volgende
vorige
items

Press Release

Milieu: de kwaliteit van het zwemwater blijft hoog in de EU

Taal wijzigen:
Press Release Gepubliceerd 15-06-2011 Laatst gewijzigd 03-06-2016
De kwaliteit van het zwemwater in Europa is tussen 2009 en 2010 lichtjes achteruitgegaan maar in het algemeen blijft de kwaliteit nog altijd hoog. Meer dan 9 van de 10 zwemplaatsen voldoen nu aan de minimumeisen.

Schoon zwemwater is heel belangrijk voor de Europese burgers, die aan de hand van deze informatie water van de hoogste kwaliteit kunnen eisen in meren, rivieren en stranden. Medewerking van het publiek is van groot belang om permanent controle uit te oefenen op de Europese zwemwateren, vooral nu de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar beginnen te worden.

Professor Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap

Cyprus leverde de topprestatie met 100% van zijn zwemplaatsen die aan strenge richtwaarden voldoen, gevolgd door Kroatië (97,3%), Malta (95,4%), Griekenland (94,2%) en Ierland (90,1%). De resultaten komen uit het jaarlijkse zwemwaterrapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) en de Europese Commissie, dat de waterkwaliteit in meer dan 21.000 zwemplaatsen aan de kust en in het binnenland in de EU-27 vergelijkt. De Commissie heeft ook nieuwe tekens en symbolen vastgesteld om het publiek te informeren over de indeling van de zwemwateren en over zwembeperkingen (zie link hieronder).

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei hierover: "Ik ben blij te zien dat de kwaliteit van de Europese zwemwateren hoog blijft, ook al is er nog ruimte voor verbetering.  Schoon water is een onbetaalbaar goed en dat hoeft niet zo vanzelfsprekend te zijn. Ik wil de lidstaten aanmoedigen om de lichte terugval die wij het voorbije jaar hebben meegemaakt, om te buigen in een opwaartse trend."

Professor Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap, zei: "Schoon zwemwater is heel belangrijk voor de Europese burgers, die aan de hand van deze informatie water van de hoogste kwaliteit kunnen eisen in meren, rivieren en stranden. Medewerking van het publiek is van groot belang om permanent controle uit te oefenen op de Europese zwemwateren, vooral nu de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar beginnen te worden."

Dit rapport biedt een algemeen overzicht van de kwaliteit van het zwemwater in de EU-lidstaten gedurende het zwemseizoen van 2010, zodat zwemmers plaatsen kunnen vinden waar de waterkwaliteit naar verwachting goed zal zijn voor 2011. Het toont ook tendensen in de kwaliteit van het zwemwater sinds 1990.

Het onderzoek bevat gegevens van meer dan 21.000 aangewezen zwemplaatsen in Europa, die voor ongeveer 70% aan de kust en voor de rest in het binnenland zijn gelegen. De plaatsen zijn ingedeeld als conform met de verplichte waarden, conform met de strengere richtwaarden, of niet-conform.

Hoge kwaliteit van zwemwater ondanks wisselende resultaten in 2010

In 2010 voldeden 92,1% van de Europese zwemwateren aan de kust en 90,2% van de zwemwateren in het binnenland aan de minimumkwaliteitsnormen.  Slechts 1,2% van de zwemplaatsen aan de kust en 2,8% van de zwemplaatsen in het binnenland waren niet-conform. De overige plaatsen kregen geen indeling bij gebrek aan gegevens.

In het algemeen is de kwaliteit van het zwemwater aan de kust tussen 2009 en 2010 verslechterd – het aantal wateroppervlakken dat voldoet aan de verplichte waarden, is gedaald met 3,5% terwijl het aantal zwemplaatsen dat aan de richtwaarden voldoet, is teruggevallen met 9,5%.

De kwaliteit van het zwemwater in het binnenland is ook verminderd. Het aantal rivieren en meren dat de richtwaarden bereikt, is teruggevallen met 10,2% terwijl de conformiteit met de verplichte waarden praktisch gelijk is gebleven. Vooral met rivieren waren er problemen: slechts 25% van de zwemplaatsen in rivieren haalden de richtwaarden.

Achtergrond

Zwemwater in Europa moet voldoen aan de normen van de in 2006 vastgestelde zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG), die de vroegere wetgeving aanvult en vereenvoudigt. De richtlijn moest in maart 2008 in nationaal recht zijn omgezet, alhoewel de lidstaten tot december 2014 de tijd krijgen om de regels uit te voeren. Tijdens het zwemseizoen 2010 hebben 20 lidstaten de kwaliteit van het zwemwater overeenkomstig de nieuwe bepalingen gecontroleerd, en hebben zij hierover gerapporteerd.

Europese burgers kunnen de waterkwaliteit op hun favoriete zwemplaats nagaan door het Water Information System for Europe (WISE) te raadplegen. Deze site biedt gebruikers de mogelijkheid gegevens te downloaden en interactieve kaarten te raadplegen, van het Europese niveau tot op het niveau van het individuele meetstation. Mensen kunnen ook de staat van plaatselijke wateroppervlakken melden via de website van Eye on Earth.

Zie voor nadere bijzonderheden:

Het EU-zwemwaterrapport van 2010

De zwemwatersite van de Europese Commissie, met gegevens en kaarten

Download de nieuwe symbolen:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm

Permalinks

Geographic coverage

Documentacties