следващ
предишен
елементи

Press Release

Общоевропейската оценка задава въпроса: „Какво знаем за водата и зелената икономика?”

Смяна на език
Press Release Публикуван 07-09-2011 Последна промяна 03-06-2016
Министрите ще се срещнат днес в Астана, Казахстан за да обсъдят проблемите, свързани с водата и щадящата околната среда „зелена” икономика на седмата министерска конференция „Околна среда за Европа”, която се провежда от 21 до 23 септември 2011 г. В подкрепа на конференцията, Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) предприема иновативна оценка на докладите за оценка, която препоръчва начини за сближаване съответствието между информацията и данните за околната среда и разработването на съответните политики.

Докладът за оценка на оценките показва необходимостта от по-нататъшно укрепване на връзката между политика и информация. Това е двупосочен процес – тези, които разработват политиката, трябва по-добре да се възползват от богатството на наличната информация за околната среда, а същевременно оценките на състоянието на околната среда трябва да бъдат насочени в съответствие с потребностите на разработването на политиката.

Професор Джаклийн Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС

Министерската конференция ще събере делегати от 53 страни от целия общоевопейски регион както и делегати от САЩ, Канада и Израел. Конференцията ще се занимае с предизвикателствата при опазване на водите и свързаните с тях екосистеми и как да се върви по пътя към зелена икономика. Тя е организирана от Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации (UNECE) в сътрудничество с правителството на Казахстан.

За подпомагане на конференцията, ЕАОС беше помолена да изготви доклад, озаглавен „Околната среда в Европа – оценка на оценките”. Докладът съдържа изчерпателен преглед на източниците на информация за околната среда в региона, които са пряко свързани с целта на конференцията. При разработването на този доклад, експертите са прегледали над 1000 доклада като повече от половината от тях са били подробно проучени. Докладът е разработен с подкрепата на Ръководната група на UNECE за оценка на околната среда и допълнен от редица регионални доклади, които разглеждат конкретни общоевропейски подрайони.

Професор Джаклийн Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС заяви: „Докладът за оценка на оценките показва необходимостта от по-нататъшно укрепване на връзката между политика и информация. Това е двупосочен процес – тези, които разработват политиката, трябва по-добре да се възползват от богатството на наличната информация за околната среда, а същевременно оценките на състоянието на околната среда трябва да бъдат насочени в съответствие с потребностите на разработването на политиката.„

„За да се поддържа устойчиво социално и икономическо развитие в рамките на общоевропейския регион, ние ще трябва да направим нашите икономики зелени - това означава разумно управление на ограничените ресурси, без да се нарушават основни функции на екосистемите. Способността ни като общество да отговорим успешно на това предизвикателство зависи от достъпа до полезна, достоверна и легитимна информация за околната среда и оценки от целия регион.”

Околната среда в Европа – оценка на оценките

Оценката на оценките се съсредоточава върху темите на водата и свързаните с нея екосистеми, и как да направим икономиката „зелена”. В заключение, тя прави редица препоръки за това, как да се подобри базата от знания, която лежи в основата на процесите на вземане на решения, как да се подобрят средствата за оценяване, и да се осигури по-голям обмен на информация както в рамките на общоевропейския регион, така и на глобално ниво.

Докладът документира също и ползите от „редовния процес на отчитане” на оценката на околната среда, основан на разпределената информационна система за околната среда (SEIS), която е съвместна инициатива на Европейската комисия, на ЕАОС и на страните-членки и сътруднички на ЕАОС. Подобен подход ще ускори и подобри съществуващите информационни системи и процеси и ще направи наличната информация достъпна за политиците и обществеността в целия регион. Въз основа на констатациите от Оценката на оценките се очаква, че министрите в Астана ще вземат решение за организиране на редовен процес на оценка на околната среда и за разширяване на SEIS в целия регион.

