volgende
vorige
items

Press Release

Pan-Europese beoordeling vraagt: “Wat weten we over water en de groene economie?”

Taal wijzigen:
Press Release Gepubliceerd 12-09-2011 Laatst gewijzigd 03-06-2016
Vandaag komen in Astana in Kazachstan ministers bijeen om wateraangelegenheden en het vergroenen van de economie te bespreken tijdens de zevende ministeriële conferentie ‘Environment for Europe’ (Milieu voor Europa), die wordt gehouden van 21 tot en met 23 september 2011. Ter ondersteuning van de conferentie presenteert het Europees Milieuagentschap (EMA) het innovatieve rapport An Assessment of Assessments, dat aanbevelingen doet om milieu-informatie en milieubeleid beter op elkaar af te stemmen.

Het rapport An Assessment of Assessments laat zien dat we de koppeling tussen beleid en informatie verder moeten versterken. Dit geldt in twee richtingen: beleidsmakers moeten beter gebruikmaken van de schat aan milieu-informatie die momenteel beschikbaar is, en tegelijkertijd moeten milieubeoordelingen zo beleidsrelevant mogelijk worden gemaakt.

Professor Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het EMA

De ministeriële conferentie brengt afgevaardigden bijeen uit 53 landen in de pan-Europese regio, alsmede uit de Verenigde Staten, Canada en Israël. De conferentie concentreert zich op de uitdagingen die zich voordoen met betrekking tot het beschermen van water en watergerelateerde ecosystemen, en op manieren om te komen tot een groene economie. De conferentie wordt georganiseerd door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) in samenwerking met de regering van Kazachstan.

Het EMA is gevraagd om ter ondersteuning van de conferentie een rapport op te stellen met de titel Europe’s Environment – An Assessment of Assessments. Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van de beschikbare bronnen van milieu-informatie in de regio die direct betrekking hebben op het thema van de conferentie. Voor het opstellen van dit rapport hebben deskundigen meer dan duizend rapporten bestudeerd, waarvan zij meer dan de helft in detail hebben geanalyseerd. Dit rapport, dat is opgesteld met steun van de stuurgroep Environmental Assessments (Milieubeoordelingen) van de UNECE, wordt aangevuld door een reeks regionale rapporten die zich concentreren op specifieke pan-Europese subregio’s.

Professor Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het EMA, vertelt: “Het rapport An Assessment of Assessments laat zien dat we de koppeling tussen beleid en informatie verder moeten versterken. Dit geldt in twee richtingen: beleidsmakers moeten beter gebruikmaken van de schat aan milieu-informatie die momenteel beschikbaar is, en tegelijkertijd moeten milieubeoordelingen zo beleidsrelevant mogelijk worden gemaakt.

Om de maatschappelijke en economische ontwikkeling binnen de pan-Europese regio te steunen, zullen we onze economieën groener moeten maken, dat wil zeggen dat we beperkte hulpbronnen op rechtvaardige wijze moeten beheren, zonder essentiële ecosysteemfuncties te schaden. Ons vermogen als maatschappij om deze uitdaging met succes het hoofd te bieden hangt af van onze toegang tot relevante, betrouwbare en legitieme milieu-informatie en -beoordelingen uit de hele regio.”

Het milieu in Europa – een beoordeling van beoordelingen

Het rapport An Assessment of Assessments concentreert zich op de thema’s water en watergerelateerde ecosystemen en vergroening van de economie. Het rapport wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor de uitbreiding van de kennisbank die besluitvormingsprocessen onderbouwt, de verbetering van de beoordelingsinstrumenten en de waarborging van ruimere informatie-uitwisseling in de pan-Europese regio en op mondiaal niveau.

Het rapport beschrijft ook de voordelen van een ‘periodiek rapportageproces’ van milieubeoordelingen, gebaseerd op het gemeenschappelijk milieu-informatiesysteem (SEIS, Shared Environmental Information System), dat een samenwerkingsinitiatief is van de Europese Commissie, het EMA, de leden van het EMA en landen die met het EMA samenwerken. Zo’n aanpak zal de bestaande informatiesystemen en -processen stroomlijnen en verbeteren en tegelijkertijd informatie beschikbaar maken voor beleidsmakers en het publiek in de regio. Verwacht wordt dat de ministers in Astana op basis van de bevindingen die zijn verwoord in An Assessment of Assessments, zullen besluiten om een periodiek rapportageproces van milieubeoordelingen in te voeren en SEIS in de hele regio te ontwikkelen.

