seuraava
edellinen
kohdat

Press Release

Euroopan laajuinen arviointi: "Mitä tiedämme vedestä ja vihreästä taloudesta?"

Vaihda kieli
Press Release Julkaistu 07.09.2011 Viimeksi muokattu 03.06.2016
Tänään seitsemännessä "Euroopan ympäristö" -ministerikokouksessa ministerit keskustelevat veteen liittyvistä asioista ja talouden muuttamisesta vihreämmäksi. Ministerikokous pidetään 21.–23. syyskuuta 2011 Astanassa Kazakstanissa. Euroopan ympäristökeskus (EEA) julkaisee kokouksen tueksi innovatiivisen raportin arviointien arvioinnista (Assessment of Assessments). Raportissa annetaan suosituksia siitä, miten ympäristötietoa ja -politiikkaa voidaan sovittaa paremmin yhteen.

Raportti ’Europe’s Environment – An Assessment of Assessments’ osoittaa, että meidän on edelleen vahvistettava politiikan ja tiedon välistä yhteyttä. Tämä on tehtävä molempiin suuntiin – poliittisten päättäjien on käytettävä paremmin hyödyksi tällä hetkellä saatavilla olevaa runsasta ympäristötietoa, ja ympäristöarviointien tulisi sisältää päätöksenteon kannalta mahdollisimman tärkeää tietoa.

EEA:n johtaja, professori Jacqueline McGlade

Ministerikokoukseen osallistuu edustajia 53 maasta - Euroopasta,, Yhdysvalloista, Kanadasta ja Israelista. Kokouksessa keskitytään vedensuojelun haasteisiin ja veteen liittyvien ekosysteemien suojelun haasteisiin sekä siihen, miten voimme siirtyä kohti vihreää taloutta. Kokouksen järjestää Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissio (UNECE) yhteistyössä Kazakstanin hallituksen kanssa.

EEA:ta pyydettiin laatimaan kokouksen tueksi raportti: "Europe’s Environment – An Assessment of Assessments" (Euroopan ympäristö – arviointien arviointi). Raportissa tehdään laaja-alainen katsauus koko aluetta koskeviin suoraan kokouksen pääteemaan liittyviin ympäristötiedon lähteisiin. . Laatiessaan tätä raporttia asiantuntijat kävivät läpi yli 1000 raporttia, joista yli puolet tutkittiin yksityiskohtaisesti. Raporttia, joka laadittiin UNECE:n ympäristön arviointien ohjausryhmän (Steering Group on Environmental Assessments) tuella, täydentävät alueelliset raportit, jotka keskittyvät tiettyihin Euroopan alueisiin.

EEA:n johtaja, professori Jacqueline McGlade: "Raportti ’Europe’s Environment – An Assessment of Assessments’ osoittaa, että meidän on edelleen vahvistettava politiikan ja tiedon välistä yhteyttä. Tämä on tehtävä molempiin suuntiin – poliittisten päättäjien on käytettävä paremmin hyödyksi tällä hetkellä saatavilla olevaa runsasta ympäristötietoa, ja ympäristöarviointien tulisi sisältää päätöksenteon kannalta mahdollisimman tärkeää tietoa."

"Jotta voisimme tukea koko Euroopan alueen sosiaalista ja taloudellista kehitystä, meidän on muutettava talouttamme vihreämmäksi – tämä tarkoittaa rajallisten resurssien hallintaa ilman, että ekosysteemien olennaisia toimintoja vaarannetaan. Kykymme vastata yhteiskuntana tähän haasteeseen onnistuneesti riippuu mahdollisuudesta käyttää asiaankuuluvia, uskottavia ja päteviä ympäristötietoja ja -arviointeja koko alueelta."

Raportti: Europe’s environment – an Assessment of Assessments

Arviointien arviointi -raportin pääteemat ovat vesi ja veteen liittyvät ekosysteemit sekä talouden muuttaminen vihreämmäksi. Sen päätelmissä on useita suosituksia siitä, miten voidaan vahvistaa tietopohjaa, johon päätöksentekoprosessit perustuvat, parantaa arviointivälineitä ja varmistaa laajempi tiedonvaihto Euroopassa ja koko maailman tasolla.

Raportissa kuvataan myös säännöllisen ympäristöarviointimenettelyn (Regular reporting Process) etuja. Se perustuu yhteiseen ympäristötietojärjestelmään (SEIS), joka on Euroopan komission, EEA:n ja sen jäsen- ja yhteistyömaiden yhteinen aloite. Tämänkaltainen lähestymistapa rationalisoisi ja parantaisi nykyisiä tietojärjestelmiä ja tiedonvälitysprosesseja siten, että tieto tulisi poliittisten päättäjien ja suuren yleisön saataville koko alueen laajuisesti. Arviointien arvioinnin tulosten perusteella on odotettavissa, että ministerit päättävät Astanassa perustaa säännöllisen ympäristöarviointimenettelyn ja kehittää koko alueen kattavan yhteisen ympäristötietojärjestelmän.

