sonraki
önceki
öğeler

Press Release

Avrupa çapında yapılan değerlendirmeler soruyor: ‘Su ve yeşil ekonomi hakkında neler biliyoruz?’

Dili değiştir
Press Release Yayınlandı 08.09.2011 Son değiştirilme 03.06.2016
Bakanlar, 21-23 Eylül 2011 tarihleri arasında Kazakistan'ın Astana şehrinde düzenlenecek olan yedinci 'Avrupa için Çevre' Bakanlar Konferansında bugün su konuları ve ekonominin daha yeşil hale getirilmesi ile ilgili görüşmek için toplanacaklar. Konferansı desteklemek için Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), çevreyle ilgili bilgilerin ve karar almanın uyumlu hale getirilebilmesini sağlayacak yöntemler öneren yenilikçi bir Değerlendirmelerin Değerlendirmesi raporu sunuyor.

Değerlendirmelerin Değerlendirmesi raporu, politika oluşturma bilgi arasındaki bağı daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. İki yönden bakıldığında da doğru: karar vericiler çevreyle ilgili mevcut zengin bilgi kaynaklarını daha iyi kullanması gerekirken aynı zamanda çevredeğerlendirmelerinin olabildiğince politika oluşturma odaklı olması gerekiyor.

AÇA Direktörü Profesör Jacqueline McGlade

Bakanlar Konferansı, Avrupa çapında53 ülkeden temsilcilerin yanı sıra ABD, Kanada ve İsrail'den delegeleri bir araya getirecek. Konferans, suyun ve ilgili ekosistemlerin korunmasıyla ilgili zorluklara ve yeşil ekonomiye nasıl geçileceğine odaklanıyor. Konferans, Kazakistan Devleti'yle işbirliğiyle Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından düzenleniyor.

Konferansı desteklemek için AÇA'dan 'Avrupa'nın Çevresi - Değerlendirmelerin Değerlendirmesi' başlıklı bir rapor oluşturması istendi. Bu rapor, bölge çapında , Konferansın odak noktasıyla doğrudan ilişkili çevreyle ilgili bilgi kaynaklarının kapsamlı bir değerlendirmesi yer alıyor. Bu raporun yazılması sırasında uzmanlar, 1000'i aşkın raporu gözden geçirdi ve bu raporların yarısından fazlasını ayrıntılı biçimde inceledi. UNECE'nin Çevre Değerlendirmeleri Yönetim Grubu'nun desteğiyle hazırlanan bu rapor, Avrupa'daki belirli alt bölgelere odaklanan bir dizi bölgesel raporla tamamlandı.

AÇA Direktörü Profesör Jacqueline McGlade şunları söyledi: "Değerlendirmelerin Değerlendirmesi raporu, politika oluşturma  bilgi arasındaki bağı daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. İki yönden bakıldığında da doğru: karar vericiler çevreyle ilgili mevcut zengin bilgi kaynaklarını daha iyi kullanması gerekirken aynı zamanda çevredeğerlendirmelerinin olabildiğince politika oluşturma odaklı olması gerekiyor. `

Avrupa çapında sosyal ve ekonomik kalkınmayı sürdürebilmek için ekonomilerimizi yeşil hale getirmemiz gerekiyor. Bu kısıtlı kaynakları, gerekli ekosistem işlevlerinden ödün vermeden adil yönetim anlamına geliyor. Toplum olarak bu zorluğun üstesinden gelmeyi başarmamız , bölge çapında konuyla ilgili, güvenilir ve geçerli çevresel bilgilere ve değerlendirmelere erişime bağlı.”

Avrupa'nın çevresi - Değerlendirmelerin Değerlendirmesi

Değerlendirmelerin Değerlendirmesi, su ve suyla ilgili ekosistemlere ve ekonominin yeşil hale getirilmesi temalarına odaklanıyor. Karar verme sürecini destekleyecek bilgi veri tabanını geliştirecek, değerlendirme araçlarını iyileştirecek ve Avrupa çapında ve küresel seviyede daha fazla bilgi alışverişini sağlayacak çeşitli önerilerle rapor sona eriyor.

Rapor aynı zamanda Avrupa Komisyonu, AÇA ve AÇA üyesi ve işbirliği yapilan ülkelerin ortak bir girişimi olan Paylaşımlı Çevre Bilgi Sistemi'ni (SEIS) temel alan çevre değerlendirmesinin 'Düzenli raporlama Süreci'nin yararlarını da belgeliyor. Bu tür bir yaklaşım, mevcut bilgi sistemleri ve süreçlerini basitleştirir ve geliştirirken aynı zamanda bilgiyi bölge çapında karar vericiler ve halk tarafından erişilebilir hale getiriyor. Astana'da Bakanların, Değerlendirmelerin Değerlendirmesi sonuçlarına dayanarak, düzenli bir çevresel değerlendirme süreci oluşturmaya ve bölgede SEIS'i geliştirmeye karar vermesi bekleniyor.

