naslednji
prejšnji
zadetki

Press Release

Sporocilo za javnost Evropske agencije za okolje

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 18.07.2006 Zadnja sprememba 03.06.2016
Evropska agencija za okolje je danes v Kopenhagnu objavila prvo spletno stran o ozonu (Ozone Web), novo spletno orodje, ki uporabnikom ponuja možnost spremljanja in sledenja prizemnega ozona na vseevropski ravni.

Sporocilo za javnost Evropske agencije za okolje

Nov spletni sistem za spremljanje onesnaženosti zraka


Uporabniki lahko zasledujejo ravni ozona po vsej Evropi

Evropska agencija za okolje je danes v Kopenhagnu objavila prvo spletno stran o ozonu (Ozone Web), novo spletno orodje, ki uporabnikom ponuja možnost spremljanja in sledenja prizemnega ozona na vseevropski ravni.

Prizemni ozon predstavlja enega najbolj izrazitih problemov onesnaževanja zraka v Evropi. Vsako uro Evropska agencija v Kopenhagnu prejme podatke iz vec kot 500 postaj za spremljanje kakovosti zraka, ki jih (v skoraj) realnem casu objavi na novi spletni strani.

Uporabnik lahko informacije o kakovosti zraka na lokalni ali evropski ravni pridobi tako, da vnese ime kraja ali klikne na zemljevid Evrope. Spletna stran bo uporabnikom obenem nudila informacije o posledicah ozonskih vrednosti za zdravje.

"Spletna stran o ozonu, ki je skupni evropski projekt, odraža mednarodni znacaj onesnaževanja zraka. Ozon se proizvede v enem kraju, vendar je lahko njegove vplive cutiti vec sto kilometrov stran. Spletna stran je odlicen primer, kako Evropska unija lahko ustvari partnerske odnose s državami clanicami, da ponudi oz. omogoci svojim državljanom ustrezne informacije," pravi profesorica Jacqueline McGlade, izvršna direktorica Evropske agencije za okolje.

Visoka koncentracija ozona pomeni nevarnost za zdravje. Po samo nekaj urah izpostavljenosti lahko razdraži dihalne poti, povzroci težave z dihanjem in škoduje pljucem. 30 % mestnega prebivalstva v Evropi je izpostavljenega koncentracijam ozona, ki so nad ravnmi mejnih vrednosti, dolocenih s strani Evropske unije. Onesnaževanje z ozonom vsako leto povzroci smrt kakšnih 20.000 Evropejcev.

V stratosferi -- 10 do 50 km nad zemeljsko površino -- ozon šciti življenje na Zemlji pred soncnimi ultravijolicnimi žarki. Cloveške dejavnosti so povzrocile, da so ravni koncentracije ozona, ki so bližje zemeljski površini, velikokrat višje od naravnih ravni.

Visoke ravni ozona in drugih onesnaževal zraka, kot so dušikovi oksidi (NOx) in podobni, lahko skupaj tvorijo škodljivi smog. Najvišje koncentracije ozona pa niso vedno prisotne v mestnih središcih, od koder navadno izvirajo onesnaževala, ki tvorijo ozon. Vzrok temu je, da obilo dušikovega oksida iz prometa pogosto prepreci tvorjenje ozona. Ozon se lahko z vetrom dnevno prenese tudi do 400-500 km dalec, zato se epizode ozona pravzaprav lahko pojavijo v primestnih in kmetijskih predelih, dalec stran od izvora dejanskih onesnaževal.

"Evropska unija zahteva od držav, da na nacionalni ravni obvešcajo svoje državljane, kadar ravni ozona dosežejo dolocene ravni. Spletna stran o ozonu pa gre bistveno dlje, saj vam omogoca spremljanje ozona kadarkoli in od koderkoli. Ravni ozona lahko spremljate v sosednji državi ali v mestu pocitnikovanja, preverite lahko zadnje trende in sledite temu, kako veter raznaša ozon po vsej Evropi," pravi profesorica McGlade.

Sporocilo urednikom:

Uporabniki preprosto obišcejo spletno stran o ozonu (Ozone Web) na spletni strani Evropske agencije za okolje: http://eea.europa.eu/maps/ozone).

Epizode ozona v letu 2005

Leta 2005 so bile najpomembnejše epizode ozona v Evropi med 21. in 24. junijem ter 14. in 17. julijem. V tem obdobju so porocali o številnih prekoracitvah mejnih vrednosti. Epizode ozona so zajele velik del Evrope, vkljucno z Avstrijo, Belgijo, Francijo, Nemcijo, Grcijo, Italijo, Nizozemsko, Portugalsko, Romunijo, Slovenijo in Švico.

O Evropski agenciji za okolje (EEA):

Evropska agencija za okolje ima sedež v Kopenhagnu. Cilj Evropske agencije za okolje je pomagati pri doseganju vidnih in merljivih izboljšav v okolju v Evropi tako, da oblikovalcem politike in javnosti nudi pravocasne, usmerjene, ustrezne in zanesljive informacije.

Kontaktni podatki:

Informacije za medije:

Mark Grundy
Telefon: +45 33 36 72 07
Mobilni telefon: +45 23 68 36 75

For public enquiries:

EEA Information Centre

Enquiry form (English)


Permalinks

Akcije dokumenta