volgende
vorige
items

Press Release

Nieuw systeem voor het volgen van luchtverontreiniging op het web

Taal wijzigen:
Press Release Gepubliceerd 18-07-2006 Laatst gewijzigd 03-06-2016
Ozone Web, een nieuwe internettool dat vandaag in Kopenhagen door het Europees Milieuagentschap (EMA) is gestart, geeft burgers voor het eerst de mogelijkheid in heel Europa ozonsmog op leefniveau te zien en te volgen.

Persbericht

Nieuw systeem voor het volgen van luchtverontreiniging op het web


Burgers kunnen ozonniveaus in heel Europa zien

Ozone Web, een nieuwe internettool dat vandaag in Kopenhagen door het Europees Milieuagentschap (EMA) is gestart, geeft burgers voor het eerst de mogelijkheid in heel Europa ozonsmog op leefniveau te zien en te volgen.

Ozon op leefniveau is een van de belangrijkste luchtvervuilingproblemen in Europa. Gegevens van meer dan 500 stations die de luchtkwaliteit meten worden ieder uur naar het EMA in Kopenhagen gestuurd en in (bijna) real-time op de nieuwe website weergegeven.

Door een plaatsnaam in te voeren of op een kaart van Europa te klikken kunnen gebruikers de luchtkwaliteit plaatselijk en op Europese schaal volgen. De website zal ook informatie bevatten over de gevolgen voor de gezondheid van de ozonwaarden waaraan de gebruikers zijn blootgesteld.

"Als gemeenschappelijk Europees project, weerspiegelt Ozone Web het internationale karakter van luchtvervuiling. Het wordt op de ene plaats veroorzaakt, maar kan gevolgen hebben voor een andere plaats, honderden kilometers verderop. De website is een uitstekend voorbeeld van hoe de EU lidstaten kan laten samenwerken om haar burgers van dienst te zijn en hen in staat te stellen actie te ondernemen," aldus professor Jacqueline McGlade, directeur van het EMA.

Ozon in hoge concentraties vormt een gevaar voor de gezondheid. Het kan de luchtwegen irriteren en ademhalingsproblemen en longbeschadiging veroorzaken na slechts een paar uur blootstelling. Maar liefst 30% van de Europese stedelijke bevolking wordt blootgesteld aan ozonconcentraties boven de drempelwaarden die zijn vastgesteld door de EU. Ozonvervuiling is verantwoordelijk voor maar liefst 20 000 doden in Europa per jaar.

In de stratosfeer - 10 tot 50 km boven het aardoppervlak - beschermt ozon het leven op aarde tegen de ultraviolette straling van de zon. Dichter bij het aardoppervlak leiden menselijke activiteiten tot ozonconcentraties die meerdere malen hoger zijn dan de natuurlijke niveaus.

Wanneer niveaus van ozon en andere luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) en fijnstof, hoog zijn, kunnen deze in combinatie met elkaar een schadelijke smog vormen. Toch worden de hoogste concentraties ozon niet altijd in stadscentra aangetroffen waar de vervuilende stoffen die ozon vormen meestal worden uitgestoten. Dat komt doordat een overvloed aan stikstofoxide afkomstig van verkeer vaak de vorming van ozon tegenhoudt. Omdat ozon door de wind over afstanden van 400-500 km per dag kan worden getransporteerd, kan een hoge ozonconcentratie feitelijk optreden in voorsteden en in plattelandsgebieden, ver weg van de bron van de vervuilende stoffen.

"De EU heeft landen verplicht gesteld burgers op nationaal niveau te waarschuwen wanneer ozonniveaus bepaalde hoogten bereiken. Toch gaat Ozone Web veel verder, door u in staat te stellen op ieder moment, vanaf iedere plaats, de ozonsituatie te volgen. U kunt de ozonniveaus in een buurland of op uw vakantiebestemming in de gaten houden, recente trends nagaan en de verspreiding van ozon door de wind over Europa volgen," aldus professor McGlade.

Opmerkingen voor de editor:

Gebruikers loggen eenvoudigweg in op Ozone Web (via de EMA-site: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone).

2005 Ozonepisoden

In de zomer van 2005 deden de belangrijkste ozonepisoden in Europa zich voor tussen 21 en 24 juni en 14 en 17 juli. Gedurende deze periode werd een aantal overschrijdingen van de waarschuwingsdrempel gemeld in Europa. De ozonepisode besloeg een groot gedeelte van Europa waaronder Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië, Slovenië en Zwitserland.

Over het Europees Milieuagentschap (EMA):

Het EMA is gevestigd in Kopenhagen. Het agentschap streeft ernaar een bijdrage te leveren aan een aanzienlijke en meetbare verbetering van het milieu in Europa, door tijdige, doelgerichte, relevante en betrouwbare informatie te verstrekken aan beleidsmakers en het grote publiek.

Contactinformatie:

Neem voor mediavragen contact op met:

Mark Grundy
Telefoon: +45 33 36 72 07
Mobiele telefoon: +45 23 68 36 75

For public enquiries:

EEA Information Centre

Enquiry form (English)


Permalinks

Documentacties