další
předchozí
položky

Press Release

Životní prostředí: Kvalita rekreačních vod je v EU i nadále vysoká

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 15.06.2011 Poslední změna 03.06.2016
Kvalita vod ke koupání se v Evropě mezi lety 2009 a 2010 mírně zhoršila, ovšem celková kvalita byla stále vysoká. Minimální požadavky dnes splňuje více než devět z deseti koupacích oblastí.

Občanům EU na kvalitě vody, ve které se venku koupou, velmi záleží. Díky těmto informacím budou moci požadovat nejvyšší kvalitu vody v jezerech, řekách a na plážích. Pro neustálé sledování vod ke koupání v Evropě je nezbytné zapojení veřejnosti, a to hlavně v souvislosti se stále patrnějšími vlivy změny klimatu.

Výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí profesorka Jacqueline McGladeová

Evropským premiantem byl Kypr, kde 100 % koupacích oblastí splňovalo přísné doporučené hodnoty. Za ním následovalo Chorvatsko (97,3 %), Malta (95,4 %), Řecko (94,2 %) a Irsko (90,1 %). Údaje pocházejí z každoroční zprávy o kvalitě vod ke koupání, kterou vydává Evropská agentura pro životní prostředí spolu s Evropskou komisí. Zpráva srovnává kvalitu vody ve více než 21 000 koupacích oblastí u moře a ve vnitrozemí v celé sedmadvacítce. Komise také přijala nové znaky a symboly, kterými bude veřejnost informována o klasifikaci vod ke koupání a o případných omezeních koupání (viz níže uvedený odkaz).

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Jsem rád, že kvalita vody ke koupání je v Evropě i nadále vysoká, i když je stále co zlepšovat. Čistá voda je drahocenný zdroj, který nelze považovat za samozřejmost. Apeluji na členské státy, abychom mírné zhoršení z loňska změnili ve stoupající tendenci.“

Výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí profesorka Jacqueline McGladeová dodala: „Občanům EU na kvalitě vody, ve které se venku koupou, velmi záleží. Díky těmto informacím budou moci požadovat nejvyšší kvalitu vody v jezerech, řekách a na plážích. Pro neustálé sledování vod ke koupání v Evropě je nezbytné zapojení veřejnosti, a to hlavně v souvislosti se stále patrnějšími vlivy změny klimatu.“

Zpráva obsahuje ucelený přehled o kvalitě vod ke koupání v členských státech EU za sezonu 2010. Plavci si díky ní mohou vytipovat oblasti, ve kterých by kvalita vody měla být dobrá i letos. Kromě toho obsahuje zpráva trendy v kvalitě vody od roku 1990.

Analýza zahrnuje údaje z více než 21 000 určených koupacích oblastí v celé Evropě, z nichž zhruba 70 % připadá na pobřežní lokality a zbytek na vody ve vnitrozemí. Oblasti jsou zařazeny do jedné z těchto kategorií: splňuje závazné hodnoty, splňuje přísnější doporučené hodnoty, nesplňuje závazné hodnoty.

Přes smíšené výsledky byla kvalita vod ke koupání vloni vysoká

V roce 2010 splňovalo v Evropě minimální standardy kvality 92,1 % vod u mořských pobřeží a 90,2 % vod ve vnitrozemí. Nesplnila je pouze 1,2 % lokalit u moře a 2,8 % ve vnitrozemí. Zbývající lokality nebyly pro nedostatek údajů vyhodnoceny.

Celkově se kvalita vody na pobřežích mezi lety 2009 a 2010 zhoršila: počet koupacích oblastí splňujících závazné hodnoty poklesl o 3,5 % a u doporučených hodnot dokonce o 9,5 %.

Kvalita sladkých vod se také snížila. U závazných hodnot se situace téměř nezměnila, zato počet řek a jezer splňujících doporučené hodnoty klesl o 10,2 %. Nejhůře si vedly řeky – doporučené hodnoty splnilo jen 25 % říčních koupacích oblastí.

Souvislosti

Rekreační vody musí odpovídat standardům stanoveným ve směrnici o vodách ke koupání (2006/7/ES), která byla přijata v roce 2006 a která aktualizuje a zjednodušuje dřívější právní úpravu. Členské státy měly směrnici zapracovat do svého práva do března 2008 a na její uvedení do praxe mají čas do prosince 2014. Během koupací sezony 2010 sledovalo a vykazovalo kvalitu vody podle nové normy již 20 členských států.

Díky Evropskému systému informací o vodě (WISE) si může každý zjistit kvalitu vody na svém oblíbeném koupališti. Na stránkách jsou k dispozici údaje a interaktivní mapy – od evropské úrovně až po jednotlivou kontrolní stanici. Pomocí internetové stránky Eye on Earth mohou navíc občané informovat o místních rekreačních vodách.

Další podrobnosti:

Letošní zpráva o kvalitě vod ke koupání v EU, včetně datových a mapových vyhledávačů

Stránka Evropské komise věnovaná vodám ke koupání

Nové symboly ke stažení: http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů