następne
poprzednie
pozycje

Press Release

Transport — znów ostatnie miejsce w klasyfikacji Kioto

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2007-02-22 Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Emisje gazów cieplarnianych pochodzących z transportu nadal są najważniejszą, ale możliwą do uniknięcia, przeszkodą w osiągnięciu przez UE ustalonych w Kioto celów związanych ze zmianą klimatu — stwierdza Europejska Agencja Środowiska (EEA) w nowym sprawozdaniu opublikowanym dziś w Kopenhadze.

We cannot innovate our way out of the emissions problem from transport.

Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA

Opracowanie EEA „Transport and Environment: on the way to a new common transport policy” („Transport i środowisko: na drodze do nowej wspólnej polityki transportowej”) wskazuje, że europejska polityka transportowa winna skupić się na rosnącym w niekontrolowany sposób popycie na transport. W latach 1990–2003 wielkość przewozu pasażerów w krajach EEA wzrosła o 20 %. Największy wzrost w tym okresie odnotowano w transporcie powietrznym — o 96 %.

Choć w latach 1990–2004 emisje w większości pozostałych sektorów (energetycznym, przemysłowym, rolniczym, gospodarowania odpadami) zmniejszyły się, w wyniku wzrostu popytu znacząco wzrosły emisje pochodzące z transportu.

Transport odpowiada za 21 % emisji gazów cieplarnianych (GC) ogółem w krajach UE‑15 (wyłączając lotnictwo międzynarodowe i transport morski). Udział transportu drogowego w emisjach transportowych ogółem wynosi 93%. Jednakże to emisje pochodzące z lotnictwa międzynarodowego odnotowały najszybszy wzrost w latach 1990–2004 — o 86 %.

W latach 1990–2004 emisje GC (wyłączając transport morski i lotniczy) pochodzące z transportu wzrosły najbardziej w Luksemburgu i Irlandii — odpowiednio o 156 % i 140 %. Średni wzrost w 32 krajach należących do EEA (zob. uwagi) wyniósł 25 %.

„Sugerując, że zajmujemy się jedynie wpływem transportu na środowisko, międzyokresowy przegląd białej księgi dotyczącej transportu można by interpretować jako złagodzenie podejścia Europy do konieczności ograniczenia natężenia transportu. Tak nie jest” — mówi profesor Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawcza EEA.

„Problemów związanych z rosnącymi emisji GC, zanieczyszczeniem hałasem i fragmentacją krajobrazu spowodowanych transportem nie można rozwiązywać nie zajmując się problemem coraz intensywniejszego ruchu w całym spektrum transportowym: na naszych drogach i torach, w powietrzu i na morzu. Wynalazki techniczne, takie jak czystsze i oszczędniejsze silniki, są bardzo ważne, lecz same innowacje nie wyeliminują całkowicie problemu emisji w transporcie” — powiedziała dyrektor McGlade.

W sprawozdaniu podkreślono także istotną rolę, jaką w kierowaniu wyborem środków transportu odgrywają dopłaty transportowe. Co roku w Europie na dopłaty do transportu przeznacza się od 270 do 290 mld euro. Prawie połowa tych dopłat trafia do transportu drogowego, będącego jednym z najmniej przyjaznych środowisku środków transportu. W marcu 2007 r. EEA opublikuje szczegółową analizę dopłat transportowych.

Zanieczyszczenia powodowane przez transport mają także bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Prawie 25 % populacji UE mieszka w odległości mniejszej niż 500 metrów od dróg, po których rocznie przejeżdżają ponad 3 miliony pojazdów. W rezultacie, w wyniku wysokiego poziomu zanieczyszczenia oszacowane coroczne skutki zdrowotne odpowiadają łącznie utracie prawie czterech milionów lat życia mieszkańców UE – stwierdzono w sprawozdaniu.

Uwagi dla redaktora:

Informacje ogólne dot. sprawozdania
Sprawozdanie EEA „Transport and Environment: on the way to a new common transport policy” jest coroczną publikacją w ramach Mechanizmu sprawozdawczego na tematy transportu i środowiska (TERM) EEA monitorującego postępy i skuteczność prób zintegrowania strategii transportowej i środowiskowej.

W sprawozdaniu uwzględnia się wszystkie państwa należące do EEA, czyli 27 państw członkowskich UE, Turcja, Norwegię, Islandię, Lichtenstein i Szwajcarię. Szwajcaria jest członkiem EEA dopiero od niedawna i przedstawia swoje dane w niektórych przypadkach. Jeżeli dane są niepełne, fakt ten odnotowuje się w rozdziale dotyczącym metadanych, w którym opisane są także różne grupy państw.

Linki: Raport TERM

Kraje należące do EEA: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

O Europejskiej Agencji Środowiska (EEA):

Siedziba EEA mieści się w Kopenhadze. Celem Agencji jest wspieranie działań na rzecz znaczącej i wymiernej poprawy stanu środowiska w Europie poprzez dostarczanie aktualnych, odpowiednich i wiarygodnych informacji decydentom i społeczeństwu.

Permalinks

Akcje Dokumentu