naslednji
prejšnji
zadetki

Press Release

Vseevropska ocena sprašuje: „Kaj vemo o vodi in okolju prijaznem gospodarstvu?“

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 08.09.2011 Zadnja sprememba 03.06.2016
Ministri se bodo danes sestali v kazahstanskem glavnem mestu Astana na sedmi ministrski konferenci „Okolje za Evropo“, ki bo potekala od 21. do 23. septembra 2011 in na kateri bodo razpravljali o težavah z vodo in ustvarjanju okolju prijaznejšega gospodarstva. Evropska agencija za okolje (EEA) v podporo konferenci objavlja inovativno poročilo Ocena ocen, ki priporoča načine za boljšo uskladitev okoljskih informacij in oblikovanja politik.

Poročilo Ocena ocen je pokazalo, da moramo še naprej krepiti povezavo med politiko in informacijami. To velja tako za oblikovalce politik, ki morajo zagotoviti boljšo uporabo številnih okoljskih informacij, ki so na voljo, istočasno pa si je treba prizadevati, da bodo okoljske ocene čim bolj ustrezne za politiko.

Profesorica Jacqueline McGlade, izvršna direktorica Evropske agencije za okolje

Ministrska konferenca bo povezala delegate iz 53 držav vseevropske regije ter delegate iz Združenih držav, Kanade in Izraela. Konferenca se osredotoča na izzive pri varovanju vode in z njo povezanih ekosistemov ter na vprašanje, kako se približevati k okolju prijaznejšemu gospodarstvu. Konferenco organizira Gospodarska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE) v sodelovanju z vlado Kazahstana.

Evropska agencija za okolje je bila pozvana, naj v podporo konferenci pripravi poročilo z naslovom „Okolje Evrope – ocena ocen“. Poročilo vsebuje celovit pregled razpoložljivih virov okoljskih informacij iz regije, ki so neposredno povezani s temo konference. Pri pripravi tega poročila so strokovnjaki pregledali več kot 1 000 poročil, med katerimi je bila več kot polovica pregledanih zelo podrobno. To poročilo, ki je bilo pripravljeno s pomočjo Usmerjevalne skupine UNECE za okoljske presoje, je dopolnjeno z nizom regionalnih poročil, ki se osredotočajo na posamezne vseevropske podregije.

Profesorica Jacqueline McGlade, izvršna direktorica Evropske agencije za okolje, je povedala: „Poročilo Ocena ocen je pokazalo, da moramo še naprej krepiti povezavo med politiko in informacijami. To velja tako za oblikovalce politik, ki morajo zagotoviti boljšo uporabo številnih okoljskih informacij, ki so na voljo, istočasno pa si je treba prizadevati, da bodo okoljske ocene čim bolj ustrezne za politiko.

„Za ohranjanje socialnega in gospodarskega razvoja v vseevropski regiji bomo morali ustvarjati okolju prijaznejša gospodarstva – to pomeni nepristransko upravljanje omejenih virov brez ogrožanja bistvenih funkcij ekosistemov. Naša sposobnost, da se kot družba uspešno  spoprimemo s temi izzivi, je odvisna od dostopa do ustreznih, zanesljivih in zakonitih okoljskih informacij in ocen iz celotne regije.“

Okolje Evrope – ocena ocen

Ocena ocen se osredotoča na temo vode in ekosistemov, povezanih z vodo, ter na ustvarjanje okolju prijaznejšega gospodarstva. Zaključi se s številnimi priporočili za povečanje baze znanja, ki podpira postopke odločanja, izboljšanje orodij za presojo in zagotavljanje večje izmenjave informacij v vseevropski regiji in na svetovni ravni.

Poročilo dokumentira tudi koristi „procesa rednega poročanja“ o okoljski presoji na podlagi skupnega informacijskega sistema za okolje (SEIS), ki je bil skupna pobuda Evropske komisije, Evropske agencije za okolje ter njenih držav članic in sodelujočih držav. Takšen pristop bi posodobil in izboljšal obstoječe informacijske sisteme in procese, hkrati pa zagotovil dostopnost informacij oblikovalcem politik in javnosti v celotni regiji. Na podlagi ugotovitev Ocene ocen se pričakuje, da bodo ministri v Astani odločali o vzpostavitvi rednega procesa okoljske presoje in razvoju skupnega informacijskega sistema za okolje za celotno regijo.