Su – temel sonuçlar

Su ve suyla ilgili ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimi, Avrupa çapında fazlasıyla önemlidir. Güney Avrupa ve Orta Asya'da son yıllarda kuraklık artarken, seller giderek daha fazla ölüme ve ekonomik zarara neden oluyor. Temiz su da önemli bir sorun. Bölgede yaklaşık 120 milyon kişi, güvenli içme suyuna ve hijyenik koşullara erişemi olmadan yaşıyor.

Suyun durumuyla ilgili, bölgedeki ülkeler tarafından hazırlanan çok kapsamlı bilgiler var. Raporun yazarları, son beş yılda 48 ülkede yayınlanan suyla ilgili 300'ü aşkın raporu analiz ettiler. Ancak bu bilgiler genellikle eksik ya da politikalarla alakalı değil. Şu anda birçok değerlendirme, çevresel statü ve eğilimlerle fazlasıyla sınırlı ve özellikle su kıtlığı, olağanüstü durumlar ve su ekosistemleri olmak üzere ölçüm ve yönetime daha fazla odaklanması gerekiyor.

Yeşil ekonomi – temel sonuçlar

'Yeşil ekonomi' hala gelişmekte olan bir kavram. Bu kavramın temelinde son ekonomik krizden çıkarken çevresel riskleri önemli ölçüde azaltarak ve ekolojik sıkıntıları ele alarak ekonomilerin düzelmesi fikri yatıyor. Küresel anlamda ekonominin daha yeşil hale gelmesi, 2012 Rio Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına kadar ve bunun sonrasında ana akım ekonomik karar verme sürecine çevresel ve sosyal etkenlerin entegre edilmesi için yenilenmiş çabaların tam merkezindedir.

Yeşil ekonomi hakkındaki bilgi genellikle parça parça ve halen biraz kısıtlı durumda. Farklı ekonomik sektörlerin çevresel etkilerini inceleyen birkaç değerlendirme olmasına karşın, bu sektörlerde yeşil ekonomiye doğru ilerlemeyi kapsamlı biçimde değerlendiren rapor sayısında önemli bir eksiklik mevcuttur.

Editörler için notlar

1991 yılında oluşturulan "Avrupa için Çevre" (EfE) süreci, bölgedeki sürdürülebilir kalkınmanın bir dayanağı olarak çevresel zorlukları irdeleyen ve geniş kapsamda yatay çevresel işbirliğini destekleyen Avrupa çapındaki tek forumdur. Devletler, devletler arası kuruluşlar, bölgesel çevre merkezleri, sivil toplum ve özel sektör dahil olmak üzere bir ortaklıktır. Çevre politikaları ve yaklaşımlarının birbirine yakınlaşmasını desteklerken aynı zamanda Doğu Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya ve Güney Doğu Avrupa'daki ülkelerin çevresel performansını artırmasına yardımcı olmaktadır.

1995, 1998, 2003 ve 2007 yıllarındaki EfE Konferansları için çeşitli ortaklarla işbirliği içinde AÇA tarafından hazırlanan ve çevrenin durumuyla ilgili Avrupa çapında değerlendirme raporları, bölgesel çevre politikalarının geliştirilmesindeki önemli tehditlerin ve zorlukların belirlenmesine yardımcı olmuştur.

UNECEüyesi ülkeler şunlardır: ABD, Almanya, Andora, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Makedonya Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadağ, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Moldova Cumhuriyeti, Monako, Norveç, Özbekistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, San Marino, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan.

'Avrupa'nın Çevresi - Değerlendirmelerin Değerlendirmesi' raporu aşağıdaki ülkeleri kapsamaktadır: Almanya, Andora, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Makedonya Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Karadağ, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Kosova (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı 1244/99), Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Moldova Cumhuriyeti, Monako, Norveç, Özbekistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, San Marino, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan.

Bağlantılar

 

İletişim bilgileri

Medya soruları için:

 

EEA

Arthur Girling

Basın görevlisi

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K, Danimarka

Tel: +45 3336 7109

arthur.girling@eea.europa.eu

www.eea.europa.eu

 

 

 

UNECE

Bilgi Hizmetleri

Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10

İsviçre

Tel.:+41 (0) 22 917 44 44

info.ece@unece.org

www.unece.org

Permalinks

Belge İşlemleri