kitas
ankstesnis
punktai

Press Release

Aplinka. Maudyklų vandens kokybė visoje ES ir toliau iš esmės gera

Pakeisti kalbą
Press Release Paskelbta 2011-06-15 Paskutinį kartą keista 2016-06-03
Europos maudyklų vandens kokybė 2009–2010 m. šiek tiek suprastėjo, tačiau apskritai išliko gera. Dabar daugiau kaip devynios maudyklos iš dešimties atitinka minimaliuosius reikalavimus.

Galimybės plaukioti švariame vandenyje ES piliečiams labai svarbios. Turėdami šią informaciją, jie ežeruose, upėse ir paplūdimiuose galės tikėtis aukščiausios vandens kokybės. Stebint Europos maudyklų vandens kokybę labai svarbus ir visuomenės aktyvumas, ypač pradėjus ryškėti klimato kaitos padariniams.

Europos aplinkos agentūros vykdomoji direktorė profesorė Jacqueline McGlade

Geriausiai pasirodė Kipras, kuriame griežtas orientacines vertes atitinka visos maydyklos. Maudyklų būklė taip pat itin gera Kroatijoje (97,3 %), Maltoje (95,4 %), Graikijoje (94,2 %) ir Airijoje (90,1 %). Tokie rezultatai pateikti Europos Komisijos ir Europos aplinkos agentūros (EAA) parengtoje metinėje maudyklų vandens kokybės ataskaitoje, kurioje lyginama daugiau kaip 21 tūkstančio pajūrio ir vidaus vandenų maudyklų visoje ES vandens kokybė.  Komisija taip pat patvirtino naujus visuomenei skirtus maudyklų vandens klasifikavimo ir maudymosi apribojimo ženklus ir simbolius (žr. tolesnę nuorodą).

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Džiaugiuosi, kad Europos maudyklų vandens kokybė tebėra gera, nors ją dar būtų galima pagerinti. Turime nepamiršti, kad švarus vanduo yra neįkainojamas išteklius. Norėčiau paraginti valstybes nares pasitempti, kad nedidelį pernykštį nuosmukį keistų kilimas.“

Europos aplinkos agentūros vykdomoji direktorė profesorė Jacqueline McGlade sakė: „Galimybės plaukioti švariame vandenyje ES piliečiams labai svarbios. Turėdami šią informaciją, jie ežeruose, upėse ir paplūdimiuose galės tikėtis aukščiausios vandens kokybės. Stebint Europos maudyklų vandens kokybę labai svarbus ir visuomenės aktyvumas, ypač pradėjus ryškėti klimato kaitos padariniams.“

Ataskaitoje išsamiai apžvelgiama visų ES valstybių narių maudyklų vandens būklė visą 2010 m. maudymosi sezoną, taigi maudynių mėgėjai gali atrasti vietas, kuriose ir 2011 m. tikimasi geros vandens kokybės. Be to, ataskaitoje pateikiamos maudyklų vandens būklės tendencijos nuo 1990 m.

Analizė atlikta remiantis daugiau kaip 21 tūkstančio maudymuisi skirtų vietų visoje Europoje duomenimis; iš jų apie 70 % yra pajūryje, o likusi dalis – vidaus vandens maudyklos. Maudyklos suklasifikuotos kaip atitinkančios privalomas vertes, atitinkančios dar griežtesnes orientacines vertes arba reikalavimų neatitinkančios.

2010 m. rezultatų pasiekta įvairių, bet maudyklų vandens kokybė iš esmės gera

2010 m. 92,1 % Europos pajūrio maudyklų vanduo ir 90,2 % vidaus vandenų maudyklų vanduo atitiko minimaliuosius kokybės reikalavimus. Jų neatitiko tik 1,2 % pajūrio maudykų ir 2,8 % vidaus vandens maudyklų vanduo. Likusi maudyklų dalis nesuklasifikuota dėl duomenų stygiaus.

Apskritai 2010 m. pajūrio maudyklų vandens kokybė, palyginti su 2009 m., suprastėjo – privalomus reikalavimus atitinkančių maudymosi vandens telkinių skaičius sumažėjo 3,5 %, o atitinkančių griežtesnius orientacinius reikalavimus – 9,5 %.

Vidaus vandenų kokybė taip pat pablogėjo. Orientacines vertes atitinkančių ežerų ir upių buvo 10,2 % mažiau, nors privalomus reikalavimus atitiko beveik tiek pat kiek pernai. Itin prasta padėtis upėse – tik 25 % upių maudyklų vandens atitiko orientacines vertes.

Pagrindiniai faktai

Europos maudyklų vanduo turi atitikti Maudyklų vandens direktyvoje (2006/7/EB) nustatytus standartus. Šia 2006 m. priimta direktyva atnaujinti ir supaprastinti ankstesni teisės aktai. Į nacionalinę teisę ji turėjo būti perkelta iki 2008 m. kovo mėn., nors jai įgyvendinti valstybės narės turi laiko iki 2014 m. gruodžio mėn. 2010 m. maudymosi sezoną 20 valstybių narių stebėjo vandens kokybę ir teikė jos ataskaitas pagal naujas nuostatas.

Apie savo mėgstamiausių maudymosi vietų vandens kokybę Europos piliečiai gali sužinoti per Europos vandens informacinę sistemą (WISE). Iš šios interneto svetainės galima atsisiųsti duomenis, taip pat joje galima naudotis sąveikiaisiais žemėlapiais – nuo visos Europos iki atskiros kokybės kontrolės stoties lygmens. Be to, per „Eye on Earth“ tinkavietę žmonės gali pranešti apie savo vietovės vandens kokybę.

Daugiau informacijos rasite:

2010 ES maudyklų vandens kokybės ataskaita, duomenys ir žemėlapių peržiūros programos

Europos Komisijos tinklavietė skirta maudyklų vandens kokybei

Iš čia galite atsisiųsti naujus simbolius  http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm

Permalinks

Geographic coverage

Dokumento veiksmai