следващ
предишен
елементи

Press Release

Nakon četrdeset godina ulaganja poboljšana je kvaliteta vode za kupanje u Europi

Смяна на език
Press Release Публикуван 20-05-2016 Последна промяна 19-05-2017
Photo: © Peter Kristensen
Europska unija počela je raditi na osiguravanju čiste i zdrave vode za kupanje prije četrdeset godina kad je donijela prvu direktivu o vodi za kupanje. U danas objavljenom godišnjem izvješću o vodi za kupanje dokazan je značaj zakonodavstva i dugogodišnjeg ulaganja u infrastrukturu otpadnih voda te drugih mjera za smanjenje onečišćenja. Iz njega je jasno da se kvaliteta vode za kupanje stalno poboljšava te je 2015. 96 % kupališta u Europskoj uniji, koja su podvrgnuta ispitivanjima, ispunilo minimalne standarde kvalitete vode.

Procjenjujemo da se kvaliteta vode za kupanje znatno poboljšala. U sve više kupališta kvaliteta vode ne ispunjava samo minimalne, već i standarde izvrsnosti. U nekim gradovima ljudi se mogu kupati i u kupalištima smještenima u lukama.

Hans Bruyninckx, izvršni direktor EEA-a

U danas objavljenom godišnjem izvješću o vodi za kupanje dokazan je značaj zakonodavstva i dugogodišnjeg ulaganja u infrastrukturu otpadnih voda te drugih mjera za smanjenje onečišćenja. Iz njega je jasno da se kvaliteta vode za kupanje stalno poboljšava te je 2015. 96 % kupališta u Europskoj uniji, koja su podvrgnuta ispitivanjima, ispunilo minimalne standarde kvalitete vode.

U godišnjem izvješću o vodi za kupanje Europske agencije za okoliš (EEA) i Europske komisije procjenjuje se kvaliteta vode 2015. i navode se lokacije na kojima se očekuje dobra kvaliteta vode 2016.

Izvješće sadržava analize uzoraka vode prikupljenih na više od 21 000 obalnih i kopnenih kupališta diljem EU-a, Švicarske i Albanije te se navodi postoji li kontaminacija fekalnim onečišćenjem iz otpadnih voda ili stočarstvom.

Iako su na 96 % kupališta ispunjeni minimalni zahtjevi, 84 % ih je ocijenjeno visokom ocjenom „izvrstan”. Nekoliko velikih turističkih područja i gradovi kao što su Blackpool, Kopenhagen i München već ostvaruju koristi od ulaganja u kvalitetnije sustave odvodnje zahvaljujući kojima se poboljšala kvaliteta vode u kupalištima u lučkim područjima, područjima pored rijeka u gradovima i obližnjim plažama.

Karmenu Vella, europski povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, izjavio je:Kvaliteta vode je u 96 % europskih kupališta prihvatljiva, a u 84 % izvrsna. To je rezultat 40 godina ulaganja u kvalitetu vode i infrastrukturu otpadnih voda te učinkovitosti zakonodavstva EU-a. To je ujedno i dokaz da naš visoko razvijeni gospodarski prostor može stvoriti jednako visoke standarde zaštite okoliša.

Hans Bruyninckx, izvršni direktor EEA-a, rekao je:Procjenjujemo da se kvaliteta vode za kupanje znatno poboljšala. U sve više kupališta kvaliteta vode ne ispunjava samo minimalne, već i standarde izvrsnosti. U nekim gradovima ljudi se mogu kupati i u kupalištima smještenima u lukama.

Ukupna kvaliteta vode za kupanje poboljšala se tijekom vremena. Godine 1991. 56 % kupališta ispunjavalo je najviše standarde. Taj je postotak porastao na 87 % 2015. na temelju ispitivanja kvalitete vode u gotovo 9 600 kupališta koja su se provodila svake godine tijekom proteklog razdoblja.

Ostali glavni zaključci

  • Više od 90 % kupališta u osam država članica imalo je izvrsnu kvalitetu vode 2015.: u Luksemburgu (svih 11 praćenih kupališta), Cipru (99,1 % kupališta), Malti (97,7 %), Grčkoj (97,2 %), Hrvatskoj (94,2 %), Italiji (90,6 %), Njemačkoj (90,3 %) i Austriji (90,2 %).
  • Diljem Europe 2015. kvaliteta vode za kupanje dobila je lošu ocjenu u samo 385 kupališta. Udio kupališta s ocjenom „loše” pao je na 1,6 % 2015. s 1,9 % 2014.
  • Utvrđeno je da je najveći broj kupališta s lošom kvalitetom vode u Italiji (95 kupališta, 1,7 %), Francuskoj (95 kupališta, 2,8 %) i Španjolskoj (58 kupališta, 2,6 %).
  • Udio kupališta s izvrsnom kvalitetom vode povećao se s 78 % 2011. na 84 % 2015.

  

Kontekst

Fekalno onečišćenje problem je u području javnog zdravlja, posebice kad je riječ o rekreativnim aktivnostima, npr. plivanju. Plivanje na onečišćenim plažama ili jezerima može uzrokovati bolesti. Glavni su izvori onečišćenja otpadne vode i vode iz odvodnih sustava s poljoprivrednih gospodarstava. To se onečišćenje povećava tijekom obilnih kiša i poplava zbog prelijevanja odvoda i onečišćenih otpadnih voda koje se izlijevaju u rijeke i mora. Prije četrdeset godina u vode u Europi ispuštale su se bez nadzora velike količine nepročišćenih ili djelomično pročišćenih otpadnih voda.

Tijekom kupališne sezone 2015. prvi put su sve države članice EU-a ispitivale kvalitetu vodu u kupalištima u skladu s odredbama revidirane Direktive EU-a o vodi za kupanje (2006/7/EZ). Direktivom se utvrđuje da se kvaliteta vode za kupanje može razvrstati kao „izvrsna”, „dobra”, „zadovoljavajuća” ili „loša”, ovisno o zabiježenoj razini fekalnih bakterija.

U sklopu događanja #EUGreenWeek od 30. svibnja do 3. lipnja raspravljat će se i o rezultatima izvješća u kontekstu ovogodišnje opće teme "Ulaganja za zeleniju budućnost".

Dodatne informacije

Uz navedeno izvješće EEA je objavila i interaktivnu kartu na kojoj se nalaze ocjene svih kupališta. Dodatne informacije, npr. izvješća o pojedinačnim državama i Direktiva o vodi za kupanje dostupne su na internetskim stranicama EEA-e i Europske komisije.

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