Vesi – keskeiset havainnot

Veden ja veteen liittyvien ekosysteemien kestävä hallinta on äärimmäisen tärkeää koko Euroopan alueella. Kuivuus on lisääntynyt viime vuosien aikana Etelä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa samalla kun tulvat aiheuttavat yhä enemmän kuolemia ja taloudellista tuhoa. Myös puhtaan veden puute on ongelma, sillä arviolta 120 miljoonaa ihmistä elää alueella vailla puhdasta vettä tai viemäröintiä.

Veden tilasta on olemassa valtava määrä alueen maiden keräämää tietoa. Raportin laatijat tutkivat yli 300 viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana julkaistua veteen liittyvää raporttia 48 eri maasta. Tiedot ovat kuitenkin usein puutteellisia tai päätöksenteon kannalta epäolennaisia. Tällä hetkellä useissa arvioinneissa rajoitutaan liikaa ympäristön tilaan ja suuntauksiin, kun niissä pitäisi keskittyä enemmän toimenpiteisiin ja hallinnointiin, varsinkin vedenpuutteen, ääri-ilmiöiden ja veden ekosysteemien osalta.

Vihreä talous – keskeiset havainnot

"Vihreä talous" on yhä uusi käsite. Sen keskeisimpänä ajatuksena on elvyttää talouksia äskettäisen talouskriisin jälkeen ja samalla vähentää ympäristöriskejä ja keskittyä ekologisiin puutteisiin. Maailmanlaajuisesti talouden muuttaminen vihreämmäksi on olennainen osa tehostettuja toimia, joiden tarkoituksena on yhdistää sekä ympäristölliset että yhteiskunnallisetnäkökohdat ja yleinen taloutta koskeva päätöksenteko Riossa vuonna 2012 pidettävään Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen kokoukseen mennessä ja siitä eteenpäin.

Vihreää taloutta koskeva tieto on yleisesti sirpaleista ja yhä jokseenkin vähäistä. Vaikka on tehty useita arviointeja, joissa käydään läpi eri talouden alojen ympäristövaikutuksia, on yhä huomattava pula raporteista, joissa arvioidaan yhtenäisesti kehitystä kohti vihreää taloutta kaikilla aloilla.

Huomautuksia toimittajille

Vuonna 1991 käynnistynyt Euroopan ympäristö -prosessi (EfE) on ainutlaatuinen yleiseurooppalainen foorumi, jonka tavoitteena on vastata ympäristöhaasteisiin ja edistää laajaa, horisontaalista ympäristöalan yhteistyötä alueen kestävän kehityksen pilarina. Se on valtioiden, hallitustenvälisten järjestöjen, alueellisten ympäristökeskusten ja kansalaisyhteiskunnan - yksityinen sektori mukaan lukien - välinen kumppanuus. Se tukee ympäristöä koskevien toimintalinjojen ja lähestymistapojen lähentymistä ja auttaa Itä-Euroopan, Kaukasuksen, Keski-Aasian ja Kaakkois-Euroopan maita parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa.

Euroopan alueen ympäristön tilaa koskevat arviointiraportit, jotka EEA laati yhteistyössä kumppaneidensa kanssa vuosien 1995, 1998, 2003 ja 2007 Euroopan ympäristö -kokouksia varten, auttoivat havaitsemaan tärkeimmät riskit ja haasteet alueellista ympäristöpolitiikkaa varten.

UNECE:n jäsenmaat ovat:

Alankomaat, Albania, Yhdysvallat, Andorra, Armenia, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Espanja, Georgia, Irlanti, Islanti, Israel, Italia, Itävalta, Kanada, Kazakstan, Kirgisia, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tadžikistan, Tanska, Tšekin tasavalta, Turkki, Turkmenistan, Ukraina, Unkari, Uzbekistan, Valko-Venäjä, Venäjä, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Raportissa "Europe’s environment — an Assessment of Assessment" ovat mukana seuraavat maat: Alankomaat, Albania, Andorra, Armenia, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Espanja, Georgia, Irlanti, Islanti, Israel, Italia, Itävalta, Kazakstan, Kirgisia, Kosovo (Yhdistyneiden Kansakuntien hallinnoima alue, turvallisuusneuvoston päätöslauselma nro 1244), Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tadžikistan, Tanska, Tšekin tasavalta, Turkki, Turkmenistan, Ukraina, Unkari, Uzbekistan, Valko-Venäjä, Venäjä, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Linkit

Yhteystiedot

Lehdistön yhteydenotot:

EEA

Arthur Girling

Tiedottaja

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K Denmark

Puhelin: +45 3336 7109

arthur.girling@eea.europa.eu

www.eea.europa.eu

 

 

 

UNECE

Information Service

Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10

Switzerland

Puhelin:+41 (0) 22 917 44 44

info.ece@unece.org

www.unece.org

 

Permalinks

tallenna toimenpiteet