volgende
vorige
items

Press Release

Veertig jaar investeringen zorgen voor beter zwemwater in Europa

Taal wijzigen:
Press Release Gepubliceerd 20-05-2016 Laatst gewijzigd 19-05-2017
Photo: © Peter Kristensen
Het streven van de Europese Unie naar zuiver en gezond zwemwater begon veertig jaar geleden met de eerste zwemwaterrichtlijn. Het jaarlijks verslag over de zwemwaterkwaliteit, dat vandaag is gepubliceerd, biedt bewijs voor de waarde van wetgeving en voor de resultaten van de jarenlange investeringen in afvalwaterinfrastructuur en andere maatregelen om de verontreiniging terug te dringen. Uit het verslag blijkt dat de kwaliteit van het zwemwater doorheen de jaren voortdurend is verbeterd, waardoor in 2015 wel 96 % van de gecontroleerde badzones in de EU voldeed aan de minimumnormen voor waterkwaliteit.

Uit onze beoordeling blijkt dat de kwaliteit van het zwemwater in de loop der jaren sterk is verbeterd. Steeds meer locaties halen niet enkel de minimumeisen, maar voldoen ook aan de normen voor uitstekende waterkwaliteit. In sommige steden kunnen mensen zelfs gaan zwemmen in openbare badzones in havens.

Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EMA

In het jaarlijks verslag over de zwemwaterkwaliteit van het Europees Milieuagentschap (EMA) en de Europese Commissie is de kwaliteit van het zwemwater in 2015 beoordeeld, en is aangegeven waar het in 2016 naar verwachting goed zal zijn.

Het verslag omvat de waterstaalanalysen van meer dan 21 000 badzones aan zee en in het binnenland in de hele EU, Zwitserland en Albanië en geeft aan of het water besmet is met fecale vervuiling van riolering of de veestapel.

Terwijl 96 % van de badzones aan de minimumeisen voldeed, haalde meer dan 84 % van de locaties de strengere normen om als "uitstekend" te worden beschouwd. Verscheidene grote toeristische gebieden en steden zoals Blackpool, Kopenhagen en München beginnen ook de vruchten te plukken van investeringen in betere afvalwaterzuivering: in havengebieden en langs stedelijke rivieroevers en nabijgelegen stranden ontstaan schonere badzones.

Karmenu Vella, Europees commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij:"Op 96 % van de badplaatsen in Europa is de kwaliteit van het zwemwater aanvaardbaar en op 84 % uitstekend. Dat is het resultaat van 40 jaar investeren in water- en afwalwaterinfrastructuur en geeft aan dat de EU-wetgeving op dit gebied goed werkt. Tegelijk is dit het perfecte bewijs dat een sterk ontwikkeld economisch gebied als het onze ook strenge milieunormen kan aanhouden."

Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EMA:"Uit onze beoordeling blijkt dat de kwaliteit van het zwemwater in de loop der jaren sterk is verbeterd. Steeds meer locaties halen niet enkel de minimumeisen, maar voldoen ook aan de normen voor uitstekende waterkwaliteit. In sommige steden kunnen mensen zelfs gaan zwemmen in openbare badzones in havens."

De algemene kwaliteit van het zwemwater is doorheen de jaren verbeterd. In 1991 voldeed slechts 56 % van de badzones aan de strengste normen. Dit percentage is toegenomen en in 2015 ging het om 87 % van de bijna 9 600 locaties die tijdens het zwemseizoen worden gecontroleerd.

Andere belangrijke bevindingen

  • In acht lidstaten had meer dan 90 % van de badzones in 2015 een uitstekende waterkwaliteit: Luxemburg (alle 11 opgegeven badzones), Cyprus (99,1 % van de badzones), Malta (97,7 %), Griekenland (97,2 %), Kroatië (94,2 %), Italië (90,6 %), Duitsland (90,3 %) en Oostenrijk (90,2 %).
  • In 2015 is in heel Europa op slechts 385 locaties een slechte waterkwaliteit vastgesteld. Het aandeel badzones dat als "slecht" is beoordeeld, is gedaald van 1,9 % in 2014 tot 1,6 % in 2015.
  • De grootste aantallen badzones met een slechte waterkwaliteit waren terug te vinden in Italië (95 locaties; 1,7 %), Frankrijk (95 locaties; 2,8 %) en Spanje (58 locaties; 2,6 %).
  • Het aandeel badzones dat als "uitstekend" is beoordeeld, is gestegen van 78 % in 2011 tot 84 % in 2015.

  

Achtergrond

Bij recreatieve activiteiten zoals zwemmen vormt fecale verontreiniging een bron van bezorgdheid voor de volksgezondheid. Zwemmen in besmet water aan zee of in een meer kan mensen ziek maken. De belangrijkste bronnen van vervuiling zijn rioolwater en water dat van boerderijen en landbouwgrond wordt afgevoerd. Dergelijke vervuiling neemt toe bij hevige regenval en overstromingen omdat rioleringen het vervuild afvalwater dan niet meer aankunnen, waardoor het in rivieren en zeeën terechtkomt. Veertig jaar geleden werden grote hoeveelheden afvalwater ongecontroleerd, onbehandeld of slechts deels behandeld in vele Europese wateren geloosd.

In het zwemseizoen 2015 hebben voor de eerste keer alle EU-lidstaten hun badzones gecontroleerd volgens de bepalingen van de herziene EU-zwemwaterrichtlijn (Richtlijn 2006/7/EG). Deze richtlijn bepaalt of de kwaliteit van zwemwater als "uitstekend", "goed", "aanvaardbaar" of "slecht" moet worden ingedeeld op basis van het gemeten gehalte fecale bacteriën.

Tijdens de Europese Groene Week (#EUGreenWeek) van 30 mei tot en met 3 juni 2016 zal binnen het ruimere thema van dit jaar, "Investeren in een groenere toekomst", aandacht worden besteed aan de resultaten van het verslag.

Meer informatie

Het EMA heeft samen met dit verslag een interactieve kaart gepubliceerd die weergeeft hoe elke badzone het heeft gedaan. Aanvullende informatie zoals landenverslagen en de zwemwaterrichtlijn is beschikbaar op de webpagina's van de EMA en de Europese Commissie over zwemwater.

Permalinks

Geographic coverage