Štirideset let naložb je izboljšalo kakovost evropskih kopalnih voda

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 20.05.2016 Zadnja sprememba 19.05.2017
Image copyright: Peter Kristensen
Prizadevanja Evropske unije, da zagotovi čiste in zdrave kopalne vode, imajo svoje začetke pred štiridesetimi leti, ko je bila izdana prva direktiva o kopalnih vodah. Letno poročilo o kopalnih vodah, ki je bilo objavljeno danes, potrjuje pomembnost zakonodaje in večletnih naložb v infrastrukturo za obdelavo odpadnih voda ter drugih ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja. Poročilo kaže, da se je kakovost kopalnih voda neprekinjeno izboljševala, zaradi česar je 96 % kopališč v EU, ki so se preverjala, izpolnjevalo minimalne standarde za kakovost vode v letu 2015.

Naša ocena kaže, da se je kakovost kopalnih voda v preteklih letih občutno izboljšala. Vse več kopalnih voda ne izpolnjuje samo minimalnih zahtev, ampak dosega odlično raven. V nekaterih mestih lahko tamkajšnji prebivalci celo uživajo v plavanju v javnih pristaniščih.

Izvršni direktor Evropske agencije za okolje Hans Bruyninckx

 

V letnem poročilu o kakovosti kopalnih voda Evropske agencije za okolje in Evropske komisije je ocenjena kakovost kopalnih voda v letu 2015 z navedbo, kje se v letu 2016 pričakuje dobra kakovost.

V poročilu so zbrane analize vodnih vzorcev, zbranih na več kot 21 000 obmorskih in celinskih kopališčih v EU, Švici in Albaniji, z ugotovitvami, ali so bila onesnažena s fekalijami iz kanalizacije ali živinoreje.

Medtem ko je 96 % kopališč zadostilo minimalnim zahtevam, je več kot 84 % doseglo strožjo raven „odlične“ kakovosti vode. Več večjih turističnih središč in mest, kot so Blackpool, København in München, je tudi začelo žeti koristi naložb v izboljšane kanalizacijske sisteme v obliki čistejših kopališč na območju pristanišč, mestnih rek in bližnjih plaž.

Komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je povedal:„96 % evropskih kopalnih voda je na sprejemljivi ravni, 84 % pa na odlični. To je rezultat štiridesetletnih naložb v vode in infrastrukturo za obdelavo odpadnih voda. Je znak, da zakonodaja EU dobro deluje, in odlično priča o dejstvu, da lahko visokorazvito gospodarstvo, kot je naše, ustvari enako visoke okoljske standarde.“

Izvršni direktor Evropske agencije za okolje Hans Bruyninckx pa je pripomnil:„Naša ocena kaže, da se je kakovost kopalnih voda v preteklih letih občutno izboljšala. Vse več kopalnih voda ne izpolnjuje samo minimalnih zahtev, ampak dosega odlično raven. V nekaterih mestih lahko tamkajšnji prebivalci celo uživajo v plavanju v javnih pristaniščih.“

Na splošno se je kakovost kopalnih voda z leti izboljšala. V letu 1991 je 56 % kopališč doseglo najvišje standarde. Na podlagi ocene 9 600 kopališč, ki se jih je med tem obdobjem vsako leto preverjalo, je ta delež narasel na 87 % v letu 2015.

Druge ključne ugotovitve

  • V letu 2015 je v osmih državah članicah več kot 90 % kopališč imelo odlično kakovost vode: v Luksemburgu (vseh 11 kopališč v poročilu), na Cipru (99,1 % kopališč), Malti (97,7 %), v Grčiji (97,2 %), na Hrvaškem (94,2 %), v Italiji (90,6 %), Nemčiji (90,3 %) in Avstriji (90,2 %).
  • V celotni Evropi je bila v letu 2015 v samo 385 kopališčih voda ocenjena kot slabe kakovosti. Delež kopališč z oceno „slabo“ je z 1,9 % v letu 2014 padel na 1,6 % v letu 2015.
  • Največ kopališč s slabo kakovostjo vode je bilo v Italiji (95 kopališč, 1,7 %), Franciji (95 kopališč, 2,8 %) in Španiji (58 kopališč, 2,6 %).
  • Delež kopališč z odlično kakovostjo vode je z 78 % v letu 2011 narasel na 84 % v letu 2015.

 

 Ozadje

V primeru rekreacijskih dejavnosti, kot je plavanje, je fekalno onesnaženje zaskrbljujoče z vidika javnega zdravja. Plavanje ob onesnaženih plažah ali v onesnaženih jezerih lahko povzroči bolezni. Glavna vira onesnaženja sta kanalizacija in voda, ki odteka s kmetij in kmetijskih površin. Takšno onesnaženje se poveča v času močnih nalivov in poplav, in sicer zaradi preplavljanja kanalizacije in onesnaženih drenažnih voda, ki odtekajo v reke in morja. Pred štiridesetimi leti so velike količine neobdelane ali delno obdelane odpadne vode nenadzorovano odtekale v številne evropske vode.

Kopalna sezona 2015 je bila prva sezona, med katero so vse države članice nadzorovale svoja kopališča v skladu z določbami revidirane direktive EU o kakovosti kopalnih voda (2006/7/ES). Direktiva določa, ali se kakovost kopalnih voda lahko razvrsti kot „odlična“, „dobra“, „zadostna“ ali „slaba“, odvisno od ravni zaznanih fekalnih bakterij.

Ugotovitve poročila bodo tudi v središču zelenega tedna EU (#EUGreenWeek) od 30. maja do 3. junija 2016, in sicer kot del letošnje širše tematike o naložbah v zeleno prihodnost.

Več informacij

Poleg poročila je Evropska agencija za okolje objavila interaktivni zemljevid, ki kaže stanje vsakega kopališča. Dodatne informacije, kot so poročila o državah in direktiva o kopalnih vodah, so na voljo na spletni strani Evropske agencije za okolje ali Evropske komisije.

 

Povezana vsebina

Interactive charts

Povezani zemljevidi

Sorodne publikacije

Glej tudi

Akcije dokumenta
Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas