další
předchozí
položky

Press Release

Nový webový systém monitorování znečištění ovzduší

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 18.07.2006 Poslední změna 03.06.2016
Webová stránka věnovaná problematice ozonu s názvem „Ozone Web“, která byla dnes spuštěna v Kodani Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), je prvním internetovým nástrojem svého druhu, který uživatelům umožňuje monitorovat a sledovat výskyt přízemního ozonu v celoevropském měřítku.

Tisková zpráva EEA

Nový webový systém monitorování znečištění ovzduší

Uživatelé mohou sledovat hodnoty ozonu v Evropě

Webová stránka věnovaná problematice ozonu s názvem „Ozone Web“, která byla dnes spuštěna v Kodani Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), je prvním internetovým nástrojem svého druhu, který uživatelům umožňuje monitorovat a sledovat výskyt přízemního ozonu v celoevropském měřítku.

Přízemní ozon je jedním z nejzávažnějších problémů znečištění ovzduší v Evropě.Údaje z více než 500 stanic sledujících kvalitu ovzduší jsou posílány každou hodinu do agentury EEA v Kodani a zobrazovány v (téměř) reálném čase na nové webové stránce.

Po zadání názvu místa nebo kliknutí na mapu Evropy mohou uživatelé sledovat kvalitu ovzduší v jednotlivých lokalitách či evropském měřítku. Webová stránka bude obsahovat i informace o zdravotních dopadech hodnot ozonu, kterým jsou uživatelé vystaveni.

„Stránka „Ozone Web“ je společným evropským projektem, který odráží mezinárodní charakter znečištění ovzduší. Znečištění vznikající na jednom místě totiž může mít dopad na jinou lokalitu vzdálenou stovky kilometrů. Tato webová stránka je vynikajícím příkladem vytvoření spolupráce EU s členskými státy s cílem poskytování služeb a informací svým občanům,“ uvedla profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná ředitelka agentury EEA.

Vysoké koncentrace ozonu mohou škodit zdraví.Již po několika hodinách působení mohou dráždit dýchací cesty, způsobit dýchací potíže a poškodit plíce.Až 30 % obyvatel evropských měst je vystaveno koncentracím ozonu, které přesahují prahové hodnoty stanovené EU.V důsledku znečištění ozonem umírá v Evropě každoročně na 20 000 lidí.

Ve stratosféře (nacházející se 10 až 50 km nad zemským povrchem) chrání ozon život na Zemi před slunečním ultrafialovým zářením.Blíže zemskému povrchu koncentrace ozonu v důsledku lidské činnosti několikanásobně převyšují přirozené hodnoty.

Pokud jsou hodnoty ozonu a ostatních látek znečišťujících ovzduší (např. oxidů dusíku (NOx) a pevných částic) vysoké, mohou společně vytvořit škodlivý smog.Vyšší koncentrace ozonu však nejsou vždy zaznamenávány v centrech měst, kde se obvykle uvolňují znečišťující látky vytvářející ozon.Velké množství oxidů dusíku z dopravy totiž často potlačuje tvorbu ozonu.Jelikož ozon může být přenášen větrem až na vzdálenost 400–500 km denně, může se ve skutečnosti vyskytnout v předměstských a venkovských oblastech daleko od zdroje znečišťujících látek.

„EU stanovila povinnost upozornění občanů na národní úrovni v případech, kdy ozon dosáhne určitých hodnot.Stránka „Ozone Web“ však jde mnohem dále, jelikož občanům umožňuje sledování ozonu kdykoliv a odkudkoliv.Můžete monitorovat hodnoty ozonu v sousední zemi nebo v zemi, kam se chystáte na dovolenou, zkoumat nedávný vývoj hodnot ozonu a sledovat šíření ozonu větrem napříč Evropou,“ řekla profesorka McGladeová.

Poznámky pro redaktora:

Uživatelé se jednoduše přihlásí na stránku „Ozone Web“ (přes stránky agentury EEA: http://eea.europa.eu/maps/ozone).

Ozonové epizody v roce 2005
V létě 2005 došlo k nejvýznamnějším ozonovým epizodám v Evropě mezi 21.–24. červnem a 14.–17. červencem. V tomto období byla nahlášena řada případů překročení prahových hodnot ozonu pro varování obyvatelstva v Evropě. Ozonová epizoda se dotkla velké části Evropy, včetně Rakouska, Belgie, Francie, Německa, Řecka, Itálie, Nizozemska, Portugalska, Rumunska, Slovinska a Švýcarska.

Informace o Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA): Agentura EEA sídlí v Kodani. Jejím cílem je napomáhat dosažení podstatného a měřitelného zlepšení životního prostředí v Evropě prostřednictvím poskytování včasných, cílených, relevantních a spolehlivých informací politickým činitelům i veřejnosti.

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba pro média:
Mark Grundy
Information Officer
Phone: +45 33 36 72 07
Mobile: +45 23 68 36 75

For public enquiries:

EEA Information Centre

Enquiry form (English)


Permalinks

Akce dokumentů