kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Siekiant sumažinti cheminių pesticidų poveikį, ES reikia imtis daugiau veiksmų

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2023-09-14 Paskutinį kartą keista 2023-09-14
3 min read
Šiandien paskelbtame Europos aplinkos agentūros (EAA) pranešime teigiama, kad nepaisant kai kuriose ES valstybėse narėse padarytos pažangos mažinant pesticidų naudojimą, jų tarša vis dar kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Norint to išvengti, reikia imtis daugiau veiksmų, kad būtų pasiekti ES nulinės taršos tikslai – iki 2030 m. 50 proc. sumažinti cheminių ir pavojingesnių pesticidų naudojimą ir riziką.

Plačiai paplitęs pesticidų naudojimas yra pagrindinis taršos šaltinis, dėl kurio teršiamas vanduo, dirvožemis ir oras, nyksta biologinė įvairovė ir didėja kenkėjų atsparumas. Cheminių pesticidų poveikis žmogui yra susijęs su lėtinėmis ligomis, tokiomis kaip vėžys, širdies, kvėpavimo takų ir neurologinės ligos.

Naujame EAA informaciniame pranešime „Kaip pesticidai veikia žmonių sveikatą ir ekosistemas Europoje“ apibendrinamos naujausios žinios apie tai, kaip cheminiai pesticidai veikia mūsų sveikatą bei aplinką, ir pateikiama geroji patirtis, kaip sumažinti jų naudojimą ir riziką visoje Europoje. Joje pateikiami gerosios patirties pavyzdžiai, kaip mažinti pesticidų naudojimą ir valdyti su jais susijusią riziką nekeliant pavojaus maisto tiekimui.

 

Pesticidų naudojimas ir poveikis. Ką apie tai žinome

Europos žemės ūkio sektorius vis dar yra priklausomas nuo didelio cheminių pesticidų kiekio naudojimo pasėlių derliui išlaikyti, o pesticidų pardavimo apimtis pastarąjį dešimtmetį nekito. Pesticidai taip pat naudojami miškininkystėje ir prie kelių bei geležinkelių, taip pat viešuosiuose parkuose, žaidimų aikštelėse ar soduose, kuriais labai naudojasi visuomenė, ypač vaikai, nėščios moterys ir vyresnio amžiaus žmonės, t.y. pesticidų atžvilgiu pažeidžiamesnės grupės.

Nuo 2011 m. iki 2020 m. pesticidų pardavimas 27 ES valstybėse narėse išliko gana stabilus – apie 350 000 tonų per metus.

2020 m. 22 proc. visų Europos upių ir ežerų stebėjimo vietų buvo nustatyta, kad vienas ar daugiau pesticidų viršija susirūpinimą keliančias ribas (kelia riziką žmonių sveikatai). Kalbant apie dirvožemio taršą, pažymėtina, kad 83 proc. iš 2019 m. atliekant tyrimą tikrintų žemės ūkio paskirties dirvožemių nustatyta pesticidų liekanų.

Tarša pesticidais yra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių biologinės įvairovės nykimą Europoje. Visų pirma dėl pesticidų naudojimo smarkiai sumažėjo vabzdžių populiacijos, o tai kelia grėsmę jų itin svarbiam su maistu susijusiam vaidmeniui, visų pirma daugumos vaisių ir daržovių pasėlių apdulkinimui.

Žmonės dažniausiai patiria pesticidų poveikį per maistą, įskaitant maisto produktus ir geriamąjį vandenį, taip pat leisdami laiką vietovėse, kuriose naudojami pesticidai, o žemės ūkio darbuotojai – darbo vietoje. 2014–2021 m. penkiose Europos šalyse atlikto plataus užmojo žmogaus biologinės stebėsenos tyrimo metu nustatyta, kad 84 proc. tyrimo dalyvių organizmuose rasta bent dviejų pesticidų.

Pesticidų kiekis vaikų organizme nuolat buvo didesnis nei suaugusiųjų, o cheminės medžiagos daro itin neigiamą poveikį vaikų sveikatai. Cheminių pesticidų poveikis žmonėms yra susijęs su įvairiomis sunkiomis lėtinėmis ligomis, pvz., vėžiu, širdies, kvėpavimo takų ir neurologinėmis ligomis, taip pat vaikų vystymosi atsilikimu.

 

Tikslų įgyvendinimas. Pesticidų naudojimo mažinimas

2020 m. Europos Komisijos strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ nustatyti du pesticidų kiekio mažinimo tikslai – 50 proc. sumažinti cheminių pesticidų naudojimą ir riziką ir 50 proc. sumažinti pavojingesnių pesticidų naudojimą. Strategija yra svarbi Europos žaliojo kurso dalis, ja siekiama užtikrinti, kad Europos maisto sistemos būtų teisingos, sveikos ir tvarios. Informaciniame pranešime pažymima, kad ES politikos formuotojams ir valstybėms narėms reikės įdėti daugiau pastangų, kad būtų pasiekti šie tikslai.

Europos Komisija neseniai pasiūlė naują reglamentą dėl tvaraus pesticidų naudojimo, pagal kurį šalys turėtų nustatyti savo nacionalinius pesticidų naudojimo mažinimo tikslus, užtikrinti, kad visi ūkininkai ir kiti profesionalūs pesticidų naudotojai taikytų aplinkai nekenksmingas kenkėjų kontrolės sistemas, ir apriboti pesticidų naudojimą jautriose teritorijose, pavyzdžiui, miestų žaliosiose zonose ir saugomose teritorijose. Kitos informaciniame pranešime aptartos priemonės – profesionalių naudotojų ir konsultantų mokymas, skatinimas pereiti prie ekologinio ir tiksliojo ūkininkavimo, pavojingiausių pesticidų apmokestinimas.

Siekiant sumažinti priklausomybę nuo cheminių pesticidų ir išlaikyti apsirūpinimo maistu saugumą, taip pat bus labai svarbu skatinti perėjimą prie alternatyvių žemės ūkio modelių, kuriuose žemės ūkio gamybai taikomos ekologinės koncepcijos ir principai, teigiama EAA pranešime.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumento veiksmai