következő
előző
tételek

Press Release

Közlekedés — ismét a kiotói célkitűzések elérésének fő akadálya

Nyelv megváltoztatása
Press Release Publikálva / Megjelentetve 2007. 02. 22. Utolsó módosítás 2016. 06. 03.
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) Koppenhágában ma közzétett új jelentése szerint az EU számára továbbra is az üvegházhatású gázok közlekedésből származó kibocsátása a kiotói éghajlat-változási célkitűzések elérésének fő, mindazonáltal leküzdhető akadálya.

We cannot innovate our way out of the emissions problem from transport.

Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA

Az EEA „Közlekedés és környezet: úton az új közös közlekedéspolitika felé” című jelentése megállapítja, hogy az európai közlekedéspolitikának foglalkoznia kell a közlekedés iránti, állandóan növekvő igénnyel. Az EEA-országokban 1990 és 2003 között 20 %-kal nőtt az utasszállítás forgalma. Ebben az időszakban a legnagyobb növekedés a légi közlekedés terén mutatkozott, ami 96 %-os volt.

Míg 1990 és 2004 között a más ágazatokból (energiaellátás, ipar, mezőgazdaság, hulladékgazdálkodás) származó kibocsátások többnyire csökkentek, a közlekedési eredetű kibocsátás a növekvő igény miatt jelentősen nőtt.

Az EU-15 országokban a közlekedés az üvegházhatású gázok (GHG) teljes kibocsátásának 21 %-áért felelős (nem számítva a nemzetközi légi közlekedést és a tengeri szállítást). A közlekedésből származó teljes kibocsátás 93 %-a a közúti közlekedésből ered. A leggyorsabban azonban a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások nőnek; növekedésük 1990 és 2004 között 86 % volt.

A közlekedési eredetű GHG-kibocsátás (a tengeri és légi szállítás kivételével) 1990 és 2004 között Luxemburgban és Írországban nőtt leginkább, mely növekedés 156, illetve 140 % volt. A 32 EGT-tagországban (lásd a megjegyzéseket) 25 %-os átlagos növekedés volt tapasztalható.

„Mivel a közlekedésről szóló, 2001. évi fehér könyv azt javasolja, hogy a közlekedésnek egyszerűen csak a környezetre gyakorolt hatásaival foglalkozzunk, a jelentés félidős értékelése értelmezhető úgy is, hogy Európa álláspontja enyhül a közlekedés forgalmát illetően. Erről nem lehet szó.” — mondta Jacqueline McGlade professzor, az EEA ügyvezető igazgatója.

„Nem foglalkozhatunk a közlekedés miatt növekvő GHG-kibocsátásokkal, zajszennyezéssel és a táji szétszabdaltsággal anélkül, hogy ne foglalkoznánk a növekvő forgalommal is minden területen: a köz- és vasutakon, a levegőben és a tengeren.. A műszaki fejlődés, – például a tisztább és nagyobb energetikai hatásfokú motorok alkalmazása –nagyon fontos, de pusztán újításokkal nem oldhatjuk meg a közlekedés kibocsátási problémáját” – mondta.

A jelentés kiemeli azt is, hogy a közlekedés támogatása jelentős szerepet játszik a közlekedési módozatok megválasztásának irányításában. Európában évente 270–290 milliárd eurót költenek a közlekedés támogatására. E támogatások közel felét a közúti közlekedésre fordítják, amely a legkevésbé környezetbarát közlekedési módozatok egyike. Az EEA 2007 márciusában részletes tanulmányt fog közzétenni a közlekedési támogatásokról.

A közlekedésből fakadó szennyezés egészségünkre is közvetlen hatást gyakorol. Az EU-25 országok lakosságának közel 25 %-a kevesebb mint 500 méter távolságra él egy olyan úttól, amelyen évente több mint hárommillió jármű halad el. Ez évente mintegy négymillió életév elvesztését jelenti a nagyfokú szennyezés miatt — írja a jelentés.

Megjegyzések a szerkesztőknek:

A jelentés háttere
Az EEA „Közlekedés és környezet: úton az új közös közlekedéspolitika felé” című jelentése az EEA Közlekedés és Környezet Jelentési Rendszer (Transport and Environment Reporting Mechanism, TERM) éves kiadványa, amely a közlekedési és környezetvédelmi stratégiák integrálását szolgáló törekvések haladását és hatékonyságát kíséri figyelemmel.

A jelentés célja, hogy az összes EEA-tagországra kiterjedjék. Ezek közé tartozik a 27 EU-tagállam, Törökország, Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc. Svájc nemrég vált az EEA tagjává, és bizonyos esetekben szolgáltat csak adatokat. Ahol az adatok nem teljes körűek, ezt általában a metaadatokra vonatkozó részben jelölik, ott az országok eltérő csoportosításának leírása is szerepel.

Webes hivatkozások: TERM-jelentés

EEA tagországok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, Svájc, Törökország és az Egyesült Királyság.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről (EEA):

Az EEA székhelye Koppenhágában található. Az Ügynökség célja az Európa környezeti állapotában bekövetkező jelentős mértékű és mérhető javulás elősegítése a politikai döntéshozók és a nyilvánosság időszerű, célzott, következetes és megbízható tájékoztatása révén.

Permalinks

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések