekonomika susijusius klausimus. Siekdama paremti konferenciją, Europos aplinkos agentūra (EAA) parengė naujovišką ataskaitą „Įvertinimų įvertinimas“, kurioje siūlomi būdai, kaip galima dar labiau suderinti informaciją apie aplinką ir politikos formavimą.

Ataskaita „Įvertinimų įvertinimas“ rodo, kad turime ir toliau stiprinti ryšį tarp politikos ir informacijos. Tai dvipusis dalykas – politikos kūrėjai turi labiau naudotis šiuo metu turima įvairiausia informacija apie aplinką, o aplinkos įvertinimai turėtų būti kaip įmanoma labiau aktualūs politikos atžvilgiu.

EAA vykdančioji direktorė prof. Jacqueline McGlade

Ministrų konferencijoje dalyvaus atstovai iš 53 visos Europos šalių, taip pat Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados ir Izraelio atstovai. Konferencijoje dėmesys bus skiriamas  vandens ir su juo susijusių ekosistemų apsaugos klausimams, ir svarstoma, kaip siekti tausios ekonomikos. Bendradarbiaudama su Kazachstano vyriausybe, konferenciją rengia Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos Komisija (JT/EEK).

Siekiant paremti konferenciją, EAA buvo paprašyta pateikti ataskaitą „Europos aplinka – įvertinimų įvertinimas“. Šioje ataskaitoje pateikiama išsami turimų informacijos apie aplinką visame regione šaltinių apžvalga, kuri tiesiogiai susijusi su konferencijos tema. Rengdami šią ataskaitą, ekspertai peržiūrėjo daugiau nei 1000 ataskaitų, daugiau kaip pusę jų išnagrinėjo išsamiai. Ši ataskaita, kuri buvo parengta, padedant JT/EEK Aplinkos vertinimo iniciatyvinei grupei, papildoma daugybe regioninių ataskaitų, kuriose kalbama apie konkrečius Europos subregionus.

EAA vykdančioji direktorė prof. Jacqueline McGlade pareiškė: „Ataskaita „Įvertinimų  įvertinimas“ rodo, kad turime ir toliau stiprinti ryšį tarp politikos ir informacijos. Tai dvipusis dalykas – politikos kūrėjai turi labiau naudotis šiuo metu turima įvairiausia informacija apie aplinką, o aplinkos įvertinimai turėtų būti kaip įmanoma labiau aktualūs politikos atžvilgiu“.

„Siekdami išsaugoti socialinę ir ekonomikos plėtrą visame Europos regione, turėsime užtikrinti tausias ekonomikas – tai reiškia teisingą ribotų išteklių valdymą, nekeliant pavojaus svarbiausioms ekosistemų funkcijoms. Mūsų kaip visuomenės gebėjimas sėkmingai išspręsti šią problemą priklauso nuo galimybės pasinaudoti susijusia patikima, aktualia ir teisėta informacija apie aplinką ir įvairiose Europos šalyse atliktais įvertinimais.“

Europos aplinka – Įvertinimų įvertinimas

Šioje ataskaitoje nagrinėjami vandens ir su juo susijusių ekosistemų klausimai, taip pat būdai užtikrinti tausią ekonomiką. Jos pabaigoje pateikiama keletas rekomendacijų, kaip pagerinti žinias, kuriomis remiantis priimami sprendimai, kaip patobulinti vertinimo priemones ir užtikrinti platesnį keitimąsi informacija tiek visame Europos regione, tiek ir pasauliniu mastu.

Ataskaitoje taip pat aptariama „Reguliarus pranešimų teikimo procesas“ ir jo svarba vertinant aplinką, tam naudojantis Bendra Informacijos apie Aplinką Sistema (BIAS), kurią bendrai parengė Europos Komisija, EAA, ir EAA šalys narės ir bendradarbiaujančios šalys. Toks būdas leistų įtvirtinti ir pagerinti dabartinės informacijos sistemas ir procesus, o informacija būtų prieinama viso regiono politikos kūrėjams ir visuomenei. Remiantis šios ataskaitos išvadomis, tikimasi, kad Astanoje ministrai nuspręs sukurti reguliarų aplinkos įvertinimo procesą ir išplėtoti BIAS veikimą  visame regione.

Vanduo – svarbiausios išvados

Tvarus vandens ir su juo susijusių ekosistemų valdymas labai svarbus visame Europos regione. Pastaraisiais metais sausrų padaugėjo Pietų Europoje ir Centrinėje Azijoje, o dėl potvynių miršta vis daugiau žmonių, patiriama ekonominė žala. Taip pat kyla problemų dėl švaraus vandens – manoma, kad 120 mln. žmonių visame Europos regione gyvena be švaraus geriamo vandens ar tinkamų sanitarinių sąlygų.