Voda – ključne ugotovitve

Trajnostno upravljanje vode in ekosistemov, povezanih z vodo, je izjemno pomembno v celotni regiji. V preteklih letih so se v južni Evropi in osrednji Aziji razmahnile suše, poplave pa zahtevajo vse več smrtnih žrtev in povzročajo vedno večjo gospodarsko škodo. Problem je tudi čista voda, saj je ocenjeno, da v regiji živi 120 milijonov ljudi, ki nimajo dostopa do varne pitne vode ali komunalne infrastrukture.

O stanju vode je na voljo ogromna količina informacij, ki jih zagotavljajo države v regiji. Avtorji poročila so analizirali več kot 300 poročil, povezanih z vodo, ki so bila objavljena v preteklih petih letih v 48 državah. Vendar so za politiko informacije pogosto pomanjkljive ali neustrezne. Številna sedanja poročila se preveč omejujejo na stanje okolja in gibanja v okolju in bi se morala bolj osredotočiti na ukrepe in upravljanje, zlasti v zvezi s pomanjkanjem vode, izrednimi dogodki in vodnimi ekosistemi.

Okolju prijazno gospodarstvo – ključne ugotovitve

Koncept „okolju prijaznega gospodarstva“ se še razvija. Njegovo bistvo je zamisel o prenovi gospodarstev, ki izhajajo iz nedavne gospodarske krize, z znatnim zmanjšanjem okoljskega tveganja in obravnavanjem pomanjkanja v okolju. V svetovnem merilu je ustvarjanje okolju prijaznejšega gospodarstva osrednja točka v obnovljenih prizadevanjih, za povezovanje okoljskih in socialnih vidikov s prevladujočim sprejemanjem gospodarskih odločitev,  povezanih s konferenco Združenih narodov o trajnostnem razvoju, ki bo leta 2012 v Riu de Janeiru.

Informacije o okolju prijaznejšem gospodarstvu so običajno razdrobljene in še vedno nekoliko omejene. Čeprav obstaja več ocen, ki obravnavajo vplive različnih gospodarskih dejavnosti na okolje, pa opazno primanjkuje poročil, ki bi skladno ocenila napredek teh panog na področju približevanja okolju prijaznemu gospodarstvu.

Opombe za urednike

Proces „Okolje za Evropo“ (EfE), ki se je začel leta 1991, je enotni vseevropski forum za obravnavo okoljskih izzivov in spodbujanje širokega horizontalnega okoljskega sodelovanja kot stebra trajnostnega razvoja v regiji. Je partnerstvo držav, medvladnih organizacij, regionalnih centrov za okolje in civilne družbe ter vključuje tudi zasebni sektor. Podpira konvergenco okoljskih politik in pristopov ter pomaga državam vzhodne Evrope, Kavkaza, osrednje Azije in jugovzhodne Evrope pri izboljšanju njihove okoljske uspešnosti.

Poročila o vseevropski oceni stanja okolja, ki jih je pripravila Evropska agencija za okolje v sodelovanju s partnerji za konference Okolje za Evropo v letih 1995, 1998, 2003 in 2007, so prispevala k opredelitvi glavnih groženj in izzivov za razvoj regionalnih okoljskih politik.

Države članice UNECE so: Albanija, Andora, Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka republika, Črna gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Gruzija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Kanada, Kazahstan, Kirgistan, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Monako, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Republika Moldavija, Romunija, Ruska federacija, San Marino, Slovaška, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Tadžikistan, Turčija, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan, Združene države Amerike in Združeno kraljestvo.

Poročilo „Okolje Evrope — Ocena ocen“ zajema: Albanijo, Andoro, Armenijo, Avstrijo, Azerbajdžan, Belgijo, Belorusijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Ciper, Češko republiko, Črno goro, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Gruzijo, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Italijo, Kazahstan, Kosovo (regija pod upravo združenih narodov, resolucija Varnostnega sveta 1244), Kirgistan, Latvijo, Lihtenštajn, Litvo, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Monako, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Republiko Moldavijo, Romunijo, Rusko federacijo, San Marino, Slovaško, Slovenijo, Srbijo, Španijo, Švedsko, Švico, Tadžikistan, Turčijo, Turkmenistan, Ukrajino, Uzbekistan in Združeno kraljestvo.

Povezave

 

Podatki za stike

 Za vprašanja medijev:

 

EEA

g. Arthur Girling

predstavnik za odnose z mediji

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K, Danska

Tel: +45 3336 7109

arthur.girling@eea.europa.eu

www.eea.europa.eu

 

 

 

UNECE

Informacijska služba

Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10

Švica

Tel.: +41 (0) 22 917 44 44

info.ece@unece.org

www.unece.org

Permalinks

Akcije dokumenta