Води – основни констатации

Устойчивото управление на водите и свързаните с тях екосистеми е изключително важно за целия общоевропейски регион. През последните години сушата се е увеличила в цяла Южна Европа и Централна Азия, а наводненията причиняват увеличаване на смъртните случаи и икономически щети. Чистата пиейна вода е също проблем, тъй като около 120 милиона души в региона живеят без достъп до безопасна питейна вода или канализация.

Съществува огромно количество информация за състоянието на водите, която се подава от страните в целия регион. Авторите на доклада са анализирали над 300 доклади от 48 страни, свързани с водите и публикувани през последните пет години. Информацията обаче, често липсва или не е от значение за политиката. Много оценки в момента са твърде ограничени до състоянието на околната среда и тенденциите, а трябва да се съсредоточат повече върху мерките и управлението, особено във връзка с недостига на вода, екстремните събития и водните екосистеми.

Зелена икономика – основни констатции

„Зелена икономика” е все още нововъзникващо понятие. В основата му лежи идеята за съживяване на икономиките като при излизането им от доскорошната криза се насочат към значително намаляване на рисковете за околната среда и справяне с екологичния недостиг. В световен мащаб, целта икономиката да стане „зелена” е в сърцевината на подновените усилия за интегриране на екологичните и социалните съображения с ускорен процес на вземане на икономически решения до и след Конференцията на Обединените нации за устойчиво развитие в Рио де Жанейро през 2012 г.

Като цяло, информацията, свързана със зелената икономика е откъслечна и все още до някъде ограничена. Въпреки че съществуват няколко оценки, които разглеждадт въздействието върху околната среда на различни отрасли на икономиката, остава забележимо отсъствието на доклади, които последователно да оценяват напредъка към зелена икономика в тези отрасли.

 

Бележки към редакторите

Стартирал през 1991 г., процесът „Околна среда за Европа” (EfE) е единствен по рода си общоевропейски форум за справяне с предизвикателствата, свързани с опазването на околната среда и насърчаване на широко, хоризонтално сътрудничество в тази област като стълб на устойчивото развитие в региона. Това е партньорство на държави, междуправителствени организации, регионални центрове за околната среда и на гражданското общество, включително частния сектор. Той подкрепя сближаването на политиките и подходите към опазването на околната среда, като подпомага държавите от Източна Европа, Кавказкия регион, Централна Азия и Югоизточна Европа за подобряване на екологичните им показатели.

Общоевропейските доклади за оценка състоянието на околната среда, изготвяни от ЕАОС и нейните партньори за конференциите „Околна среда за Европа” през 1995, 1998, 2003 и 2007 г. спомогнаха за определяне на основните заплахи и предизвикателства за развитието на регионалните политики за околната среда.

В UNECE членуват следните държави: Австрия, Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Грузия, Гърция, Дания, Естония, Израел, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Казахстан, Киргистан, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Бивша югославска република Македония,Малта, Монако, Норвегия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Република Молдова, Румъния, Руската федерация, Сан Марино, САЩ, Сърбия, Словакия, Словения, Таджикистан, Турция, Тюркменистан, Узбекистан, Украйна Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Черна Гора, Чешката република, Швеция и Швейцария.  

Докладът „Околната среда в Европа – оценка на оценките” обхваща следните държави: Албания, Андора, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Казахстан, Косово (област, администрирана от ООН с решение на Съвета за сигурност 1244), Киргистан, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Бивша югославска република Македония, Малта, Република Молдова, Монако, Черна Гора, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Руската федерация, Сан Марино, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Турция, Тюркменистан, Украйна, Обединеното кралство и Узбекистан.

Връзки:

Информация за контакти

За запитвания от страна на медиите:

ЕАОС

Mr Arthur Girling

Служител за връзки с медиите

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K, Denmark

Тел: +45 3336 7109

arthur.girling@eea.europa.eu

www.eea.europa.eu

 

 

 

UNECE

Информационна служба

Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10

Switzerland

Тел:+41 (0) 22 917 44 44

info.ece@unece.org

www.unece.org

Permalinks

Действия към документ