neste
forrige
elementer

Press Release

Nytt nettbasert overvåkingssystem for luftforurensning

Endre språk
Press Release Publisert 18.07.2006 Sist endret 03.06.2016
Topics:
Med Ozone Web, det nye internettverktøyet som ble lansert i København i dag av Det europeiske miljøbyrået (EEA), har brukerne for første gang mulighet til å overvåke og spore nivået av bakkenært ozon i paneuropeisk skala.

Pressemelding

Nytt nettbasert overvåkingssystem for luftforurensning

Brukerne kan sjekke ozonnivået i hele Europa


Med Ozone Web, det nye internettverktøyet som ble lansert i København i dag av Det europeiske miljøbyrået (EEA), har brukerne for første gang mulighet til å overvåke og spore nivået av bakkenært ozon i paneuropeisk skala.

Bakkenært ozon er et av de største luftforurensingsproblemene i Europa. Data fra over 500 målestasjoner for luftkvalitet sendes til EEA i København hver time og vises i (bort imot) sanntid på det nye nettstedet.

Ved å skrive inn et stedsnavn eller klikke på et europakart vil brukerne kunne følge luftkvaliteten lokalt i hele Europa. Nettstedet vil også inneholde informasjon om hvilke konsekvenser verdiene brukerne utsettes for, kan ha for helsen.

"Ozone Web er et felles, europeisk prosjekt, noe som gjenspeiler at luftforurensningen er internasjonal. Den skapes ett sted, men kan få konsekvenser et annet sted, mange hundre kilometer unna. Nettstedet er et ypperlig eksempel på hvordan EU kan gå i partnerskap med medlemslandene for å tjene sine borgere og støtte deres rettigheter," uttalte EEAs adm.dir., professor Jacqueline McGlade.

Ozon i høye konsentrasjoner er helsefarlig. Det kan irritere luftveiene, forårsake pustevansker og skade lungene etter bare noen få timers eksponering. Inntil 30 % av Europas urbane befolkning utsettes for ozonkonsentrasjoner over grenseverdiene som EU har fastsatt. Ozonforurensning forårsaker så mye som 20 000 dødsfall i Europa hvert år.

I stratosfæren -- 10 til 50 km over jordoverflaten -- beskytter ozonet livet på Jorden fra solens ultrafiolette stråler. Nærmere jordoverflaten fører menneskelig aktivitet til ozonkonsentrasjoner som er mange ganger høyere enn de naturlige nivåene.

Når nivåene av ozon og annen luftforurensning, som nitrogenoksider (NOx) og svevestøv, er høye, kan de skape skadelig smog. Vi finner imidlertid ikke alltid de høyeste konsentrasjonene av ozon i bykjernene hvor stoffene som danner ozon slippes ut. Dette skyldes høye konsentrasjoner av nitrogenoksid fra trafikken, som ofte hemmer dannelsen av ozon. Ettersom ozon kan transporteres med vinden over avstander på inntil 400-500 km pr. dag, kan ozonforekomsten faktisk opptre i forstedene og ute i distriktene, langt unna kilden til forurensningen.

"EU pålegger medlemslandene å varsle sine innbyggere når ozonverdiene når visse nivåer. Ozone Web går imidlertid mye lengre ved at vi får muligheten til å overvåke ozonverdiene til enhver tid, uansett hvor vi befinner oss. Vi kan overvåke ozonnivåene i nabolandet eller på feriesteder, sjekke ut nye trender og spore hvordan ozonet spres med vinden over Europa," sa professor McGlade.

Merknader til redaktøren:

Brukerne logger seg enkelt på Ozone Web (via EEAs nettsted: http://eea.europa.eu/maps/ozone).

Ozonforekomster i 2005

Sommeren 2005 opplevde Europa de viktigste ozonforekomstene mellom 21.-24. juni og 14.-17. juli. I denne perioden ble det rapportert om en rekke overskridelser av grenseverdiene for varsling i Europa. Ozonforekomsten gjaldt en stor del av Europa, herunder østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Nederland, Portugal, Romania, Slovenia og Sveits.

Om Det europeiske miljøbyrå (EEA):

EEA har sin base i København. Det europeiske miljøbyrå har som mål å bidra til å oppnå betydelig og målbar forbedring av Europas miljø ved å levere rettidig, målrettet, relevant og pålitelig informasjon til politiske beslutningstakere og allmennheten.

Kontaktinformasjon:

Henvendelser fra media rettes til:

Mark Grundy
Tlf.: +45 33 36 72 07
Mobil: +45 23 68 36 75

For public enquiries:

EEA Information Centre

Enquiry form (English)


Permalinks

Topics

Topics:
Dokumenter handlinger