seuraava
edellinen
kohdat

Press Release

Neljänkymmenen vuoden investoinnit ovat parantaneet Euroopan uimavesien laatua

Vaihda kieli
Press Release Julkaistu 20.05.2016 Viimeksi muokattu 19.05.2017
Photo: © Peter Kristensen
Euroopan unioni aloitti neljäkymmentä vuotta sitten ensimmäisen uimavesidirektiivin myötä toimet, joilla pyritään varmistamaan turvalliset ja terveelliset uimavedet. Tänään julkaistu vuotuinen uimavesiraportti vahvistaa lainsäädännön ja jätevesi-infrastruktuuriin ja muihin pilaantumisen vähentämistoimiin vuosien ajan tehtyjen investointien arvon. Raportista käy ilmi, että uimavesien laatu on parantunut jatkuvasti vuosien varrella. Vuonna 2015 EU:n alueella seuratuista uimavesistä 96 prosenttia täytti veden laatua koskevat vähimmäisvaatimukset.

Arviomme mukaan uimavesien laatu on parantunut merkittävästi ajan mittaan. Yhä useammat uimavedet täyttävät nykyään vähimmäisvaatimusten lisäksi myös erinomaista laatua edellyttävät vaatimukset. Joissakin kaupungeissa ihmiset voivat uida myös satama-alueilla sijaitsevissa uimapaikoissa.

Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja Hans Bruyninckx

 

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) ja Euroopan komission vuotuisessa uimavesiraportissa on tiedot uimavesien laadusta vuonna 2015 sekä arvio siitä, missä uimaveden laadun odotetaan olevan hyvä vuonna 2016.

Raporttiin kootut tiedot perustuvat analyyseihin, joita varten on otettu näytteitä yli 21 000:lla uimarannalla EU:n, Sveitsin ja Albanian rannikoilla ja sisämaassa. Tiedoista käy ilmi, onko uimavesissä havaittu jätevesien tai karjan aiheuttamaa ulosteperäistä pilaantumista.

Uimarannoista 96 % täytti vähimmäisvaatimukset ja yli 84 % erinomaisen tason edellyttämät tiukemmat vaatimukset. Useat suuret matkailualueet ja kaupungit, kuten Blackpool, Kööpenhamina ja München ovat myös alkaneet hyötyä viemäröintijärjestelmien parantamiseen tehdyistä investoinneista. Näiden investointien ansiosta uimavedet ovat nyt puhtaampia satama-alueiden, taajamien, jokialueiden ja lähistöllä sijaitsevilla uimarantojen uimapaikoissa.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaari Karmenu Vellan mukaan”Euroopan uimavesistä 96 prosenttia täyttää vähimmäisvaatimukset ja 84 prosenttia myös erinomaisen laadun edellyttämät tiukemmat vaatimukset. Tästä voidaan kiittää 40 vuoden investointeja vesi- ja jätevesihuollon infrastruktuuriin. Se osoittaa, että EU:n lainsäädäntö toimii hyvin. Se on myös erinomainen esimerkki siitä, että erittäin kehittynyt talousalue, kuten EU, voi myös täyttää korkeat ympäristövaatimukset.”

Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja Hans Bruyninckx puolestaan totesi, että”arviomme mukaan uimavesien laatu on parantunut merkittävästi ajan mittaan. Yhä useammat uimavedet täyttävät nykyään vähimmäisvaatimusten lisäksi myös erinomaista laatua edellyttävät vaatimukset. Joissakin kaupungeissa ihmiset voivat uida myös satama-alueilla sijaitsevissa uimapaikoissa.”

Uimavesien yleinen taso on parantunut ajan mittaan. Vuonna 1991 vain 56 prosenttia uimarannoista täytti tiukimmat laatuvaatimukset. Tämä osuus nousi 87 prosenttiin vuonna 2015. Tulos perustuu vuosittain seuratuilta 9 600 uimarannalta otettuihin näytteisiin.

Muut keskeiset havainnot

  • Kahdeksassa jäsenvaltiossa veden laatu oli erinomainen yli 90 prosentissa uimarannoista. Nämä jäsenvaltiot ovat: Luxemburg (kaikki 11 ilmoitettua uimarantaa), Kypros (99,1 % uimarannoista), Malta (97,7 %), Kreikka (97,2 %), Kroatia (94,2 %), Italia (90,6 %), Saksa (90,3 %) ja Itävalta (90,2 %).
  • Vuonna 2015 laadun arvioitiin olevan heikko vain 385:llä Euroopan uimarannalla. Huonolaatuisiksi luokiteltujen uimarantojen osuus laski 1,9 prosentista vuonna 2014 1,6 % prosenttiin vuonna 2015.
  • Eniten uimarantoja, joiden vedenlaatu on huono, on Italiassa (95 uimarantaa, 1,7 % kokonaismäärästä), Ranskassa (95 uimarantaa, 2,8 % kokonaismäärästä) ja Espanjassa (58 uimarantaa, 2,6 % kokonaismäärästä).
  • Erinomaiseen laatuun yltäneiden uimavesien osuus nousi 78 prosentista vuonna 2011 84 prosenttiin vuonna 2015.

  

Tausta

Ulosteperäinen pilaantuminen aiheuttaa vakavia kansanterveydellisiä ongelmia vapaa-ajan aktiviteeteissa, kuten uinnissa. Pilaantuneissa uimavesissä uivat voivat sairastua. Suurimmat epäpuhtauksien lähteet ovat maatiloilta ja maatalousmailta valuvat jäte- ja hulevedet. Tällainen pilaantuminen lisääntyy rankkasateiden ja tulvien aikana viemärien tulvimisen takia, jolloin pilaantunutta hulevettä valuu jokiin ja meriin. Neljäkymmentä vuotta sitten moniin Euroopan vesiin pääsi hallitsemattomasti suuria määriä käsittelemättömiä tai osittain käsiteltyjä jätevesiä.

Uintikausi 2015 oli ensimmäinen uintikausi, jolloin kaikki EU:n jäsenvaltiot seurasivat uimavesiensä laatua EU:n tarkistetun uimavesidirektiivin 2006/7/EY säännösten mukaisesti. Uimavedet luokitellaan havaittujen ulosteperäisten bakteerien määrän mukaisesti direktiiviin perustuviin laatuluokkiin ”huono”, ”riittävä”, ”hyvä” tai ”erinomainen”.

Raportin tuloksia käsitellään myös 30. toukokuuta – 3. kesäkuuta järjestettävän EU:n vihreän viikon #EUGreenWeek aikana, koska tapahtuman teemana on tänä vuonna laaja-alainen aihe, investoiminen vihreämpään tulevaisuuteen (’Investing for a greener future’).

Lisätietoja

Kertomuksen lisäksi on julkaistu interaktiivinen kartta, josta käy ilmi kunkin uimarannan tilanne. Lisätietoja, kuten maakohtaisia raportteja sekä uimavesidirektiivi, on saatavilla Euroopan talousalueen (ETA) tai Euroopan komission uimavesiä käsittelevillä verkkosivuilla.

 

Permalinks

Geographic coverage