következő
előző
tételek

Press Release

Negyven évi beruházás eredményeképpen javult Európa fürdővizeinek minősége

Nyelv megváltoztatása
Press Release Publikálva / Megjelentetve 2016. 05. 20. Utolsó módosítás 2017. 05. 19.
Photo: © Peter Kristensen
Negyven évvel ezelőtt született a fürdővizek minőségéről szóló első irányelv. Az Európai Unió azóta törekszik az európai fürdővizek tisztaságának megőrzésére, illetve helyreállítására. A fürdővizek minőségéről készült, ma közzétett legújabb éves jelentés alátámasztja, hogy az európai uniós minőségügyi előírások, valamint a szennyvízkezelés terén eszközölt infrastrukturális beruházások és a szennyezés csökkentését célzó egyéb intézkedések meghozták a gyümölcsüket. A jelentésből kiviláglik, hogy a fürdővizek minősége a szóban forgó időszakban folyamatosan javult, aminek eredményeként 2015-ben a vizsgálat tárgyát képező európai uniós fürdőhelyek 96 százaléka teljesítette a vízminőségi minimumkövetelményeket.

Az általunk végzett értékelés arra enged következtetni, hogy a fürdővizek minősége jelentős mértékben javult az évek során. Egyre több fürdőhelyen a víz minősége nemcsak teljesítette a minimumkövetelményeket, hanem elérte a kiváló minősítést is. Egyes városokban még a kikötői strandokon is nyugodtan lehet fürdőzni.

Hans Bruyninckx, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója

 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek (EEA) és az Európai Bizottságnak a fürdővizek minőségéről szóló legfrissebb éves jelentése beszámol a 2015-ben végzett vízminőség-ellenőrzés eredményéről, és ennek alapján előrejelzéssel szolgál a 2016-os évre.

A jelentés több mint 21 ezer – az EU-ban, Svájcban, illetve Albániában található – tengeri és édesvízi fürdőhelyen vett vízminta elemzését tartalmazza arra vonatkozóan, hogy kimutatható-e bennük háztartási szennyvízből vagy állattartásból származó fekáliás szennyeződés.

Azon túlmenően, hogy a fürdőhelyek 96 százaléka megfelel a minimumkövetelményeknek, 84 százalékuk kiérdemelte a legmagasabb „kiváló” minősítést is. Több jelentős városban és idegenforgalmi központban, pl. az angliai Blackpoolban, illetve Koppenhágában és Münchenben is kezdenek megmutatkozni a szennyvízhálózat javítását célzó beruházások eredményei: a kikötők környékén, a folyók városi szakaszain és a környező területeken található strandok vízminősége számottevően javult.

Karmenu Vella, az Európai Bizottság környezetpolitikáért, tengerügyekért és halászati politikáért felelős biztosa így nyilatkozott:„Az európai fürdővizek 96 százaléka elfogadható, 84 százaléka pedig kiváló minőségű. Ez az elmúlt negyven évben a víz- és a szennyvíz-infrastruktúra terén végrehajtott beruházásoknak és az erre a területre vonatkozó, jól működő európai uniós szabályozásnak köszönhető. Az elért eredmény jól szemlélteti, hogy egy olyan magasan fejlett gazdasági térségben, mint amilyen a miénk, lehetőség van hasonlóan magas színvonalú környezetvédelmi normák érvényesítésére.”

Hans Bruyninckx, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója a következőket mondta:„Az általunk végzett értékelés arra enged következtetni, hogy a fürdővizek minősége jelentős mértékben javult az évek során. Egyre több fürdőhelyen a víz minősége nemcsak teljesítette a minimumkövetelményeket, hanem elérte a kiváló minősítést is. Egyes városokban még a kikötői strandokon is nyugodtan lehet fürdőzni.”

A fürdővizek minősége összességében javult az utóbbi huszonöt évben. 1991-ben a tenger-, folyó- és tóparti strandok 56 százaléka felelt meg a legmagasabb normáknak. Ez az arány 2015-ben 87 százalék volt, azt a 9600 fürdőhelyet alapul véve, amelyen az elmúlt két és fél évtizedben éves rendszerességgel vízminőség-ellenőrzést végeztek.

Más fontos megállapítások

  • 2015-ben a vizsgált fürdőhelyek több mint 90 százaléka „kiváló” minősítést kapott a következő nyolc tagállamban: Luxemburgban (a jelentésben foglalt 11 fürdőhely mindegyike), Cipruson (a fürdőhelyek 99,1%-a), Máltán (97,7%), Görögországban (97,2%), Horvátországban (94,2%), Olaszországban (90,6%), Németországban (90,3%) és Ausztriában (90,2%).
  • Európa-szerte csak 385 fürdőhelyen volt kifogásolható a fürdővíz minősége 2015-ben. Azoknak a fürdőhelyeknek az aránya, amelyek „kifogásolt” minősítést kaptak, 2014 és 2015 között 1,9 százalékról 1,6 százalékra csökkent.
  • A kifogásolt vízminőségű fürdőhelyek száma Olaszországban (95 fürdőhely, 1,7%), Franciaországban (95 fürdőhely, 2,8%) és Spanyolországban (58, 2,6%) volt a legmagasabb.
  • A „kiváló” minősítésű fürdőhelyek aránya ellenben 2011 és 2015 között 78 százalékról 84 százalékra nőtt.

 

Háttér-információk

Az úszásra, fürdőzésre használt vizekben előforduló fekáliás szennyeződések közegészségügyi aggályokat vetnek fel. Azokon a strandokon, ahol a víz szennyezett, a fürdőzők ki vannak téve különböző betegségeknek. A szennyezés fő forrását jellemzően a kommunális és a mezőgazdasági szennyvizek alkotják. Ennek a fajta szennyeződésnek a veszélye heves esőzések és áradások hatására megnő, hiszen emelkedik a víz szintje, és könnyebben előfordulhat, hogy a szennyvíz túlfolyik és kijut a természetes vízi közegbe. Negyven évvel ezelőtt nagy mennyiségű kezeletlen vagy csak részben kezelt szennyvizet bocsátottak ellenőrizetlenül sok európai folyóba, tóba és a tengerpart egyes szakaszain.

A 2015. évi fürdőévad volt az első, amelyben az összes EU-tagország ellenőrizte a fürdővizeinek minőségét az erről szóló felülvizsgált 2006/7/EK uniós irányelv rendelkezéseivel összhangban. Az irányelv szerint a vízben kimutatott fekáliás baktériumok számától függően a fürdővíz minősége „kiváló”, „jó,” „tűrhető” vagy „kifogásolható” osztályba sorolható.

A jelentés eredménye kiemelt figyelmet fog kapni az idei, május 30. és június 3. között, a „Befektetés egy zöldebb jövőbe” mottó jegyében megrendezésre kerülő Zöld Héten (#EUGreenWeek) is.

További információk

A jelentéssel együtt az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közzétett egy interaktív térképet is Európa fürdőhelyeiről és azok minősítéséről. A témával kapcsolatos dokumentumok – pl. országjelentések és a fürdővíz-minőségi irányelv – megtalálhatók az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság honlapján, a fürdőhelyekkel foglalkozó oldalakon.

 

Permalinks

Geographic coverage