naslednji
prejšnji
zadetki

Press Release

Štirideset let naložb je izboljšalo kakovost evropskih kopalnih voda

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 20.05.2016 Zadnja sprememba 19.05.2017
Photo: © Peter Kristensen
Prizadevanja Evropske unije, da zagotovi čiste in zdrave kopalne vode, imajo svoje začetke pred štiridesetimi leti, ko je bila izdana prva direktiva o kopalnih vodah. Letno poročilo o kopalnih vodah, ki je bilo objavljeno danes, potrjuje pomembnost zakonodaje in večletnih naložb v infrastrukturo za obdelavo odpadnih voda ter drugih ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja. Poročilo kaže, da se je kakovost kopalnih voda neprekinjeno izboljševala, zaradi česar je 96 % kopališč v EU, ki so se preverjala, izpolnjevalo minimalne standarde za kakovost vode v letu 2015.

Naša ocena kaže, da se je kakovost kopalnih voda v preteklih letih občutno izboljšala. Vse več kopalnih voda ne izpolnjuje samo minimalnih zahtev, ampak dosega odlično raven. V nekaterih mestih lahko tamkajšnji prebivalci celo uživajo v plavanju v javnih pristaniščih.

Izvršni direktor Evropske agencije za okolje Hans Bruyninckx

 

V letnem poročilu o kakovosti kopalnih voda Evropske agencije za okolje in Evropske komisije je ocenjena kakovost kopalnih voda v letu 2015 z navedbo, kje se v letu 2016 pričakuje dobra kakovost.

V poročilu so zbrane analize vodnih vzorcev, zbranih na več kot 21 000 obmorskih in celinskih kopališčih v EU, Švici in Albaniji, z ugotovitvami, ali so bila onesnažena s fekalijami iz kanalizacije ali živinoreje.

Medtem ko je 96 % kopališč zadostilo minimalnim zahtevam, je več kot 84 % doseglo strožjo raven „odlične“ kakovosti vode. Več večjih turističnih središč in mest, kot so Blackpool, København in München, je tudi začelo žeti koristi naložb v izboljšane kanalizacijske sisteme v obliki čistejših kopališč na območju pristanišč, mestnih rek in bližnjih plaž.

Komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je povedal:„96 % evropskih kopalnih voda je na sprejemljivi ravni, 84 % pa na odlični. To je rezultat štiridesetletnih naložb v vode in infrastrukturo za obdelavo odpadnih voda. Je znak, da zakonodaja EU dobro deluje, in odlično priča o dejstvu, da lahko visokorazvito gospodarstvo, kot je naše, ustvari enako visoke okoljske standarde.“

Izvršni direktor Evropske agencije za okolje Hans Bruyninckx pa je pripomnil:„Naša ocena kaže, da se je kakovost kopalnih voda v preteklih letih občutno izboljšala. Vse več kopalnih voda ne izpolnjuje samo minimalnih zahtev, ampak dosega odlično raven. V nekaterih mestih lahko tamkajšnji prebivalci celo uživajo v plavanju v javnih pristaniščih.“

Na splošno se je kakovost kopalnih voda z leti izboljšala. V letu 1991 je 56 % kopališč doseglo najvišje standarde. Na podlagi ocene 9 600 kopališč, ki se jih je med tem obdobjem vsako leto preverjalo, je ta delež narasel na 87 % v letu 2015.

Druge ključne ugotovitve

  • V letu 2015 je v osmih državah članicah več kot 90 % kopališč imelo odlično kakovost vode: v Luksemburgu (vseh 11 kopališč v poročilu), na Cipru (99,1 % kopališč), Malti (97,7 %), v Grčiji (97,2 %), na Hrvaškem (94,2 %), v Italiji (90,6 %), Nemčiji (90,3 %) in Avstriji (90,2 %).
  • V celotni Evropi je bila v letu 2015 v samo 385 kopališčih voda ocenjena kot slabe kakovosti. Delež kopališč z oceno „slabo“ je z 1,9 % v letu 2014 padel na 1,6 % v letu 2015.
  • Največ kopališč s slabo kakovostjo vode je bilo v Italiji (95 kopališč, 1,7 %), Franciji (95 kopališč, 2,8 %) in Španiji (58 kopališč, 2,6 %).
  • Delež kopališč z odlično kakovostjo vode je z 78 % v letu 2011 narasel na 84 % v letu 2015.

 

 Ozadje

V primeru rekreacijskih dejavnosti, kot je plavanje, je fekalno onesnaženje zaskrbljujoče z vidika javnega zdravja. Plavanje ob onesnaženih plažah ali v onesnaženih jezerih lahko povzroči bolezni. Glavna vira onesnaženja sta kanalizacija in voda, ki odteka s kmetij in kmetijskih površin. Takšno onesnaženje se poveča v času močnih nalivov in poplav, in sicer zaradi preplavljanja kanalizacije in onesnaženih drenažnih voda, ki odtekajo v reke in morja. Pred štiridesetimi leti so velike količine neobdelane ali delno obdelane odpadne vode nenadzorovano odtekale v številne evropske vode.

Kopalna sezona 2015 je bila prva sezona, med katero so vse države članice nadzorovale svoja kopališča v skladu z določbami revidirane direktive EU o kakovosti kopalnih voda (2006/7/ES). Direktiva določa, ali se kakovost kopalnih voda lahko razvrsti kot „odlična“, „dobra“, „zadostna“ ali „slaba“, odvisno od ravni zaznanih fekalnih bakterij.

Ugotovitve poročila bodo tudi v središču zelenega tedna EU (#EUGreenWeek) od 30. maja do 3. junija 2016, in sicer kot del letošnje širše tematike o naložbah v zeleno prihodnost.

Več informacij

Poleg poročila je Evropska agencija za okolje objavila interaktivni zemljevid, ki kaže stanje vsakega kopališča. Dodatne informacije, kot so poročila o državah in direktiva o kopalnih vodah, so na voljo na spletni strani Evropske agencije za okolje ali Evropske komisije.

 

Permalinks

Geographic coverage