kitas
ankstesnis
punktai

Press Release

Transportas — vėl prasčiausias pagal Kioto sutarties tikslų įgyvendinimą

Pakeisti kalbą
Press Release Paskelbta 2007-02-22 Paskutinį kartą keista 2016-06-03
Pagal naują šiandien Kopenhagoje paskelbtą Europos aplinkos agentūros (EEA) ataskaitą, transporto priemonių išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir toliau lieka pagrindine, nors ir įveikiama, kliūtimi, trukdančia Europos Sąjungai siekti Kioto sutartyje numatytų tikslų dėl klimato pokyčių.

We cannot innovate our way out of the emissions problem from transport.

Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA

EEA ataskaitoje „Transportas ir aplinka: kelyje link naujos bendrosios transporto politikos“ teigiama, kad Europos transporto politika privalo išspręsti sparčiai augančio transporto poreikio klausimą. 1990–2003 m. keleivinio transporto apimtys EEA šalyse išaugo 20 procentų. Labiausiai  — 96 procentais — per šį laikotarpį išaugo oro transporto apimtys.

1990–2004 m. , emisijoms mažėjant daugumoje kitų sektorių (energetikos, pramonės, žemės ūkio, atliekų tvarkymo), transporto sektoriuje, padidėjus transporto  priemonių poreikiui, išmetamų teršalų kiekis  labai išaugo.

Penkiolikoje Europos Sąjungos šalių transporto emisijos sudaro 21 procentą visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų  (išskyrus tarptautinį  jūrų ir oro transportą). Kelių transporto priemonių išmetami teršalai sudaro 93 procentus visų transporto priemonių išmetamų teršalų. Kita vertus, greičiausiai auga tarptautinės aviacijos emisijos, kurios 1990–2004 m. padidėjo 86 procentais.

Transporto priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (išskyrus  jūrų ir oro transportą ) 1990–2004 m. labiausiai išaugo Liuksemburge ir Airijoje, atitinkamai 156 ir 140 procentų. 32 EEA šalyse narėse šis kiekis vidutiniškai išaugo(žr. pastabas) 25 procentais.

„Jei peržiūrėję 2001 m. Baltosios knygos dėl transporto politikos tarpinę įgyvendinimo ataskaitą  imtumėmės spręsti tik transporto poveikio aplinkai klausimą, tai  galėtų atrodyti, kad Europos pozicija dėl būtinybės spręsti transporto poreikio klausimą tapo nuolaidesnė. O to būti negali”, — nurodė EEA vykdančioji direktorė profesorė Jacqueline McGlade.

„Negalime išspręsti transporto sąlygotų problemų, tokių kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, triukšmas ir kraštovaizdžio  fragmentacija, nespręsdami transporto srautų didėjimo keliuose, geležinkeliuose, ore ir jūrose problemos. Tokie techniniai pasiekimai, kaip švaresni, ekonomiškesni varikliai, yra labai svarbūs, tačiau tik naujovėmis neišspręsime transporto emisijų problemos”, — teigė Jacqueline McGlade.

Ataskaitoje pabrėžiamas svarbus transporto subsidijų vaidmuo reguliuojant transporto pasirinkimą. Transporto subsidijoms Europoje kasmet išleidžiama nuo 270 iki 290 milijardų eurų. Beveik pusė šių subsidijų tenka kelių transportui, vienai iš labiausiai aplinką teršiančių transporto rūšių. 2007 m. kovo mėn. EEA pateiks išsamų transportui skiriamų subsidijų tyrimą.

Transporto tarša tiesiogiai veikia mūsų sveikatą. Beveik 25 procentai 25 Europos Sąjungos šalių gyventojų gyvena arčiau negu 500 metrų nuo kelių, kuriais pravažiuoja daugiau negu 3 milijonai transporto priemonių per metus. Atitinkamai, dėl aukšto užterštumo lygio kasmet prarandama beveik keturi milijonai gyvenimo metų, teigiama ataskaitoje.

Pastabos redaktoriui:

Ataskaitos faktai
EEA ataskaita „Transportas ir aplinka: kelyje link naujos bendrosios  transporto politikos“ yra kasmetinis leidinys  inicijuotas  EEA transporto ir aplinkos ataskaitų mechanizmo(TERM), kurio pagrindu stebima transporto ir aplinkos strategijų integracijos pastangų pažanga ir efektyvumas.

Ataskaitos tikslas – į veiklą įtraukti visas EEA šalis nares. Tai — 27 ES šalys narės, Turkija, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas ir Šveicarija. Šveicarija visai neseniai tapo EEA nare ir duomenis pateikia atskirais atvejais. Jei duomenys neišsamūs, apie tai pažymima metaduomenų skyriuje, kur taip pat aprašomos įvairios šalių grupės.

Žiniatinklio nuorodos: Term ataskaita

EEA šalys narės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Ispanija, Slovakija, Slovėnija, Švedija, Šveicarija, Turkija ir Jungtinė Karalystė.

Apie Europos aplinkos agentūrą (EEA):

EEA įsikūrusi Kopenhagoje. Agentūros tikslas —padėti pasiekti reikšmingą ir pamatuojamą pažangą Europos aplinkos gerinimo srityje  teikiant politikos vykdytojams bei visuomenei savalaikę, tikslingą, aktualią ir patikimą informaciją.

Permalinks

Dokumento veiksmai