seuraava
edellinen
kohdat

Press Release

EU:n uimavesien laatu pysynyt hyvänä

Vaihda kieli
Press Release Julkaistu 15.06.2011 Viimeksi muokattu 03.06.2016
Uimavesien laatu heikkeni Euroopassa hieman vuosien 2009 ja 2010 välillä, mutta yleisesti ottaen niiden laatu oli edelleen hyvä. Vähimmäisvaatimukset täyttyvät nykyään yli yhdeksällä kymmenestä uimarannasta.

Puhdas uimavesi on EU:n kansalaisille hyvin tärkeää, ja raportin perusteella he voivat edellyttää järvien, jokien ja uimarantojen vesiltä mahdollisimman korkeaa laatua. Euroopan uimavesien jatkuvan valvonnan kannalta on olennaisen tärkeää, että kansalaiset osallistuvat vesien laadun tarkkailuun erityisesti sitä mukaa, kun ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat selkeämmin näkyville

Euroopan ympäristökeskuksen toimitusjohtaja professori Jacqueline McGladen

Parhaiten suoriutui Kypros, jonka uimarannoista 100 prosenttia täytti tiukat ohjeelliset arvot. Seuraavina tulivat Kroatia (97,3 %), Malta (95,4 %), Kreikka (94,2 %) ja Irlanti (90,1 %). Nämä tulokset ovat peräisin Euroopan ympäristökeskuksen ja Euroopan komission laatimasta vuosittaisesta uimavesiraportista, jossa vertaillaan vesien laatua yli 21 000:lla rannikoiden ja sisämaan uimarannalla kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa. Komissio on lisäksi ottanut käyttöön uudet merkit ja symbolit, joilla tiedotetaan yleisölle uimaveden luokituksesta ja uintirajoituksista (ks. jäljempänä oleva linkki).

Ympäristökomissaari Janez Potočnik iloitsi siitä, että Euroopan uimavesien laatu on pysynyt hyvänä, vaikka parantamisen varaa onkin. "Puhdas vesi on mittaamattoman arvokas luonnonvara, jota ei saa pitää itsestäänselvyytenä. Haluan kannustaa jäsenvaltiota korjaamaan viime vuonna kokemamme pienen takapakin", Potočnik sanoi.

Euroopan ympäristökeskuksen toimitusjohtaja professori Jacqueline McGladen mukaan puhdas uimavesi on EU:n kansalaisille hyvin tärkeää, ja raportin perusteella he voivat edellyttää järvien, jokien ja uimarantojen vesiltä mahdollisimman korkeaa laatua. "Euroopan uimavesien jatkuvan valvonnan kannalta on olennaisen tärkeää, että kansalaiset osallistuvat vesien laadun tarkkailuun erityisesti sitä mukaa, kun ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat selkeämmin näkyville", McGlade lisäsi.

Raportissa esitetään kattava katsaus EU:n jäsenvaltioiden uimavesien laatuun vuoden 2010 uintikaudella. Uimarit saavat sen perusteella tiedon alueista, joilla vedenlaatu on todennäköisesti hyvä myös vuonna 2011.  Raportissa tarkastellaan myös uimaveden laadun kehitystä vuodesta 1990 alkaen.

Analyysissä kootaan yhteen tiedot yli 21 000:lta Euroopan uimarannalta. Noin 70 prosenttia niistä sijaitsee rannikoilla ja loput sisämaassa. Uimavesien on luokiteltu olevan joko pakollisten arvojen mukaisia, tiukennettujen ohjeellisten arvojen mukaisia tai vaatimusten vastaisia.

Uimavesien laatu on hyvä, vaikka vuoden 2010 tuloksissa on vaihtelevuutta

Euroopan rannikkojen uimavesistä 92,1 prosenttia ja sisävesistä 90,2 prosenttia täytti vuonna 2010 laatua koskevat vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten vastaisia oli vain 1,2 prosenttia rannikkojen ja 2,8 prosenttia sisämaan uimavesistä. Loppuosaa uimavesistä ei voitu luokitella riittämättömien tietojen vuoksi.

Yleisesti ottaen rannikkojen uimavesien laatu heikkeni vuosien 2009 ja 2010 välillä, sillä pakollisten arvojen mukaisten uimarantojen osuus laski 3,5 prosenttia ja ohjeellisten arvojen mukaisten uimarantojen osuus 9,5 prosenttia.

Myös sisävesien laatu on heikentynyt. Ohjeelliset arvot täyttävien jokien ja järvien määrä väheni 10,2 prosenttia, vaikka vaatimustenmukaisuustaso pysyikin pakollisten arvojen osalta lähes samana. Jokien tilanne oli erityisen ongelmallinen, sillä vain 25 prosenttia jokien uimavesistä täytti ohjeelliset arvot.

Tausta

Euroopan uimavesien on täytettävä vaatimukset, jotka asetetaan vuonna 2006 annetussa, aiempaa sääntelyä ajantasaistavassa ja yksinkertaistavassa uimavesidirektiivissä (2006/7/EY). Direktiivi oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään maaliskuussa 2008, mutta jäsenvaltioiden on pantava se täytäntöön joulukuuhun 2014 mennessä. Vuoden 2010 uintikaudella 20 jäsenvaltiota noudatti uimaveden laadun valvonnassa ja siitä raportoinnissa kyseisiä uusia säännöksiä.

Eurooppalaiset voivat selvittää uimarantansa veden laadun Euroopan vesititetojärjestelmästä (WISE). Kyseiseltä sivustolta löytyy tietoa ja interaktiivisia karttoja, jotka ulottuvat Euroopan tasolta yksittäisen valvonta-aseman tasolle asti. Paikalliset asukkaat voivat lisäksi raportoida oman uimarantansa tilasta Eye on Earth ‑portaalin kautta.

Lisätietoja:

The EU Bathing Water Report, including data and map viewers

European Commission bathing water site

Uudet symbolit ladattavissa täältä:  http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm

 

Permalinks

Geographic coverage

tallenna toimenpiteet