sonraki
önceki
öğeler

Press Release

Ulaşım yine Kyoto'da sınıfta kaldı

Dili değiştir
Press Release Yayınlandı 22.02.2007 Son değiştirilme 03.06.2016
Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) geçtiğimiz günlerde Danimarka-Kopenhag'ta yayımladığı yeni raporda, AB’nin, Kyoto iklim değişiklikleri hedeflerini yerine getirmesinde ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının önemli ancak aşılabilir bir engel olduğu ifade ediliyor.

We cannot innovate our way out of the emissions problem from transport.

Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA

‘Yeni ortak bir ulaşım politikası yolunda Çevre ve Ulaşım’ adındaki AÇA raporunda Avrupa ulaşım politikasının bu alanda giderek artan talebi karşılaması gerektiği vurgulanıyor. AÇA ülkelerinde 1990 ve 2003 yılları arasında yolcu taşıma hacmi yüzde 20 oranında büyüme kaydedilmiştir. Hava taşımacılığı ise aynı dönem içerisinde yüzde 96’lık bir büyüme yaşamıştır.

1990 ve 2004 yılları arasın da diğer sektörlerin (enerji, endüstri, tarım, atık yönetimi) çevreye yaydığı emisyon oranlarında düşüş kaydedilirken, talepteki artıştan dolayı ulaşım kaynaklı emisyon salınımında oldukça büyük bir artış kaydedilmiştir.

AB-15 ülkelerinde ulaşım, sera gazı emisyonlarının tamamının yüzde 21’ini oluşturmaktadır (bu orana uluslararası hava ve deniz taşımacılığı dahil değildir). Ulaşımdan kaynaklanan toplam emisyon salınımının yüzde 93’ü karayolu ulaşımından kaynaklanmaktadır. Buna karşılık uluslararası havayolu taşımacılığı kaynaklı emisyonlar ise 1990 ve 2004 yılları arasında yüzde 86 ile en hızlı artışı göstermiştir.

1990 ve 2004 yılları arasında yapılan ölçümlere göre, ulaşımdan kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonlarında (deniz ve hava taşımacılığı haricinde) AÇA üyesi 32 ülkedeki ortalama artış yüzde 25 oranında iken, en büyük artış yüzde 156 ve 140 ile Lüksemburg ve İrlanda’da görülmüştür.

AÇA Genel Müdürü Profesör Jacqueline McGlade “Ulaşımın çevre üzerindeki etkileriyle ilgilendiğimizi göz önüne alırsak, Ulaşım konulu 2001 Beyaz Kitap ara dönem incelemesi, ulaşım hacminin karşılanması konusunda Avrupa'nın çizgisinin yumuşatıldığı şeklinde yorumlanabilir.

Gerek karayollarında ve demir yollarında gerekse hava ve deniz taşımacılığında giderek artan trafiğe önlem alınmadıkça ulaşımdan kaynaklanan ve giderek artan sera gazı emisyonları, gürültü kirliliği ve görüntü kirliliği olgularıyla başa çıkamayız. Daha temiz ve yakıtı daha verimli kullanan motorlar gibi teknik anlamda kaydedilen gelişimler oldukça önemlidir. Fakat ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının salınımına ilişkin sorunumuza çözümü bu küçük değişikliklerle bulamayız” şeklinde konuşmuştur.

Raporda aynı zamanda ulaşım tercihlerinin yönlendirilmesinde ulaşım teşviklerinin hayati önemine de işaret edilmektedir. Ulaşım teşvikleri için Avrupa’da yıllık 270 ila 290 milyar Avro ayrılmaktadır. Bu teşviklerin neredeyse yarısı, en az çevre dostu ulaşım seçeneklerinden birisi olan karayolu taşımacılığına ayrılmaktadır. AÇA, 2007yılı Mart ayında ulaşım teşviklerine ilişkin detaylı bir çalışma sunacaktır.

Ulaşımdan kaynaklanan kirliliğin sağlımız üzerinde de doğrudan bir etkisi vardır.  AB‑25 ülkelerinde yaşayan nüfusun yaklaşık yüzde 25’i yılda üç milyondan fazla aracın kullandığı yolların 500 metre civarında yaşamaktadır. Hazırlanan rapora göre, sonuç itibariyle her yıl yüksek kirlilik nedeniyle yaklaşık dört milyon yaşam yılı kaybı meydana gelmektedir.

Editöre Notlar:

Rapor ile ilgili önbilgi
‘Yeni ortak bir ulaşım politikası yolunda Çevre ve Ulaşım’ adındaki AÇA raporu, ulaşım ve çevre stratejilerinin bir bütün halinde takip edilmesi yönündeki çabaların ilerlemesini ve verimliliğini takip eden AÇA bünyesindeki Ulaşım ve Çevre Raporlama Mekanizması’nın (TERM) yıllık olarak yayınladığı bir rapordur.

Rapor, AÇA üyesi tüm ülkeleri içine almayı hedefler.  Söz konusu ülkeler kapsamında 27 AB üyesi ülke, Türkiye, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre yer almaktadır. İsviçre geçtiğimiz günlerde AÇA üyesi olmuştur ve bazı konularda veri tedariğinde bulunmaktadır. İsviçre, genellikle meta veri kısmına kaydedilen verilerin eksik olduğu ve farklı ülke gruplamalarının tarif edildiği yerlerde destek vermektedir.

Web Linkleri: Dönem raporu

AÇA’ya üye ülkeler: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, Slovakya, Slovenya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve İngiltere.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Hakkında:

AÇA’nın merkezi Kopenhag’dadır. Ajans, belli bir hedefe yönelik ilgili ve güvenilir bilgileri politika belirleyicilere ve kamuya zamanında sunarak Avrupa’nın çevre konusunda önemli ve ölçülebilir bir iyileşme kaydetmesine yardımcı olmayı hedefler.

Permalinks

Belge İşlemleri