următorul
anteriorul
articole

Press Release

Transporturile — din nou cea mai mică notă la examenul Kyoto

Schimba limba
Press Release Publicată 2007-02-22 Data ultimei modificări 2016-06-03
Potrivit unui nou raport al Agenţiei Europene de Mediu (EEA), făcut public azi la Copenhaga, emisiile de gaze cu efect de seră provenite din transporturi rămân încă un obstacol major — deşi nu imposibil de evitat – în calea îndeplinirii de către UE a obiectivelor de la Kyoto privind schimbările climatice.

We cannot innovate our way out of the emissions problem from transport.

Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA

Raportul EEA, „Transporturile şi mediul: spre o nouă politică comună de transporturi” afirmă că politica europeană în domeniul transporturilor trebuie să trateze problema evoluţiei în spirală a cererii de transport. Între 1990 şi 2003, volumele de transport de persoane în ţările EEA au crescut cu 20 %. Transporturile aeriene au crescut cel mai mult, cu 96 % în perioada respectivă.

În timp ce emisiile provenite din majoritatea celorlalte sectoare (furnizare de energie, industrie, agricultură, gestionarea deşeurilor) au scăzut între 1990 şi 2004, emisiile provenite din transporturi au crescut substanţial din cauza cererii mari în acest domeniu.

Transporturile sunt răspunzătoare pentru 21 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG) din UE-15 (cu excepţia transportului aerian şi maritim internaţional). Transporturile rutiere produc 93 % din totalul emisiilor provenite din transporturi. Cu toate acestea, emisiile provenite de la transporturile aeriene internaţionale cresc cu cea mai mare rapiditate: între 1990 şi 2004 s-a înregistrat o creştere de 86 %.

Emisiile GHG provenite din transporturi (cu excepţia marinei şi aviaţiei) au avut cea mai mare creştere în Luxemburg şi Irlanda între 1990 şi 2004: 156 %, respectiv 140 %. Creşterea medie în cele 32 de ţări membre ale EEA (vezi notele) a fost de 25 %.

„Prin faptul că sugerează că ne confruntăm, pur şi simplu, cu impactul transporturilor asupra mediului, raportul intermediar inclus în Cartea Albă privind Transporturile din 2001 ar putea fi interpretat ca o diminuare a eforturilor Europei de a trata problema volumului de transporturi. Însă nu se poate pune problema unei astfel de diminuări”, a afirmat prof. Jacqueline McGlade, director executiv al EEA.

„Nu putem rezolva problema cantităţii crescute de emisii GHG, a poluării fonice şi a fragmentării peisajului provocate de transport, fără să tratăm fenomenul creşterii traficului în întreaga gamă de transporturi: pe drumurile şi căile noastre ferate, în aer şi pe apă. Progresele tehnice de tipul motoarelor mai puţin poluante şi cu economie de carburant sunt foarte importante, însă nu putem să depăşim problema emisiilor provenite din transporturi exclusiv pe baza inovaţiilor”, a mai declarat prof. McGlade.

Raportul subliniază, de asemenea, rolul semnificativ pe care îl joacă subvenţionarea transporturilor în orientarea spre o anumită opţiune de transport sau alta. Anual, în Europa se cheltuiesc între 270 şi 290 miliarde EUR pentru subvenţionarea transporturilor. Aproape jumătate dintre aceste subvenţii sunt alocate transporturilor rutiere, unul dintre cele mai poluante tipuri de transport. În martie 2007, EEA va face public un studiu detaliat privind subvenţiile în domeniul transporturilor.

Poluarea provenită din transporturi are un efect direct asupra sănătăţii noastre. Aproape 25 % din populaţia UE-25 locuieşte la o distanţă mai mică de 500 de metri de o şosea pe care rulează peste trei milioane de vehicule pe an. Aceasta înseamnă că se pierd aproape patru milioane de ani de viaţă în fiecare an din cauza nivelurilor ridicate de poluare, mai menţionează raportul.

Note pentru editor:

Cadrul general al raportului
Raportul EEA, intitulat „Transporturile şi mediul: spre o nouă politică comună de transporturi" este publicaţia anuală a TERM (Mecanismul de Raportare privind Transporturile şi Mediul al EEA), care monitorizează progresele şi eficienţa încercărilor de a integra strategiile de transport şi de mediu.

Raportul urmăreşte să acopere situaţia tuturor ţărilor membre ale EEA. Este vorba despre cele 27 de state membre, Turcia, Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Elveţia. Elveţia este un membru mai recent al EEA şi, din acest motiv, furnizează informaţii doar în anumite cazuri. În situaţiile în care informaţiile nu sunt complete, acest lucru este menţionat în general în secţiunea de metainformaţii, unde se descriu şi diferitele grupuri de ţări tratate.

Link-uri web: Raport intermediar

Ţările membre ale EEA: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Spania, Slovacia, Slovenia, Suedia, Elveţia, Turcia şi Regatul Unit.

Despre Agenţia Europeană de Mediu (EEA):

Sediul EEA se află la Copenhaga. Obiectivul agenţiei este de a contribui la o îmbunătăţire semnificativă şi cuantificabilă a stării mediului înconjurător în Europa, prin furnizarea în timp util a unor informaţii pertinente, fiabile şi bine orientate, destinate atât forurilor de decizie relevante, cât şi publicului.

Permalinks

Acţiuni asupra documentului