Yra daugybė įvairios informacijos apie viso regiono šalyse išgaunamo vandens kokybę. Ataskaitos autoriai išanalizavo daugiau nei 300 su vandeniu susijusių ataskaitų iš 48 šalių, kurios buvo paskelbtos per pastaruosius penkerius metus. Tačiau informacija dažnai nepanaudojama politikoje arba yra neaktuali jos atžvilgiu. Daugybėje įvertinimų šiuo metu vien aprašoma aplinkos padėtis ir tendencijos, nors reikėtų skirti daugiau dėmesio priemonėms ir valdymui, visų pirma nagrinėjant vandens stygiaus, ekstremalių atvejų ir vandens ekosistemų klausimus.

Tausi ekonomika – svarbiausios išvados

„Tausi ekonomika“ vis dar yra nauja sąvoka, išreiškianti siekį atgaivinti ekonomikas, padedant joms atsigauti po pastarojo meto ekonominės krizės ir kartu sumažinant pavojus aplinkai bei išsprendžiant ekologijos problemas. Pasauliniu mastu tausios ekonomikos užtikrinimas yra svarbiausias uždavinys vėl stengiantis integruoti aplinkos apsaugos ir socialinius aspektus į pagrindinį ekonomikos sprendimų priėmimo procesą iki Jungtinių Tautų darnaus vystymosi konferencijos „Rio 2012” pradžios ir vėliau.

Informacija apie tausią ekonomiką dažniausiai nenuosekli ir jos vis dar yra nedaug. Nors yra keletas įvertinimų, kuriais analizuojamas įvairių ekonomikos sektorių poveikis aplinkai, pastebimai trūksta ataskaitų, kuriomis būtų nuosekliai įvertinama pažanga vykdant tausią ekonominę veiklą šiuose sektoriuose.

Pastabos leidėjams

1991 m. pradėtas Aplinka Europai“ (EfE) procesas yra išskirtinis Europos forumas, skirtas kovoti su aplinkai kylančiomis problemomis ir skatinti platų horizontalų bendradarbiavimą aplinkos apsaugos srityje, kuris taptų pagrindu užtikrinant tvarų vystymąsi regione. Tai valstybių, tarpvyriausybinių organizacijų, regionų aplinkos apsaugos centrų ir pilietinės visuomenės, įskaitant privatų sektorių, partnerystė. Juo remiama aplinkos politikos ir požiūrių konvergencija, kartu padedant Rytų Europos, Kaukazo, Centrinės Azijos ir Pietryčių Europos šalims pagerinti jų aplinkos apsaugos veiksmingumą.

1995 m., 1998 m., 2003 m. ir 2007 m. vykusioms „Aplinka Europai“ konferencijoms EAA, bendradarbiaujant su partneriais, parengė  įvertinimo ataskaitos apie Europos aplinkos padėtį, kurios padėjo nustatyti didžiausias grėsmes ir problemas vykdant regioninę aplinkos apsaugos politiką.

JT/EEK sudaro šios valstybės narės: Albanija, Andora, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Kanada, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Gruzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Izraelis, Italija, Kazachstanas, Kirgizija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Malta, Moldova, Monakas, Juodkalnija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Tadžikistanas, Turkija, Turkmėnistanas, Ukraina, Jungtinė Karalystė, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Uzbekistanas.

Ataskaitoje „Europos aplinkaįvertinimų įvertinimas" aptariamos šios valstybės: Albanija, Andora, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Gruzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Kazachstanas, Kosovas_ (Jungtinių Tautų administruojamas regionas, Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1244), Kirgizija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Malta, Moldova, Monakas, Juodkalnija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Rusija,_San Marinas, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Tadžikistanas, Turkija, Turkmėnistanas, Ukraina, Jungtinė Karalystė ir Uzbekistanas.

Nuorodos

 

Kontaktinė informacija

Žiniasklaidos užklausos:

 

EAA

Arthur Girling

Atstovas spaudai

KongensNytorv 6

1050 Kopenhaga,

Danija

Tel: +45 3336 7109

arthur.girling@eea.europa.eu

www.eea.europa.eu

 

 

 

JT/EEK

Informacijos tarnyba

Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10

Šveicarija

Tel.:+41 (0) 22 917 44 44

info.ece@unece.org

www.unece.org

Permalinks

Dokumento veiksmai