næste
forrige
emner

Press Release

Fyrre års investeringer har givet bedre badevand i Europa

Skift sprog
Press Release Udgivet 20/05 2016 Sidst ændret 19/05 2017
Photo: © Peter Kristensen
EU's indsats for at sikre rent og sundt badevand begyndte for fyrre år siden, hvor det første badevandsdirektiv blev udstedt. Ifølge den årlige badevandsrapport, der blev offentliggjort i dag, opfyldte 96 % af de overvågede badeområder EU's minimumskrav for vandkvalitet i 2015. Badevandskvaliteten er konstant blevet forbedret takket være lovgivning og flere års investeringer i spildevandsinfrastruktur og andre forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Vores analyse viser, at badevandskvaliteten er blevet markant bedre gennem årene. Flere og flere badeområder lever ikke blot op til minimumskravene, men får nu også bedømmelsen "udmærket". I nogle byer kan man endda svømme i offentlige havnebade.

Hans Bruyninckx, der er administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur

 

Den årlige badevandsrapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og Europa-Kommissionen vurderer badevandskvaliteten i 2015 og giver et fingerpeg om, hvor det kan forventes at være godt i 2016.

Rapporten bygger på analyser af vandprøver fra over 21 000 kyst- og indlandsbadeområder i hele EU, Schweiz og Albanien og angiver, om der forekommer tarmbakterier fra spildevand eller husdyrhold.

96 % af badeområderne opfylder minimumskravene, og over 84 % opfylder endda de strengere regler og kan kalde sig "udmærkede". Flere store turistområder og byer som Blackpool, København og München er også begyndt at se resultaterne af deres investeringer i bedre kloaksystemer og har fået renere badevand ved havneområder, floder og nærtliggende strande.

EU's kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, udtaler:"96 % af badevandet i Europa er af acceptabel kvalitet, og 84 % er decideret udmærket. Dette er resultatet af 40 års investeringer i vand- og spildevandsinfrastruktur. Det er et tegn på, at EU's lovgivning fungerer godt. Og det er et perfekt vidnesbyrd om, at en højt udviklet økonomi godt kan leve op til høje miljøstandarder."

Hans Bruyninckx, der er administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, udtaler:"Vores analyse viser, at badevandskvaliteten er blevet markant bedre gennem årene. Flere og flere badeområder lever ikke blot op til minimumskravene, men får nu også bedømmelsen "udmærket". I nogle byer kan man endda svømme i offentlige havnebade."

Samlet set er badevandskvaliteten blevet bedre i tidens løb. I 1991 opfyldte 56 % af badevandsområderne de højeste standarder. Tallet steg til 87 % i 2015, baseret på næsten 9 600 badevandsområder, der blev overvåget hvert år i denne periode.

Andre vigtige resultater

  • I otte medlemsstater havde over 90 % af badeområderne udmærket vandkvalitet i 2015: Luxembourg (alle 11 indberettede badevandsområder), Cypern (99,1 % af badevandsområderne), Malta (97,7 %), Grækenland (97,2 %), Kroatien (94,2 %), Italien (90,6 %), Tyskland (90,3 %) og Østrig (90,2 %).
  • I hele Europa blev kun 385 badeområder vurderet til at have ringe badevandskvalitet i 2015. Andelen af badevandsområder, der blev bedømt som "ringe", faldt til 1,6 % i 2015 fra 1,9 % i 2014.
  • Det største antal badeområder med dårlig vandkvalitet blev konstateret i Italien (95 badeområder, 1,7 %), Frankrig (95 badeområder, 2,8 %) og Spanien (58 badeområder, 2,6 %).
  • Andelen af badevandsområder, der blev bedømt som "udmærket", er steget fra 78 % i 2011 til 84 % i 2015.

  

Baggrund

Forurenet badevand udgør en risiko for folkesundheden. Man kan blive syg, hvis man bader i vand, der indeholder tarmbakterier. De største forureningskilder er spildevand og vand, der kommer fra bedrifter og landbrugsarealer. Forureningen bliver værre under kraftige regnskyl og oversvømmelser, hvor spildevand og forurenet drænvand kan blive skyllet ud i floder og have. For fyrre år siden blev store mængder af ukontrolleret, ubehandlet eller delvis behandlet spildevand ledt ud i mange af Europas vandområder.

Badesæsonen 2015 var første gang, at alle EU-landene overvågede deres badeområder i overensstemmelse med bestemmelserne i EU's reviderede badevandsdirektiv (2006/7/EF). Direktivet præciserer, om badevandskvaliteten kan klassificeres som "udmærket", "god", "tilfredsstillende" eller "ringe", afhængigt af mængden af tarmbakterier.

Rapportens resultater vil også være i fokus på #EUGreenWeek fra den 30. maj til den 3. juni 2016 og indgå i arrangementets generelle tema, der i år er "investeringer i en grønnere fremtid".

Yderligere oplysninger

Miljøagenturet har også offentliggjort et interaktivt kort, der viser resultaterne for hvert badeområde. Yderligere oplysninger, f.eks. landerapporter og badevandsdirektivet, kan findes på Miljøagenturets og Kommissionens websider om badevandet.

Permalinks

Geographic coverage