Water – belangrijkste bevindingen

Een duurzaam beheer van water en watergerelateerde ecosystemen is in de hele pan-Europese regio zeer belangrijk. De droogte is in de afgelopen jaren in Zuid-Europa en Centraal-Azië toegenomen, terwijl overstromingen steeds meer levens eisen en steeds grotere economische schade veroorzaken. Schoon water is ook een probleem, want er leven in de regio naar schatting 120 miljoen mensen die geen toegang hebben tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Er is een enorme verscheidenheid aan informatie over de toestand van water, die afkomstig is van landen binnen de regio. De auteurs van het rapport hebben meer dan driehonderd watergerelateerde rapporten uit 48 landen geanalyseerd die de afgelopen vijf jaar zijn gepubliceerd. Vaak echter ontbreekt er informatie of is deze niet beleidsrelevant. Veel beoordelingen worden momenteel te zeer beperkt tot de milieutoestand en de ontwikkelingen daarvan en zouden zich meer moeten richten op maatregelen en beheer, in het bijzonder met betrekking tot waterschaarste, extreme gebeurtenissen en waterecosystemen.

Groene economie – belangrijkste bevindingen

De ‘groene economie’ is een relatief nieuw begrip. De kern vormt het idee van het revitaliseren van economieën, nu zij uit de recente economische crisis komen, gecombineerd met het aanzienlijk beperken van milieurisico’s en het aanpakken van ecologische schaarste. Mondiaal staat vergroening van de economie centraal in de hernieuwde inspanningen om ecologische en maatschappelijke overwegingen te integreren in de mainstream economische besluitvorming, zowel in de aanloop naar de conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling in 2012 in Rio als daarna.

De informatie over de groene economie is over het algemeen versnipperd en nog enigszins beperkt. Er bestaan weliswaar diverse beoordelingen van de milieueffecten van verschillende economische sectoren, maar er blijft een opmerkelijk tekort aan rapporten die op samenhangende wijze de vooruitgang beoordelen die is geboekt met de verwezenlijking van een groene economie in al deze sectoren.

Noot voor redacteuren

De aanzet tot het ‘Milieu voor Europa’-proces (MvE) werd gegeven in 1991. Het is een uniek pan-Europees forum om uitdagingen op milieugebied het hoofd te bieden en brede horizontale samenwerking op milieugebied te bevorderen, als een pijler van duurzame ontwikkeling in de regio. Het is een partnerschap van landen, intergouvernementele organisaties, regionale milieucentra en het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van de private sector. Het ondersteunt de convergentie van milieubeleid en -benaderingen en helpt tegelijkertijd landen in Oost-Europa, de Kaukasus, Centraal-Azië en Zuidoost-Europa om hun milieuprestaties te verbeteren.

De pan-Europese beoordelingsrapporten over de toestand van het milieu die het EMA in samenwerking met zijn partners heeft opgesteld voor de MvE-conferenties in 1995, 1998, 2003 en 2007, hebben belangrijke bedreigingen en uitdagingen voor de ontwikkeling van regionaal milieubeleid helpen identificeren.

De volgende landen zijn lid van de UNECE: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Kazachstan, Kirgizië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tadzjikistan, Tsjechië, Turkije, Turkmenistan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland.

Het rapport Europe's environment — An Assessment of Assessments bestrijkt de landen: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kazachstan, Kosovo (regio bestuurd door de Verenigde Naties op basis van resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad), Kirgizië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tadzjikistan, Tsjechië, Turkije, Turkmenistan, het Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland.

Links

 

Contactgegevens

Voor vragen van de media:

 

EMA

Mr Arthur Girling

Persvoorlichter

Kongens Nytorv 6

1050 Kopenhagen K, Denemarken

Tel: +45 3336 7109

arthur.girling@eea.europa.eu

www.eea.europa.eu

 

 

 

UNECE

Dienst Informatie

Palais des Nations

CH-1211 Genève 10

Zwitserland

Tel.:+41 (0) 22 917 44 44

info.ece@unece.org

www.unece.org

Permalinks

Documentacties