seuraava
edellinen
kohdat

Press Release

Uusi ilmansaastumista seuraava järjestelmä Internetissä

Vaihda kieli
Press Release Julkaistu 18.07.2006 Viimeksi muokattu 03.06.2016
Euroopan ympäristökeskus (European Environment Agency, EEA) julkisti tänään Kööpenhaminassa uuden Internet-välineen nimeltään Ozone Web. Se tarjoaa käyttäjille ensimmäistä kertaa mahdollisuuden tarkkailla ja seurata alailmakehän otsoniarvoja Euroopan laajuisesti.

Lehdistötiedote

Uusi ilmansaastumista seuraava järjestelmä Internetissä


Käyttäjät voivat seurata otsonitasoja koko Euroopassa

Euroopan ympäristökeskus (European Environment Agency, EEA) julkisti tänään Kööpenhaminassa uuden Internet-välineen nimeltään Ozone Web. Se tarjoaa käyttäjille ensimmäistä kertaa mahdollisuuden tarkkailla ja seurata alailmakehän otsoniarvoja Euroopan laajuisesti.

Yksi huomattavimmista ilmansaastumisen ongelmista Euroopassa on alailmakehän otsoni. Tiedot yli 500:lta ilmanlaadun seuranta-asemalta lähetetään EEA;han Kööpenhaminaan joka tunti ja laitetaan nähtäville lähes ajantasaisesti uudelle verkkosivustolle.

Käyttäjät voivat seurata ilmanlaatua paikallisesti ja koko Euroopan laajuisesti joko kirjoittamalla paikan nimen tai klikkaamalla Euroopan karttaa. Sivustolla on myös tietoa otsoniarvojen terveysvaikutuksista.

"Yhteiseurooppalaisena hankkeena Ozone Web kuvastaa ilmansaastumisen kansainvälistä luonnetta. Saasteet saattavat vaikuttaa satojen kilometrien päässä syntypaikastaan. Sivusto on erinomainen esimerkki siitä, miten EU voi saada aikaan yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa kansalaisten palvelemiseksi ja mahdollisuuksien lisäämiseksi", totesi EEA:n johtaja, professori Jacqueline McGlade.

Korkeina pitoisuuksina otsoni on terveysuhka. Se voi ärsyttää hengitysteitä mikä aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja vahingoittaa keuhkoja jo muutaman tunnin altistumisessa. Jopa 30 prosenttia Euroopan kaupunkiväestöstä altistuu EU:n asettaman rajatason ylittäneille otsonipitoisuuksille. Otsonisaasteesta johtuvia kuolemantapauksia on Euroopassa vuosittain 20 000.

Maanpinnasta 10--50 kilometrin päässä stratosfäärissä otsoni suojaa Maan elämää auringon ultraviolettisäteiltä. Lähempänä maanpintaa otsonipitoisuudet ovat monta kertaa luonnollisia tasoja korkeammat, mikä on seurausta ihmisen toiminnasta.

Kun otsonin ja muiden ilmansaasteiden - kuten typen oksidien (NOx) ja hiukkasten - arvot ovat korkeat, ne voivat muodostaa yhdessä haitallista savusumua. Korkeimpia otsonipitoisuuksia ei kuitenkaan löydetä aina kaupunkien keskustoista, joista otsonia muodostavat saasteet ovat yleensä lähtöisin. Tämä johtuu liikenteen tuottamien typen oksidien runsaudesta , mikä vähentää otsonin muodostumista. Koska otsoni voi kulkea tuulen mukana yli 400--500 kilometriä päivässä, otsonitaso voi nousta kaukana saastumisen alkulähteestä esikaupungeissa ja maaseudulla.

"EU on velvoittanut maat varoittamaan asukkaitaan kansallisesti, kun otsonipitoisuus saavuttaa tietyn tason. Ozone Web menee kuitenkin vielä pidemmälle: se mahdollistaa otsonitilanteen seuraamisen milloin tahansa ja mistä tahansa. Voit seurata naapurimaan tai lomakohteen otsoniarvoja tai tarkistaa viimeisimmät kehitysvaiheet ja seurata otsonin leviämistä tuulen mukana Euroopassa", totesi professori McGlade.

Huomautuksia toimittajille:

Käyttäjät kirjautuvat Ozone Webiin (EEA:n sivuston kautta: http://eea.europa.eu/maps/ozone).

Otsoniepisodit vuonna 2005

Kesällä 2005 vakavimmat tilanteet otsonipitoisuuksissa Euroopassa olivat 21.--24. kesäkuuta ja 14.--17. heinäkuuta. Tuolloin ilmoitettiin useista varoitusta edellyttävän raja-arvon ylityksestä Euroopassa. Otsoniepisodit kattoivat ison osan Eurooppaa ulottuen Itävaltaan, Belgiaan, Ranskaan, Saksaan, Kreikkaan, Italiaan ja Alankomaihin, Portugaliin, Romaniaan, Sloveniaan ja Sveitsiin.

Euroopan ympäristökeskus, EEA:

EEA sijaitsee Kööpenhaminassa. Ympäristökeskuksen tavoitteena ovat tuntuvat ja mitattavissa olevat parannukset Euroopan ympäristössä tuottamalla ajankohtaista, kohdennettua, asianmukaista ja luotettavaa tietoa poliittisille päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle.

Yhteystiedot

Lehdistön yhteydenotot:

Mark Grundy
Puhelin: +45 33 36 72 07
Matkapuhelin: +45 23 68 36 75

For public enquiries:

EEA Information Centre

Enquiry form (English)


Permalinks

tallenna toimenpiteet