kitas
ankstesnis
punktai

Press Release

Keturiasdešimt metų investicijų pagerino Europos maudyklų vandenį

Pakeisti kalbą
Press Release Paskelbta 2016-05-20 Paskutinį kartą keista 2017-05-19
Photo: © Peter Kristensen
Europos Sąjungos pastangos užtikrinti švarų ir sveikatai tinkamą maudyklų vandenį prasidėjo prieš keturiasdešimt metų – tuomet buvo išleista pirmoji Maudyklų vandens direktyva. Šio teisės akto ir investicijų į nuotekų infrastruktūrą ir kitas taršos mažinimo priemones naudingumą patvirtina ir šiandien paskelbta metinė maudyklų vandens kokybės ataskaita. Iš ataskaitos matyti, kad maudyklų vandens kokybė nuolat gerėjo ir to rezultatas – 2015 m. 96 % stebimų ES maudyklų atitiko būtiniausius vandens kokybės reikalavimus.

Mūsų vertinimas rodo, kad laikui bėgant maudyklų vandens kokybė nepaprastai pagerėjo. Vis daugiau maudyklų vanduo atitinka ne tik būtiniausius, bet ir puikios kokybės reikalavimus. Kai kuriuose miestuose galima maudytis net uostų teritorijose esančiose maudyklose.

Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckxas

 

Europos aplinkos agentūros (EAA) ir Europos Komisijos metinėje maudyklų vandens ataskaitoje įvertinta maudyklų vandens kokybė 2015 m. ir nurodyta, kurių maudyklų vandens kokybė turėtų būti gera 2016 m.

Ataskaitoje apibendrinti daugiau kaip 21 000 ES, Šveicarijos ir Albanijos pajūrio ir vidaus vandenų maudyklų vandens ėminių tyrimai, kuriuose nurodoma, ar vanduo buvo užterštas kanalizacijos arba gyvulininkystės sektoriaus fekalijomis.

96 proc. maudyklų atitiko būtiniausius reikalavimus, o daugiau kaip 84 proc. – griežtesnius puikios kokybės reikalavimus. Kelios didelės turistinės vietovės ir tokie miestai kaip Blakpulas, Kopenhaga ir Miunchenas taip pat pradeda gauti naudos iš investicijų į pagerintas nuotekų surinkimo sistemas: švaresnės tapo uostų zonų, miestų upių ir paplūdimių maudyklos.

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella sakė:„96 proc. Europos maudyklų vanduo yra tinkamos kokybės, o 84 proc. jų vanduo atitinka puikios kokybės reikalavimus. Tai yra 40 metų investicijų į vandens ir nuotekų infrastruktūrą rezultatas. Vadinasi, ES teisės aktai yra veiksmingi. Ir tai yra puikus įrodymas, kad net tokia ekonomiškai išsivysčiusi teritorija kaip mūsų gali atitikti aukštus aplinkos apsaugos reikalavimus.“

Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckxas teigė:„Mūsų vertinimas rodo, kad laikui bėgant maudyklų vandens kokybė nepaprastai pagerėjo. Vis daugiau maudyklų vanduo atitinka ne tik būtiniausius, bet ir puikios kokybės reikalavimus. Kai kuriuose miestuose galima maudytis net uostų teritorijose esančiose maudyklose.“

Maudyklų vanduo nuolat gerėja jau daug metų. 1991 m. griežčiausius reikalavimus vanduo atitiko 56 proc. maudyklų. 2015 m. jų padaugėjo iki 87 proc.: tai nustatyta remiantis tuo laikotarpiu vykdyta beveik 9 600 maudyklų stebėsena.

Kiti svarbūs rezultatai

  • 2015 m. puiki vandens kokybė nustatyta daugiau kaip 90 proc. maudyklų 8 valstybėse narėse: Liuksemburge (visose 11 ataskaitoje nurodytų maudyklų), Kipre (99,1 proc. maudyklų), Maltoje (97,7 proc.), Graikijoje (97,2 proc.), Kroatijoje (94,2 proc.), Italijoje (90,6 proc.), Vokietijoje (90,3 proc.) ir Austrijoje (90,2 proc.).
  • 2015 m. visoje Europoje prastos kokybės vanduo nustatytas tik 385 maudyklų. Maudyklų, kuriose nustatytas prastos kokybės vanduo, dalis sumažėjo nuo 1,9 proc. 2014 m. iki 1,6 proc. 2015 m.
  • Daugiausiai prastos kokybės vandenį turinčių maudyklų nustatyta Italijoje (95 maudyklos, t. y. 1,7 proc. visų maudyklų), Prancūzijoje (95 maudyklos, t. y. 2,8 proc. visų maudyklų) ir Ispanijoje (58 maudyklos, t. y. 2,6 proc. visų maudyklų).
  • Maudyklų, kuriose nustatytas puikios kokybės vanduo, dalis padidėjo nuo 78 proc. 2011 m. iki 84 proc. 2015 m.

  

Pagrindiniai faktai

Užsiimant tokia laisvalaikio veikla kaip maudymasis, tarša fekalijomis kelia pavojų visuomenės sveikatai. Maudantis užterštame paplūdimių vandenyje arba ežeruose galima susirgti. Didžiausias taršos šaltinis yra kanalizacijos ir ūkių bei žemės naudmenų paviršinės nuotekos. Tokia tarša suintensyvėja liūčių ir potvynių laikotarpiu, nes nuotekų ir užteršto nutekamojo vandens perviršis patenka į upes ir jūras. Prieš keturiasdešimt metų didelis kiekis nekontroliuojamų, nevalytų arba tik apvalytų nuotekų patekdavo į daugelį Europos vandenų.

2015 m. maudymosi sezonas buvo pirmasis, kai visos ES valstybės narės stebėjo savo maudyklas pagal persvarstytos ES maudyklų vandens direktyvos (2006/7/EB) nuostatas. Direktyvoje nurodoma, kada maudyklų vandens kokybė gali būti klasifikuojama kaip puiki, gera, patenkinama arba prasta, atsižvelgiant į nustatytą fekalinių bakterijų kiekį.

Ataskaitos rezultatų aptarimas bus 2016 m. gegužės 30 d. – birželio 3 d. vyksiančios ES žaliosios savaitės renginių svarbi dalis, atitinkanti platesnę šių metų temą „Investicijos į ekologiškesnę ateitį“.

Daugiau informacijos

Kartu su ataskaita EAA pateikė sąveikųjį žemėlapį, kuriame galima pamatyti kiekvienos maudyklos rezultatus. Daugiau informacijos, pavyzdžiui, šalių ataskaitas ir Maudyklų vandens direktyvą, rasite EAA arba Europos Komisijos maudyklų vandeniui skirtose interneto svetainėse

 

Permalinks

Geographic coverage