kitas
ankstesnis
punktai

Press Release

Naujoji internetinė oro taršos stebėjimo sistema

Pakeisti kalbą
Press Release Paskelbta 2006-07-18 Paskutinį kartą keista 2016-06-03
„Ozone Web“ – naujoji internetinė priemonė, kurią Kopenhagoje šiandien paskelbė Europos aplinkos agentūra (EAA), pirmą kartą suteikia vartotojams galimybę visoje Europoje stebėti ir sekti neigiamus pažemio ozono lygio pokyčius.

EAA pranešimas spaudai

Naujoji internetinė oro taršos stebėjimo sistema


Vartotojai gali sužinoti apie ozono lygį visoje Europoje

„Ozone Web“ – naujoji internetinė priemonė, kurią Kopenhagoje šiandien paskelbė Europos aplinkos agentūra (EAA), pirmą kartą suteikia vartotojams galimybę visoje Europoje stebėti ir sekti neigiamus pažemio ozono lygio pokyčius.

Pažemio ozonas – viena iš opiausių oro taršos problemų Europoje. Kas valandą EAA Kopenhagoje gauna ir naujajame tinklalapyje skelbia duomenis iš daugiau kaip 500 oro kokybės stebėjimo stočių.

Įvedę vietovės pavadinimą arba pažymėję vietą Europos žemėlapyje, vartotojai galės stebėti oro kokybę pasirinktoje vietoje ar visoje Europoje. Tinklalapyje taip pat bus pateikta informacija apie ozono sukeltus padarinius žmonių sveikatai.

„Kaip bendras Europos projektas, „Ozone Web“ atspindi tarptautinį oro taršos lygį. Ši tarša atsiradusi vienoje vietoje, gali turėti poveikį kitoje vietovėje, esančioje už šimtų kilometrų. Interneto tinklalapis yra puikus pavyzdys, kaip ES, siekdama tarnauti savo piliečiams ir suteikti jiems įvairias galimybes, gali veiksmingai bendrauti su valstybėmis narėmis,“ – teigė EAA vykdančioji direktorė profesorė Jacqueline McGlade.

Didelės ozono koncentracijos kelia pavojų sveikatai. Jos gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą, kvėpavimo sutrikimus, ar net pažeisti plaučius jau po keleto valandų. Beveik 30 proc. Europos miestų gyventojų kvėpuoja oru, kuriame ozono koncentracija viršija...Dėl ozono taršos Europoje kiekvienais metais miršta 20 000 žmonių.

Stratosferoje – 10 - 50 km aukštyje – ozonas apsaugo Žemėje esančią gyvybę nuo ultravioletinių Saulės spindulių. Arčiau Žemės paviršiaus dėl žmogaus veiklos ozono koncentracija keletą kartų didesnė už natūralų ozono lygį.

Kai ozono koncentracija didelė ir kitų orą teršiančių medžiagų, pvz., azoto oksidų (NOx) ir kietųjų dalelių, yra daug, jų mišinys gali sudaryti žalingą smogą. Kita vertus, didžiausios ozono koncentracijos ne visuomet būna miestų centruose, kur ozoną sudarantys teršalai paprastai išmetami. Taip yra todėl, kad gausybė azoto oksidų, kuriuos išmeta transporto priemonės, dažnai stabdo ozono susidarymą. Vėjas ozoną per dieną gali išnešioti 400-500 km atstumu, todėl neigiamas ozono lygis gali susiformuoti priemiesčiuose arba kaimo vietovėse, esančiuose toli nuo taršos šaltinių.

„ES įpareigojo šalis įspėti savo piliečius , kai ozono koncentracija pasiekia kritinį lygį. „Ozone Web“ leidžia dar daugiau – galite stebėti ozono koncentraciją bet kuriuo metu ir iš bet kurios vietos. Galite sužinoti ozono lygį kaimyninėje šalyje arba vietovėje, kurioje ketinate atostogauti, tikrinti naujausias tendencijas ir sekti ozono sklaidą Europoje“ – teigė profesorė McGlade.

Pastabos redaktoriui:

Vartotojai tiesiog prisijungia prie „Ozone Web“ (per EEA tinklalapį: http://eea.europa.eu/maps/ozone).

2005 m. padidėjusios ozono koncentracijos atvejai

2005 m. vasarą didžiausi ozono koncentracijos pokyčiai Europoje nustatyti birželio 21-24 d. ir liepos 14-17 d. Tomis dienomis Europoje buvo nustatyti keli ribinės ozono koncentracijos viršijimo atvejai. Ozono koncentracija padidėjo didelėje Europos dalyje, įskaitant Austriją, Belgiją, Prancūziją, Vokietiją, Graikiją, Italiją, Nyderlandus, Portugaliją, Rumuniją, Slovėniją ir Šveicariją.

Apie Europos aplinkos agentūrą (EAA):
EAA būstinė yra Kopenhagoje. Agentūros tikslas yra padėti žymiai ir išmatuojamai pagerinti Europos aplinką, laiku teikiant tikslingą, reikiamą ir patikimą informaciją politikos formuotojams ir visuomenei.

Kontaktinė informacija:

Kontaktinė informacija žiniasklaidos atstovams:

Mark Grundy
Telefonas: +45 33 36 72 07
Mob. tel.: +45 23 68 36 75

For public enquiries:

EEA Information Centre

Enquiry form (English)


Permalinks

Dokumento veiksmai