Nakon četrdeset godina ulaganja poboljšana je kvaliteta vode za kupanje u Europi

Смяна на език
Press Release Публикуван 20-05-2016 Последна промяна 19-05-2017
Europska unija počela je raditi na osiguravanju čiste i zdrave vode za kupanje prije četrdeset godina kad je donijela prvu direktivu o vodi za kupanje. U danas objavljenom godišnjem izvješću o vodi za kupanje dokazan je značaj zakonodavstva i dugogodišnjeg ulaganja u infrastrukturu otpadnih voda te drugih mjera za smanjenje onečišćenja. Iz njega je jasno da se kvaliteta vode za kupanje stalno poboljšava te je 2015. 96 % kupališta u Europskoj uniji, koja su podvrgnuta ispitivanjima, ispunilo minimalne standarde kvalitete vode.

 Image © Peter Kristensen

Procjenjujemo da se kvaliteta vode za kupanje znatno poboljšala. U sve više kupališta kvaliteta vode ne ispunjava samo minimalne, već i standarde izvrsnosti. U nekim gradovima ljudi se mogu kupati i u kupalištima smještenima u lukama.

Hans Bruyninckx, izvršni direktor EEA-a

U danas objavljenom godišnjem izvješću o vodi za kupanje dokazan je značaj zakonodavstva i dugogodišnjeg ulaganja u infrastrukturu otpadnih voda te drugih mjera za smanjenje onečišćenja. Iz njega je jasno da se kvaliteta vode za kupanje stalno poboljšava te je 2015. 96 % kupališta u Europskoj uniji, koja su podvrgnuta ispitivanjima, ispunilo minimalne standarde kvalitete vode.

U godišnjem izvješću o vodi za kupanje Europske agencije za okoliš (EEA) i Europske komisije procjenjuje se kvaliteta vode 2015. i navode se lokacije na kojima se očekuje dobra kvaliteta vode 2016.

Izvješće sadržava analize uzoraka vode prikupljenih na više od 21 000 obalnih i kopnenih kupališta diljem EU-a, Švicarske i Albanije te se navodi postoji li kontaminacija fekalnim onečišćenjem iz otpadnih voda ili stočarstvom.

Iako su na 96 % kupališta ispunjeni minimalni zahtjevi, 84 % ih je ocijenjeno visokom ocjenom „izvrstan”. Nekoliko velikih turističkih područja i gradovi kao što su Blackpool, Kopenhagen i München već ostvaruju koristi od ulaganja u kvalitetnije sustave odvodnje zahvaljujući kojima se poboljšala kvaliteta vode u kupalištima u lučkim područjima, područjima pored rijeka u gradovima i obližnjim plažama.

Karmenu Vella, europski povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, izjavio je:Kvaliteta vode je u 96 % europskih kupališta prihvatljiva, a u 84 % izvrsna. To je rezultat 40 godina ulaganja u kvalitetu vode i infrastrukturu otpadnih voda te učinkovitosti zakonodavstva EU-a. To je ujedno i dokaz da naš visoko razvijeni gospodarski prostor može stvoriti jednako visoke standarde zaštite okoliša.

Hans Bruyninckx, izvršni direktor EEA-a, rekao je:Procjenjujemo da se kvaliteta vode za kupanje znatno poboljšala. U sve više kupališta kvaliteta vode ne ispunjava samo minimalne, već i standarde izvrsnosti. U nekim gradovima ljudi se mogu kupati i u kupalištima smještenima u lukama.

Ukupna kvaliteta vode za kupanje poboljšala se tijekom vremena. Godine 1991. 56 % kupališta ispunjavalo je najviše standarde. Taj je postotak porastao na 87 % 2015. na temelju ispitivanja kvalitete vode u gotovo 9 600 kupališta koja su se provodila svake godine tijekom proteklog razdoblja.

Ostali glavni zaključci

  • Više od 90 % kupališta u osam država članica imalo je izvrsnu kvalitetu vode 2015.: u Luksemburgu (svih 11 praćenih kupališta), Cipru (99,1 % kupališta), Malti (97,7 %), Grčkoj (97,2 %), Hrvatskoj (94,2 %), Italiji (90,6 %), Njemačkoj (90,3 %) i Austriji (90,2 %).
  • Diljem Europe 2015. kvaliteta vode za kupanje dobila je lošu ocjenu u samo 385 kupališta. Udio kupališta s ocjenom „loše” pao je na 1,6 % 2015. s 1,9 % 2014.
  • Utvrđeno je da je najveći broj kupališta s lošom kvalitetom vode u Italiji (95 kupališta, 1,7 %), Francuskoj (95 kupališta, 2,8 %) i Španjolskoj (58 kupališta, 2,6 %).
  • Udio kupališta s izvrsnom kvalitetom vode povećao se s 78 % 2011. na 84 % 2015.

  

Kontekst

Fekalno onečišćenje problem je u području javnog zdravlja, posebice kad je riječ o rekreativnim aktivnostima, npr. plivanju. Plivanje na onečišćenim plažama ili jezerima može uzrokovati bolesti. Glavni su izvori onečišćenja otpadne vode i vode iz odvodnih sustava s poljoprivrednih gospodarstava. To se onečišćenje povećava tijekom obilnih kiša i poplava zbog prelijevanja odvoda i onečišćenih otpadnih voda koje se izlijevaju u rijeke i mora. Prije četrdeset godina u vode u Europi ispuštale su se bez nadzora velike količine nepročišćenih ili djelomično pročišćenih otpadnih voda.

Tijekom kupališne sezone 2015. prvi put su sve države članice EU-a ispitivale kvalitetu vodu u kupalištima u skladu s odredbama revidirane Direktive EU-a o vodi za kupanje (2006/7/EZ). Direktivom se utvrđuje da se kvaliteta vode za kupanje može razvrstati kao „izvrsna”, „dobra”, „zadovoljavajuća” ili „loša”, ovisno o zabiježenoj razini fekalnih bakterija.

U sklopu događanja #EUGreenWeek od 30. svibnja do 3. lipnja raspravljat će se i o rezultatima izvješća u kontekstu ovogodišnje opće teme "Ulaganja za zeleniju budućnost".

Dodatne informacije

Uz navedeno izvješće EEA je objavila i interaktivnu kartu na kojoj se nalaze ocjene svih kupališta. Dodatne informacije, npr. izvješća o pojedinačnim državama i Direktiva o vodi za kupanje dostupne su na internetskim stranicama EEA-e i Europske komisije.

Свързано съдържание

Data visualisations

Свързани карти

Свързани публикации

Вижте също

Действия към документ
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100